Dr. Yvonne Leeman

Lector Pedagogische Kwaliteit van het Onderwijs

Contactpersoon

088 - 469 97 42
yam.leeman@windesheim.nl

Onderzoeksgebied

Onderzoeksthema Educatie    
Lectoraat Pedagogische Kwaliteit van het Onderwijs  

Dr. Yvonne Leeman
Onderzoeksprojecten
 1. Burgerschap en schoolontwikkeling 21 november 2017

  Onderzoeksproject (afgerond) - In dit project van het lectoraat Pedagogische Kwaliteit van het Onderwijs werd op vier scholen voor het voortgezet onderwijs samen met leraren al onderzoekend gewerkt aan pedagogische kwaliteit als middel om burgerschapsvorming bij leerlingen te bevorderen. Welke sturing is er bijvoorbeeld vanuit school- en teamleiders nodig om burgerschap te stimuleren?
  Lees verder
 1. Leescultuur en opbrengstgericht werken 11 november 2015

  Onderzoeksproject (afgerond) - Goede leeropbrengsten ten aanzien van lezen, zoals de overheid die voor ogen heeft, worden in het basisonderwijs meestal bereikt door veel aandacht voor leestechniek en leesbegrip. Het blijkt echter dat een positieve leescultuur de basis vormt voor goede leeropbrengsten. Maar hoe realiseer je deze positieve leescultuur? En hoe draagt de leerkracht hieraan bij?
  Lees verder
 1. Pedagogische handelingsbekwaamheid en burgerschap 19 oktober 2015

  Onderzoeksproject (afgerond) - Steeds meer scholen in het basis- en voortgezet onderwijs zijn op zoek naar effectieve methoden om expliciet aandacht te kunnen besteden aan de ontwikkeling van burgerschap bij leerlingen. De insteek van dit project was om op scholen de pedagogische handelingsbekwaamheid van leraren te versterken en daarmee burgerschapsvorming bij leerlingen te bevorderen.
  Lees verder
 1. Grip op burgerschap

  Onderzoeksproject (afgerond) - Sinds enkele jaren zijn basisscholen in Nederland verplicht om aandacht te besteden aan burgerschap. Een maatschappelijke stage buiten de basisschool lijkt een kansrijke manier om hieraan te werken. Maar hoe kun je als basisschooldocent zo’n stage goed vormgeven en begeleiden zodat basisschoolleerlingen aantoonbaar hiervan leren?
  Lees verder
 1. Onderzoekend leren in de bovenbouw van het basisonderwijs

  Onderzoeksproject (afgerond) - Een kwalitatief onderzoek dat inzicht geeft in het creëren van activiteiten op het gebied van onderzoekend leren in het basisonderwijs. Samen met leerkrachten in het basisonderwijs en pabostudenten werd gezocht naar goede voorbeelden van onderzoekend leren. Hoe gaan in deze voorbeelden de leerkrachten en kinderen te werk? Wat is de interactie tussen de leerkrachten en de kinderen?
  Lees verder
Publicaties
 1. Leeman, Y., Dieleman, A., Steen, J. van der, Beer, F. de, & Mittendorff, K. (2017). Het begeleiden van praktijkonderzoek in een Professionaliseringstraject. ‘Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 38’(1), pp. 81-94. 14 maart 2017

  - Dit artikel doet verslag van de begeleiding van een vierjarig professionaliseringstraject waarin het onderzoekend handelen van 22 leraren op vier scholen voor voortgezet onderwijs centraal stond.
 2. Leeman, Y., & Morsink, J. (2014). Burgerschapseducatie in de kleutergroep. 'Wereld Van Het Jonge Kind, 42'(3), pp. 17-19. 06 november 2014

  - Welke doelen kun je stellen voor burgerschapseducatie in de kleutergroep? Pabostudenten zochten naar een manier om dit te koppelen aan betekenisvolle buitenschoolse activiteiten.
 3. Leeman, Y., & Wardekker, W. (2012). The contested professionalism of teachers meeting radicalising youth in their classrooms. 'International Journal of Inclusive Education, 17'(10), pp. 1053-1066. DOI:10.1080/13603116.2012.729228 09 oktober 2012

  - Leeman en Wardekker illustreren uitdagingen voor leraren die in het onderwijs te maken hebben met radicaliserende jongeren bij de invoering van inclusief onderwijs. (Abstract, artikel via Taylor & Francis Online)
 4. Drost, H., Leeman, Y., & Zandsteeg, T. (2011). Wereldoriëntatie en burgerschap - Leren in Tropenmuseum Junior. 'Jeugd in School en Wereld, 96'(3), pp. 14-17. 03 november 2011

