Meisje die een hap neemt van een koekje

Dr. ir. Marike Hettinga

Lector ICT-innovaties in de Zorg

Contactpersoon

088 - 4697762
m.hettinga@windesheim.nl

Onderzoeksgebied

Onderzoeksthema Gezondheid en Welzijn 
Lectoraat ICT-innovaties in de zorg  
  

Dr. Ir. Hettinga

Onderzoeksfocus

De onderzoeksfocus van Marike Hettinga ligt op het grensvlak van gebruikers en technologie:

  • Onderzoek naar wat gebruikers willen en onder welke randvoorwaarden
  • Doorvertaling van gebruikerswensen naar technische eisen
  • Onderzoek naar en begeleiding van invoering ICT in zorgorganisaties
  • Experimentele studies en evaluatiestudies naar gebruik van telezorg

Onderzoekservaring

Marike Hettinga is sinds het najaar van 2008 lector ICT-Innovaties in de zorg. Ze combineerde tot juni 2010 dit lectoraat met haar baan als wetenschappelijk onderzoeker bij Novay (voorheen Telematica Instituut) in Enschede, waar ze sinds 1997 werkte. Bij dit instituut is ze in 2002 gepromoveerd op een onderzoek naar veranderingen in communicatiepatronen en werkwijzen na invoering van videoconferencing voor oncologische teleconsultaties. Sinds haar promotie richt ze zich als onderzoeker en projectmanager op het snijvlak tussen ICT en zorg. Ze is zowel geïnteresseerd in toepassingen die samenwerking (op afstand) tussen medici ondersteunen als in telezorgtoepassingen voor patiënten en cliënten.

Opleiding

Haar ingenieurstitel haalde ze aan de Universiteit Twente waar ze Informatica combineerde met de bovenbouwstudie Wijsbegeerte van Wetenschap, Technologie en Samenleving. Voordat Hettinga onderzoeker werd, was ze drie jaar docent multimedia aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (1994 – 1996). In die periode haalde ze ook haar eerstegraads onderwijsbevoegdheid aan de Rijksuniversiteit Groningen.