Menno Vos

Lector Leven Lang Ontwikkelen

Contactpersoon

088 - 469 90 41
mw.vos@windesheim.nl

Onderzoeksgebied

Onderzoeksthema Strategisch Ondernemerschap
Lectoraat Leven Lang Ontwikkelen

Onderzoekservaring

Menno Vos is lector Leven Lang Ontwikkelen sinds september 2019. Eerder was hij onder andere associate lector Sociale Innovatie en docent HRM bij Windesheim, senior onderzoeker bij het Instituut voor Integratie en Sociale Weerbaarheid en onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen. 

Onderzoeksfocus

Menno Vos richt zich met zijn onderzoeken voornamelijk op hoe organisaties hun medewerkers kunnen stimuleren om zich blijven te ontwikkelen in de snel veranderende arbeidsmarkt. Wat vraagt dat van medewerkers qua kennis, vaardigheden en houding? Hoe creëer je als organisatie een leercultuur waarin leren vanzelfsprekend(er) wordt? In zijn onderzoek werkt Menno toe naar oplossingen die toepasbaar zijn in de praktijk. Hiertoe werkt hij nauw samen met de beroepspraktijk en het onderwijs, om de nieuwe kennis daar meteen een plek te geven.

Opleiding

In 2003 studeerde Menno Vos af in Sociale en Organisatiepsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 2009 is hij gepromoveerd aan de RUG op een onderzoek naar identiteitsvorming en prosociaal gedrag in diverse teams.