Onderzoeksprojecten gebouw X

Drs. Henkjan de Jong

Coördinator onderzoekslijn Zorglogistiek

Contactpersoon

06-53 37 50 77
hj.de.jong@windesheimflevoland.nl

Onderzoeksgebied

Lectoraat Klantenperspectief
Drs HJ de Jong

Opleiding en onderzoekservaring

Henkjan is bedrijfseconoom, gecertificeerd managementconsultant (CMC) en lead Auditor. Na zijn studie werkte hij 4 jaar als organisatieadviseur in de concernstaf van het Erasmus MC. Daarna werkte hij ruim 10 jaar bij diverse organisatie-adviesbureaus. In 2012 startte Henkjan zijn eigen adviesbureau. Hij richt zich daarbij op de begeleiding van verandertrajecten, strategische samenwerking, individuele- en teamcoaching en kwaliteitsmanagement. Hij sloot zich aan bij netwerkorganisatie CIIO, een certificerende instelling voor de professionele dienstverlening. Henkjan ontwikkelde met lector Lineke Verkooijen en het NEN-instituut het OERmerk: een keurmerk voor vraaggestuurde zorg. Voordat hij startte als coördinator van de onderzoekslijn Zorglogistiek werkte Henkjan enkele jaren als gastdocent voor de post-HBO opleiding en assessor voor de minor Zorgprocessen Beter Maken.

Henkjan is gefascineerd door de vraag hoe zorgaanbieders optimaal kunnen aansluiten op klantwaarden, binnen financiële, professionele, regelgevende en strategische kaders. Naast zijn werk voor het lectoraat geeft hij gastcolleges Person Centered Care Delivery aan de Erasmus Universiteit.