Kind die op het toetsenbord drukt op een computerscherm

Dr. Jeroen Lutters

Lector Didactiek en Inhoud van de Kunstvakken

Contactpersoon

088 - 469 82 59
jhr.lutters@windesheim.nl

Onderzoeksgebied

Onderzoeksthema Educatie
Lectoraat Didactiek en Inhoud van de Kunstvakken

Jeroen Lutters
Publicaties
 1. Research-based art: Een nieuwe grondslag voor een opleiding tot artist educator 11 januari 2016

  Publicatie (2015) - In dit opiniërend artikel (Cultuur+Educatie, jrg. 15, nr. 43) beschrijft Jeroen Lutters hoe docentopleidingen in de kunsten dreigen te verworden tot generieke educatieve opleidingen. Hij signaleert bedreiging van artistiek onderzoek en toename van onderwijskundig onderzoek. Als basis voor een alternatief schetst hij de ‘artist educator’, de kunstenaar die met ‘research-based art’ werkt in een educatieve setting.
 2. Meesterschap in de 21e eeuw A21: een hedendaagse scholingsweg aan de kunsten 30 april 2015

  Publicatie (ArtEZ Press 2015) - Het eerste deel geeft de tekst van de lectorale rede weer, zoals Lutters deze uitsprak op 23 januari 2015 in verband met het lectoraat Kunst- en cultuureducatie bij ArtEZ. Het tweede deel bestaat uit interviews met collega’s die aansluitend op de rede een masterclass hebben verzorgd. Zij blikken terug op de lectorale rede en maken verbinding met hun eigen praktijk in de kunsten en in het onderwijs.
 3. Wat is creativiteit? 09 mei 2013

  Lezing (2013) - Op uitnodiging van de European Music School Union (EMU) hield Lutters op 9 mei 2013 zijn lezing Wat Is Creativiteit? in Polen. In de lezing gaat hij in op het belang van zelfvertrouwen voor het ontwikkelen van creativiteit, genialiteit en wijsheid. De lezing werd met enthousiasme ontvangen tijdens de conferentie EMU 1973 - 2013: 40 Years for Music Education - Talent & Creativity. (Engelstalige download)
 4. Kunst hoort in opleiding 19 april 2013

  Artikel in de Stentor (april 2013) - Door Jeroen Lutters. Jonge mensen worden in ons hoger onderwijs veel te passief en eenzijdig cognitief opgeleid. Ze leren vooral kennis te reproduceren, zonder hun verbeeldingskracht te gebruiken. Hierdoor worden ze niet voorbereid op hun rol in de samenleving. Dat moet anders en vraagt om didactiek van de 21e eeuw waarin creativiteit centraal staat. (Gepubliceerd met toestemming van de Stentor)
 5. University 21: Creativiteit als noodzaak 08 maart 2013

  Publicatie (2013) - Lectorale rede van dr. Jeroen Lutters bij aanvaarding van het lectoraat Didactiek en Inhoud van de Kunstvakken op 8 maart 2013. De 21e eeuw is een doek dat we moeten leren vullen. Dat vraagt om creatieve vermogens. Nodig daarvoor zijn nieuwe vaardigheden. Het hoger onderwijs kan bij het leren daarvan een belangrijke rol spelen. Het dient daarom ook een experimenteerplek te zijn voor 21st century skills.
 6. Meesterlijke momenten 01 maart 2013

  Artikel (2013) - Verantwoordelijk subjectief handelen leidt tot meesterlijke inzichten. Kun je als beeldend vakdocent verkopen dat er een bepaalde mate van subjectiviteit zit in je beoordelingen? Waarom is volgens jou de ene 8 de andere niet? Moet deze student niet gewoon wat langer aanmodderen in het creatieve proces? Een artikel in het tijdschrift Kunstzone van maart 2013. (Gepubliceerd met toestemming van de uitgever)
 7. Een leven lang leren van kunst 12 september 2012

  Publicatie (2012) - Op 12 september 2012 promoveerde lector Jeroen Lutters op zijn onderzoek In de schaduw van het kunstwerk: Art-Based Learning in de praktijk. Voorafgaand aan de promotieplechtigheid hield Jeroen Lutters zijn 'lekenpraatje': een korte uiteenzetting van zijn onderzoekswerk in eenvoudige bewoordingen om de grote lijn van zijn onderzoek toe te lichten. De tekst die hij uitsprak, kunt u hier downloaden.
 8. 'Kunst mag in hbo geen vak onder de streep zijn' 31 mei 2012

  Interview met lector dr. Jeroen Lutters in hogeschoolkrant win' (mei 2012) - Blootstelling aan kunst is volgens Lutters, sinds 2011 bij het domein Educatie actief als
  lector Didactiek en Inhoud van de Kunstvakken, voor ieders ontplooiing essentieel. Hij onderzoekt hoe kunst als basis kan dienen voor een kerncurriculum, dat geschikt is voor lerarenopleidingen en dat daarnaast ‘vertaald’ kan worden naar andere hbo-studies.
 9. Paul Klee over Engelen 12 maart 2012

  Publicatie (maart 2012) - Uitwerking van de lezing van Jeroen Lutters tijdens de conferentie Kunst-Zinnig voor pabostudenten op 7 maart 2012, over de relatie tussen kunst en levensbeschouwing. Een essay over Paul Klee’s Engel vom Sterren (1939). In het Cobra Museum in Amstelveen waren kort daarvoor in het kader van een tentoonstelling een collectie tekeningen en schilderijen van deze Zwitserse kunstenaar te zien.
 10. Op zoek naar excellente vakdidactiek 01 maart 2012

  Publicatie (maart 2012) - Interview (p. 8 t/m 11) met lectoren van de educatieve faculteiten van Hogeschool van Amsterdam, Inholland, Hogeschool Utrecht en Windesheim in Meesterschap: onderwijsprofessionals voor de toekomst. De lectoren willen een sterke impuls geven aan het onderzoek Innovatie vakdidactiek. Dat is de kern van de lerarenopleiding, maar dit heeft de laatste decennia te weinig aandacht gekregen.

Onderzoeksfocus

Lutters richt zijn onderzoeksaandacht op het ontwerpen van kunstprogramma's waarin professional education en liberal education hand in hand gaan. Hij is vooral geïnteresseerd in de ontwikkeling van het hoger onderwijs. De docent ziet hij als een vrije beroepsbeoefenaar. Lesgeven ziet hij als een ingenieus samenspel van de docent en de student in een creatieve ruimte.

Onderzoekservaring

Lutters combineerde zijn functie als lector met de functie van rector bij de Bernard Lievegoed University for Liberal Arts. Hij promoveerde aan de Faculteit voor Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. Zijn proefschrift gaat over Art Based Learning. Kunst beschouwt hij als een vorm van denken: een kennisbron die niet alleen betekenis heeft voor de kunsten maar ook voor andere disciplines.

Opleiding

Jeroen Lutters studeerde geschiedenis aan de Universiteit van Nijmegen. Hij volgde daarna diverse postdoctorale trajecten aan de Universiteit van Amsterdam, in het bijzonder bij de interdisciplinaire Amsterdam School for Cultural Analysis. In 2012 promoveerde hij aan de Universiteit van Amsterdam met zijn onderzoek naar Art Based Learning.