Onderzoeksthema Technologie

Dr. Marcel Heerink

Associate Lector Robotica bij Windesheim Flevoland

Contactpersoon

088 - 469 7594
m.heerink@windesheimflevoland.nl

Onderzoeksgebied

Onderzoeksthema Technologie
Lectoraat Robotica

Marcel Heerink

Onderzoekservaring

Marcel Heerink werkt sinds 2012 voor het lectoraat Robotica van Windesheim Flevoland en werkt tevens op projectbasis voor LaSalle University in Barcelona en Almere. Ook staat hij aan het hoofd van een international consortium dat projecten initieert en conferenties organiseert op het gebied van ‘social robots in therapy and education’.  

Onderzoeksfocus

De onderzoeksfocus van Marcel Heerink ligt op de ontwikkeling en (vooral) toepassing van sociale robots in zorg en educatie. Daarbij richt hij zich op dit moment vooral op specifieke doelgroepen als mensen met dementie, kinderen in het ziekenhuis en kinderen met verschillende vormen van autisme.  

Opleiding

Marcel Heerink studeerde Nederlands en Informatica aan de Rijksuniversiteit Groningen en promoveerde op het gebied van men-robot interactie aan de Universiteit van Amsterdam.

Hij heeft zich gespecialiseerd in de psychologische, filosofische en ethische aspecten van relaties tussen mensen en robots en schreef daarover onder meer het boek ‘Zolang je robot maar van je houdt’