Onderzoeksthema Gezondheid en Welzijn

Dr. Joop ten Dam

Lector De Gezonde Stad

Contactpersoon

088 - 469 77 83
j.ten.dam@windesheim.nl

Onderzoeksgebied

Onderzoeksthema Gezondheid en Welzijn 
Lectoraat De Gezonde Stad  

Publicaties
  1. De Gezonde Stad, driemaal beter: leeft beter, woont beter, zorgt beter 24 juli 2018

    In zijn lectorale rede schetst Joop ten Dam de aanpak van de preventie van overgewicht en de verschillende lijnen die hierin te onderkennen zijn: gezond leven (de community-benadering), gezonde zorg (de ketenbenadering) en gezonde omgeving (integraal gezondheidsbeleid).
  2. Samenvatting Gezonde stadsgezichten 05 juli 2018

    Een studie naar gezondheidsverschillen en stedelijk gezondheidsbeleid.

Onderzoeksfocus

De onderzoeksfocus van Ten Dam ligt op de volgende onderwerpen:

  • Ongelijkheid in gezondheid
  • Gezondheidsbevordering
  • Gezond beleid
  • Armoede, stress en gezondheid

 

Onderzoekservaring

Joop ten Dam sinds 2008 lector De Gezonde Stad. Hij is lid van de Programmagroep Zwolle Gezonde Stad, in 2010 de eerste Nederlandse gemeente die de integrale aanpak van overgewicht bij kinderen tot kern van het gemeentelijk beleid maakte. Hij heeft meer dan dertig jaar ervaring in onderzoek, beleid, praktijk en onderwijs rond gezondheidsbevordering, preventie van overgewicht, ongelijkheid in gezondheid en gezond beleid. Hij is momenteel projectleider van een project dat poogt de negatieve cirkel van armoede, stress en (on)gezondheid te doorbreken, gebaseerd op de schaarste-theorie (Mullainathan & Shafir 2013).

Opleiding

Ten Dam studeerde Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht en werkte daar van 1979 tot 1998 als docent. Hij promoveerde in 1997 op het proefschrift Gezonde stadsgezichten, een studie naar gezondheidsverschillen en stedelijk gezondheidsbeleid (https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/728). Van 2000 tot 2010 werkte hij op het nationaal gezondheidsinstituut NIGZ.