Kind die op het toetsenbord drukt op een computerscherm

Dr. Loes van Wessum

Associate lector Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding bij Windesheim Flevoland

Contactpersoon

088 - 469 86 45
l.van.wessum@windesheimflevoland.nl

Onderzoeksgebied

Onderzoeksthema Educatie    
Lectoraat Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding    

Loes van Wessum
Onderzoeksprojecten
 1. Beroepsprofiel schoolleider Voortgezet Onderwijs 01 januari 2019

  Onderzoeksproject (lopend) - Omdat het beroep van de schoolleider continu in beweging is wil het Schoolleiders Register Voortgezet Onderwijs (SRVO) nagaan of het beroepsprofiel toe is aan een herziening.
  Lees verder
 1. SRVO Monitor 01 januari 2019

  Onderzoeksproject (lopend) - De VO-raad, de VO-academie en het schoolleidersregister VO zetten stevig in op professionalisering van schoolleiders en bestuurders.
  Lees verder
 1. Sturen op kwaliteit 01 september 2016

  Onderzoeksproject (afgerond) - Drie schoolbesturen voor primair onderwijs hebben de handen ineengeslagen om te werken aan het verbeteren van tegenvallende leerlingresultaten.
  Lees verder
Publicaties
 1. Kwaliteit vraagt om pedagogisch leiderschap 11 december 2019

  Publicatie (2019) - In het vakblad Management Kinderopvang beschrijft associate lector Loes van Wessum op welke wijze leidinggevenden kinderopvangorganisaties zo kunnen inrichten dat kinderen en pm'ers zich optimaal kunnen ontwikkelen.
 2. Rijke leeromgevingen: van onderwijzen naar leren 20 november 2019

  Publicatie (2019) - In de zevende editie van het vakblad Basisschoolmanagement staat een publicatie van Hanno van Keulen en Loes van Wessum. Aan de hand van een concreet voorbeeld gaat het artikel in op de vraag wat de kenmerken van een rijke leeromgeving zijn, wat kinderen kunnen leren en wat het vraagt van leraren en schoolleiders.
 3. Leidinggeven aan onderwijsverandering 15 oktober 2019

  Publicatie (2019) - In het vakblad SchoolManagement Totaal een artikel van associate lector Loes van Wessum over de ontwikkeling van een lerende cultuur die bijdraagt aan continue, gedragen verandering binnen het onderwijs.
 4. Leading a learning school. Which questions have you asked today? 31 augustus 2019

  Publicatie (2019) - Hoe kan de schoolleider leidinggeven aan het ontwikkelen van een schoolcultuur die gericht is op samenwerken, onderzoeken en leren? Deze vraag beantwoorden associate lector Loes van Wessum en Ingrid Verheggen in deze Engelstalige bewerking van hun in 2018 verschenen boek (bestel via Van Gompel & Svacina).
 5. An international perspective on school leaders’ professional development 30 juni 2019

  Publicatie (2019) - ESHA Magazine is het magazine van de European School Heads Association. In het juni-nummer een artikel van associate lector Loes van Wessum met Ellen Daniëls, Wouter Schenke, Jan Heystek, Eve Eisenschmidt en Leezan van Wijk over professionalisering van schoolleiders in internationaal perspectief.
 6. Recensie Leiding geven aan een lerende school 30 april 2019

  Recensie (2019) - Associate lector Loes van Wessum bracht in 2018 met Ingrid Verheggen het boek Leiding geven aan een lerende school uit. Didactief (april 2019), vakblad voor leraren en leidinggevenden, onderzoekers en beleidsmedewerkers, besteedde er aandacht aan.
 7. Professionele groei van leraren en andere onderwijsprofessionals. Grip op leren 30 april 2019

  Publicatie (2019) - In hun praktische boek ‘Professionele groei van leraren en andere onderwijsprofessionals. Grip op leren’ (Van Gompel & Svacina) bundelen associate lector Loes van Wessum van Windesheim Flevoland en lector Quinta Kools van de Fontys Lerarenopleiding Tilburg hun inzichten rondom professionalisering van leraren.
 8. Een integraal model voor continue professionele ontwikkeling van leraren en schoolleiders 28 februari 2019

  Publicatie (2019) - In het februarinummer van het tijdschrift SchoolManagement staat een artikel over een project waarin drie grote schoolbesturen van het primair onderwijs in Almere en het lectoraat Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding hebben samengewerkt om het leren van schoolleiders te ondersteunen.
 9. Boekbespreking Leiding geven aan een lerende school 14 januari 2019

  Recensie (2019) - Associate lector Loes van Wessum bracht vorig jaar met Ingrid Verheggen het boek Leiding geven aan een lerende school uit. Kader Primair, maandblad voor schoolleiders in het primair en speciaal onderwijs (januari 2019), schreef een recensie over deze publicatie.
 10. SchoolManagement 21 november 2018

  Publicatie (2018) - Een recensie van het boek Leiding geven aan een lerende school, dat associate lector samen met Ingrid Verheggen schreef, én een artikel van haar hand over de schoolleider als leraar van leraren in het tijdschrift SchoolManagement (Jaargang 20, november 2018, nummer 5).
 11. An aligned model for continuous deveopment of teachers and school leaders 31 oktober 2018

