Kind die op het toetsenbord drukt op een computerscherm

Prof. dr. Joke Voogt

Lector Onderwijsinnovatie en ICT

Contactpersoon

088 - 469 77 65
jm.voogt@windesheim.nl

Onderzoeksgebied

Onderzoeksthema Educatie
Lectoraat Onderwijsinnovatie en ICT

Joke Voogt
Publicaties
  1. Professionele leergemeenschappen in onderwijs en lerarenopleiding 30 november 2015

    Publicatie (2015) - Dit artikel is de uitleiding bij het themanummer van het tijdschrift voor Lerarenopleiders, 36(4) over professionele leergemeenschappen. Het reflecteert op de overeenkomsten en verschillen tussen de PLG's in de praktijkvoorbeelden en het onderzoek van dit nummer.
  2. Onderwijsinnovaties & ICT in de Verenigde Staten van Amerika 05 oktober 2015

    Publicatie (2015) - Inspiratie en ervaringen van een studiereis: in 2014 vond een door Windesheim georganiseerde studiereis Onderwijsinnovatie & ICT plaats naar de VS. Er zijn scholen, universiteiten en technologie-instellingen bezocht om inspiratie op te doen voor het eigen werk op scholen voor het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, mbo en hbo (lerarenopleidingen).
  3. Docent en ICT: Een constructieve relatie 30 november 2014

    Publicatie (2014) - Betoog van Joke Voogt waarin zij ingaat op recente inzichten over de relatie tussen mens en technologie, met als doel de relatie tussen mens, technologie en wereld beter te begrijpen. Zij maakt gebruik van de theorie van technologische bemiddeling en past deze toe op de relatie tussen docent, ICT en onderwijs. Ook inzichten over de rol van docenten in complexe onderwijsinnovaties komen aan de orde.

Onderzoekservaring

Sinds 2014 is Joke Voogt bijzonder hoogleraar ICT en Curriculum aan de Universiteit van Amsterdam en als lector Onderwijsinnovatie en ICT verbonden aan Windesheim. Daarvoor was zij universitair hoofddocent aan de Universiteit Twente. Voogt doet sinds 1984 onderzoek naar ICT in het onderwijs. Ze heeft ervaring in internationaal onderzoek naar innovatief didactisch gebruik van ICT in de Second International Information Technology Studies. Daarnaast is ze betrokken geweest bij ontwerponderzoek op het vlak van ICT in wetenschapsonderwijs en beginnende geletterdheid en bij onderzoek naar didactische ICT-bekwaamheid van docenten. Voogt was vicepresident van de Society for Information Technology and Teacher Education en medeoprichter van de EDUsummIT, de internationale top over ICT in het onderwijs.

Onderzoeksfocus

Voogt doet onderzoek naar ontwerpkenmerken van duurzame implementatie van ICT gericht op aantrekkelijk, efficiënt, effectief en eigentijds onderwijs. Het onderzoek richt zich op de onderwijspraktijk en de lerarenopleidingen van Windesheim.

Opleiding

Joke Voogt volgde de studie Toegepaste Onderwijskunde aan de Universiteit Twente waar ze cum laude afstudeerde. In 1993 promoveerde ze aan de Universiteit Twente met het proefschrift Courseware for an inquiry-based science curriculum: An implementation perspective.