Onderzoeksthema Gezondheid en Welzijn

Dr. Lineke Verkooijen

Lector Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg bij Windesheim Flevoland

Contactpersoon

088 - 469 6747
hec.verkooijen@windesheimflevoland.nl

Onderzoeksgebied

Onderzoeksthema Gezondheid en Welzijn
Lectoraat Klantenperspectief

Dr. Lineke Verkooijen

Onderzoekservaring

Dr. Lineke Verkooijen is sinds 2009 als lector verbonden aan Windesheim Flevoland. Hiervoor was zij als lector Sociale Interventie werkzaam bij de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. Ook heeft zij uiteenlopende functies binnen de zorg- en welzijnssector vervuld, onder andere als projectmanager, adviseur, docent, supervisor, coach, trainer en onderzoeker. Zij ontwikkelde veel kennis over het klantenperspectief, waarover zij publiceerde in tal van boeken en artikelen.

Onderzoeksfocus

Het onderzoek van Lineke Verkooijen richt zich voornamelijk op klantenperspectief en het ontwikkelen van instrumenten en methoden om de invloed van klanten op zorg en ondersteuning te optimaliseren en te professionaliseren. Kenmerkend voor haar onderzoek is dat zij het gedrag van cliënten/patiënten bestudeert om, indien van toepassing, het gedrag van professionals en zorg- en welzijnsorganisaties te veranderen.

Opleiding

Na een opleiding tot verpleegkundige en verschillende docentenopleidingen te hebben afgerond, behaalde Lineke Verkooijen haar doctoraal Gezondheidswetenschappen. In 2000 rondde ze de opleiding Hogere Bedrijfskunde af. Ze promoveerde in 2006 aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht op het onderwerp 'Ondersteuning eigen regievoering en vraaggestuurde zorg'.