  Publicatie (2018) - In dit artikel van associate lector Loes van Wessum in het ESHA magazine (European School Heads Association) presenteert de auteur de ‘Learning Turbine’ en enkele lessen die zijn geleerd tijdens het werken met de ‘Learning Turbine’ in negen scholen.
 12. Leidinggeven aan een lerende school. Welke vragen heb je vandaag gesteld? 30 september 2018

  Publicatie (2018) - Hoe kan de schoolleider leidinggeven aan het ontwikkelen van een schoolcultuur die gericht is op samenwerken, onderzoeken en leren? Deze vraag wordt beantwoord in het boek van onze associate lector: Van Wessum, L., & Verheggen, I. (2018). Leidinggeven aan een lerende school. Welke vragen heb je vandaag gesteld? Van Gompel & Svacina.
 13. Methods and Tools to Improve Collaborative Lifelong Learning 27 april 2018

  Publicatie (2018) - In dit artikel wordt een drie-stappenmethode voor docenten en onderzoekers beschreven om het samenwerken en cocreëren van ideeën voor de toekomst in de praktijk te verbeteren en daarmee een gezamenlijk leven lang leren te bevorderen.
 14. Onderzoek naar professionaliseringsactiviteiten bij HBO-lerarenopleiders in het doen en begeleiden van praktijkonderzoek 31 maart 2018

  Publicatie (2018) - In dit artikel in het tijdschrift voor Lerarenopleiders, 39(1) gaan de auteurs in op een studie waarin ze aan 269 lerarenopleiders vroegen welke professionaliseringsactiviteiten ze hebben gevolgd, want er is nog weinig bekend over welke activiteiten lerarenopleiders vooral volgen.
 15. Gelijktijdig ontwikkelen, onderzoeken en leren 22 november 2017

  Publicatie (2017) - In Opleiding en Ontwikkeling (nr. 4) schrijven Inge Andersen, Loes van Wessum en Frank Hulsbos over gespreid leiderschap. Hoe kan de combinatie van onderzoeken en ontwikkelen ertoe bijdragen dat de samenwerking tussen professionals en nieuwe vormen van leiderschap in de praktijk vorm krijgt?
 16. De schoolleider als leraar 22 november 2017

  Publicatie (2017) - Lerende leraren bevorderen het leren van kinderen. Hoe een schoolleider op zijn of haar beurt het leren van (beginnende) leraren bevordert, wordt duidelijk uit interviews met vijf schoolleiders uit de regio Flevoland.
 17. Leren begeleiden van pabo-studenten bij het formuleren van onderzoeksvragen 14 maart 2017

  Publicatie (2017) - In het tijdschrift voor Lerarenopleiders, 38(1) bespreken associate lector Loes van Wessum, Marc Vrakking en Annemarie van der Waarde van de Almeerse Scholen Groep en Gerrit Jan Kootstra van Windesheim Zwolle hoe pabostudenten begeleid kunnen worden bij het formuleren van onderzoeksvragen.
 18. Professionele leergemeenschappen in onderwijs en lerarenopleiding 30 november 2015

  Publicatie (2015) - Dit artikel is de uitleiding bij het themanummer van het tijdschrift voor Lerarenopleiders, 36(4) over professionele leergemeenschappen. Het reflecteert op de overeenkomsten en verschillen tussen de PLG's in de praktijkvoorbeelden en het onderzoek van dit nummer.

Onderzoekservaring

Van 1991 tot 2003 was Loes Van Wessum in dienst als docent-onderzoeker op het terrein van onderwijskunde aan de Universiteit Utrecht. Van 2003 tot 2008 adviseerde zij bij onderwijsadviesbureau Eduniek schoolleiders over veranderkundige vraagstukken. Hierna ging Van Wessum 2 jaar lang als adviseur en onderzoeker aan de slag bij BMC. Van 2010 tot 2013 implementeerde Van Wessum vervolgens een onderzoekscurriculum bij zes HvA-lerarenopleidingen en was ze hoofdonderzoeker bij het lectoraat van Edith Hooge. Sinds 2013 werkt ze bij Windesheim Flevoland aan professionaliserings- en onderzoeksprojecten, vanaf 2017 als associate lector.

Onderzoeksfocus

Associate lector dr. Loes van Wessum onderzoekt welke leiderschapspraktijken kunnen bijdragen aan het leren van leraren. Hoe kan de organisatie van leiderschapspraktijken worden ontwikkeld, zodat er een rijke leeromgeving ontstaat voor leraren? Op welke wijze leren schoolleiders hoe zij succesvolle leiderschapspraktijken kunnen ontwikkelen en hoe kan het bestuur hen daarin ondersteunen? Daarbij is veel aandacht voor onderzoeksmatig werken: Bereiken we met onze aanpak de doelen die we ons gesteld hebben? Welke gegevens hebben we echt nodig om hier zicht op te krijgen? Hoe verzamelen we die en hoe trekken we hier zelf conclusies uit?

Opleiding

Loes van Wessum volgde haar opleiding tot leerkracht aan de pedagogische Academie. Hierna begon Van Wessum een carrière als lerares in het basisonderwijs. Van 1987 tot 1991 studeerde ze Onderwijskunde in Utrecht en studeerde ze af op twee studierichtingen: curriculumontwikkeling en onderwijsinnovatie. Vervolgens ging Van Wessum aan de slag als docent-onderzoeker en promoveerde ze in 1997 bij de vakgroep onderwijskunde van de Universiteit Utrecht op een onderzoek naar de samenwerking tussen docenten in het voortgezet onderwijs.