Kind die op het toetsenbord drukt op een computerscherm

Dr. Hanno van Keulen

Lector Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding bij Windesheim Flevoland

Contactpersoon

088 - 469 73 21
h.van.keulen@windesheim.nl

Onderzoeksgebied

Onderzoeksthema Educatie    
Lectoraat Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding    

Lector Hanno van Keulen
Onderzoeksprojecten
 1. RoboWise 03 oktober 2018

  Research project (ongoing) - An investigation into the use of social robotics in primary education for developing technological and social skills in children with an autism spectrum disorder (ASD).
  Lees verder
 1. Social and Emotional Education and Development: upscaling awareness and skills in ECEC practice (SEED) 07 november 2017

  Onderzoeksproject (afgerond) – SEED is een project waarin het welbevinden van het jonge kind centraal staat. Het is uitgevoerd met Europese subsidie uit het Erasmus+ Key Action 2 programma. De looptijd van het project was van 1 november 2017 tot 31 december 2019.
  Lees verder
 1. Leren van spel 01 februari 2017

  Onderzoeksproject (lijn 3, lopend) - Vanaf 1 februari is het project ‘Leren van spel’ (RAAK-publiek) van start gegaan. Dit project beoogt met professionals in de onderbouw en voorschoolse voorzieningen rijke spelsituaties te ontwerpen, waarin jonge kinderen, vanuit hun nieuwsgierigheid, gestimuleerd worden in de ontwikkeling van hun zelfsturing én in de ontwikkeling van hun cognitieve vaardigheden. Bekijk hoe lector Hanno van Keulen - samen met een leerkracht - kinderen uit groep 2 laat leren via spel.
  Lees verder
 1. Systeemdoorbrekende W&T-benadering 30 juni 2015 30 juni 2015

  Onderzoeksproject (lopend) - In de regio Flevoland, Overijssel en Gelderland worden diverse initiatieven ontplooid om een antwoord te vinden op de opdracht van het Techniekpact: meer technisch opgeleide mensen.
  Lees verder
 1. TechnoDiscovery 11 maart 2014

  Onderzoeksproject (pilot afgerond) - TechnoDiscovery stimuleert, structureert en organiseert de samenwerking tussen de basisscholen, lerarenopleidingen, het v(mb)o, bedrijfsleven en andere relevante kennisinstituten.
  Lees verder
 1. Onderzoekende pabo's 31 januari 2013

  Onderzoeksproject (afgerond) - Onze samenleving verandert van een industriële maatschappij naar een kennismaatschappij. We moeten ons beseffen dat we jongeren opleiden voor banen die nog niet bestaan.
  Lees verder
Publicaties
 1. Rijke leeromgevingen: van onderwijzen naar leren 20 november 2019

  Publicatie (2019) - In de zevende editie van het vakblad Basisschoolmanagement staat een publicatie van Hanno van Keulen en Loes van Wessum. Aan de hand van een concreet voorbeeld gaat het artikel in op de vraag wat de kenmerken van een rijke leeromgeving zijn, wat kinderen kunnen leren en wat het vraagt van leraren en schoolleiders.
 2. Bruggen bouwen in school en kinderopvang 07 november 2017

  Publicatie (2017) - Dit boekje komt voort uit het project ‘Leren van spel’ waarin een brug geslagen wordt tussen kinderopvang en school. In dit project wordt onderzocht hoe we de nieuwsgierigheid van kinderen kunnen behouden en gebruiken voor leerprocessen die nu nog vaak ‘schools’ zijn.
 3. ‘Wat je kunt verzinnen, kun je ook maken!’ 3D-printen op basisscholen in Almere 31 december 2015

  Publicatie (2015) - In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar een pilot met lessen rondom 3D-printen op twee basisscholen in Almere, namelijk de scholen Digitalis en Het Palet. Het onderzoek naar 3D-printen werd uitgevoerd door het lectoraat Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding met steun van het Expertisecentrum Techniekonderwijs TechYourFuture.
 4. Professionele leergemeenschappen in onderwijs en lerarenopleiding 30 november 2015

  Publicatie (2015) - Dit artikel is de uitleiding bij het themanummer van het tijdschrift voor Lerarenopleiders, 36(4) over professionele leergemeenschappen. Het reflecteert op de overeenkomsten en verschillen tussen de PLG's in de praktijkvoorbeelden en het onderzoek van dit nummer.
 5. Nieuwsgierig naar de wereld: opleiden en opvoeden in verbondenheid met de omgeving 11 december 2014

  Publicatie (2014) - Lectorale rede van dr. Hanno van Keulen van Windesheim Flevoland die in deze rede ingaat op zijn visie hoe leiderschap in instellingen voor onderwijs en/of opvoeding bestudeerd kunnen worden. De rede sprak hij uit bij zijn aanvaarding van het lectoraat Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding op 11 december 2014 op Windesheim Flevoland in Almere.
 6. Wetenschappers in de klas 30 april 2014

  Publicatie (2014) - In dit artikel in samenwerking met het Platform Bèta Techniek stellen de onderzoekers Tim van Wessel, Maarten Kleinhans, Anne Baar (Universiteit Utrecht) en lector Hanno van Keulen van Windesheim Flevoland zichzelf de vraag hoe wetenschappelijk onderzoek en technologie kunnen worden vertaald naar onderzoekend en ontwerpend leren in het basisonderwijs.

Onderzoekservaring

Dr. Hanno van Keulen is sinds 2014 als lector verbonden aan Windesheim Flevoland. Hiervoor was hij onderzoeker in het programma TalentenKracht van de Universiteit Utrecht, programmaleider bètatechniekonderwijs bij het Centrum voor Onderwijs en Leren van de Universiteit Utrecht en lector Science & Techniekeducatie Primair Onderwijs bij Fontys Hogescholen. Van Keulen is als adviseur voor het hoger onderwijs betrokken geweest bij grootschalige curriculumveranderings- of -ontwikkelprojecten van diverse universiteiten. Hij heeft tal van publicaties op zijn naam staan, waaronder een bundel met lessuggesties voor basisschoolleraren om hun onderwijs meer te richten op wetenschappelijke geletterdheid. Voor zijn praktijkgerichte onderzoek Talent Ontwikkelen met Wetenschap en Techniek ontving hij in 2013 de Praktijkprijs van de Vereniging voor Onderwijsresearch (VOR).

Onderzoeksfocus

In zijn onderzoek richt lector Hanno van Keulen zich voornamelijk op de kwaliteit van onderwijs en de kwaliteit van opvoedingsondersteuning. Van Keulen is gespecialiseerd in uiteenlopende vraagstukken op het gebied van samenwerkend leren, onderwijskwaliteit, docentprofessionaliteit en onderzoeksgericht onderwijs. Van Keulen is ook editor van het European Journal of STEM Education.

Opleiding

Na zijn studie scheikunde aan de Universiteit Utrecht volgde Van Keulen de studie tot eerstegraadsleraar scheikunde aan diezelfde universiteit. In 1995 promoveerde hij aan de faculteit Scheikunde op het onderzoek Making Sense: Simulation of Research in Organic Chemistry Education.