  - Met de expositie De Qi van China wil Tropenmuseum Junior bijdragen aan de opvoeding tot wereldburgers. Wat is het belang van de expositie? (Gepubliceerd met toestemming uitgever)
 5. Klarus, R., & Wardekker, W. (Red.). (2011). 'Wat is goed onderwijs? Bijdragen uit de pedagogiek'. Amsterdam: Boom Lemma uitgevers. 01 oktober 2011

  - Bijdragen met diverse stellingen en ideeën die consequenties hebben voor het professioneel handelen van leraren. (Abstract, te bestellen via Boom Lemma uitgevers: ISBN 9789059316348)
 6. Leeman, Y., & Wardekker, W. (2011). Redesigning vocational education: The possibilities of design-based research. 'Journal of Curriculum Studies, 43'(4), pp. 313-331. DOI:10.1080/00220272.2011.557838 14 april 2011

  - In dit artikel wordt verwezen naar het eindrapport van het onderzoek Thrill Walibi door Leeman en Wardekker, een project binnen het lectoraat dat liep van 2006-2009.
 7. Eersel, S. van. (2010). Kijken door de bril van de pedagogische kwaliteit. 'Schoolbestuur, 30'(3), pp. 12-13. 01 mei 2010

  - In het onderwijs wordt ervan uitgegaan dat beleid en praktijk gebaseerd zijn op 'best evidences'. Hiervoor is aanvullend onderzoek nodig. Een interview met Yvonne Leeman. (Gepubliceerd met toestemming uitgever)
 8. Leeman, Y., & Wardekker, W. (2009). 'De thrill van THRILL: Eindrapport onderzoek Thrill Walibi'. Zwolle: Windesheim. 03 maart 2009

  - THRILL (Teamgewijs Herontwerpen van Resultaatgericht, Innovatief en Levensecht Leren) is een door Het Platform BeroepsOnderwijs gesubsidieerd project dat liep van 2006-2009.
 9. Leeman, Y., & Wardekker, W. (2008). 'Verslag van het werk 2003 - 2008: Lectoraat Pedagogische Opdracht van het Onderwijs Chr. Hogeschool Windesheim, Zwolle'. Zwolle: Windesheim. 31 maart 2008

  - Lectoren Wim Wardekker en Yvonne Leeman maken de balans op van de eerste 5 jaren van het lectoraat De pedagogische opdracht van het onderwijs: een terugblik.
 10. Leeman, Y., Wardekker, W., & Majoor, D. (2007). 'Pedagogische kwaliteit op de kaart'. Baarn: HBuitgevers. 01 september 2007

  - Het boek dat u hieronder kunt downloaden biedt scholen en (aanstaande) leraren het nodige materiaal bij het verkennen en verdiepen van hun visie op pedagogische kwaliteit.
 11. Leeman, Y., & Wardekker, W. (2004). 'Onderwijs met pedagogische kwaliteit' (Lectorale rede). Zwolle: Windesheim. 06 oktober 2004

  - Lectorale rede in verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het lectoraat Pedagogische opdracht van het onderwijs aan de Christelijke Hogeschool Windesheim te Zwolle op woensdag 6 oktober 2004.

Onderzoekservaring

Sinds het begin van de jaren tachtig heeft Yvonne Leeman op het brede terrein van onderwijskunde en via diverse methoden onderzoek opgezet en uitgevoerd. Leeman begon haar loopbaan bij de Universiteit van Amsterdam, waarna zij in 2009 haar positie bij de UVA inruilde voor een positie als universitair hoofddocent bij de Universiteit voor Humanistiek. Sinds december 2003 combineert zij haar werk bij de universiteit met de functie van lector. Ze participeert in een breed wetenschappelijk netwerk en heeft tal van nationale en internationale onderzoekspublicaties op haar naam staan. Ook adviseert zij leraren, scholen en beleidsinstanties en daarnaast ontwerpt zij zelf lesmateriaal.

Opleiding

Yvonne Leeman is onderwijssocioloog met een bijzondere aandacht voor het leren van leraren, burgerschapsvorming in de pluriforme samenleving en voor praktijkgericht onderzoek. Zij promoveerde in 1994 aan de Universiteit van Amsterdam op een proefschrift over jongeren, etnische diversiteit en onderwijs.

Onderzoeksfocus

Yvonne Leeman is gespecialiseerd in vraagstukken rondom professionalisering van leraren, waarbij zij de focus legt op het ontwikkelen van een pedagogische visie op onderwijs en op de ontwikkeling van de beroepsidentiteit.