Kind die op het toetsenbord drukt op een computerscherm

Dr. Sui Lin Goei

Lector Onderwijsbehoeften in inclusieve Leeromgevingen

Contactpersoon

088 - 469 89 49
sl.goei@windesheim.nl

Onderzoeksgebied

Onderzoeksthema Educatie    
Lectoraat Onderwijsbehoeften in inclusieve Leeromgevingen  

Dr. Sui Lin Goei

Onderzoekservaring

Sui Lin Goei heeft veel ervaring opgedaan als schoolpsycholoog in zowel een kliniek als een school voor het voortgezet onderwijs. Een functie die ze combineerde met haar werk aan de universiteit. Op dit moment is Sui Lin Goei verbonden aan het lectoraat Onderwijsbehoeften in inclusieve Leeromgevingen (Windesheim) én werkzaam aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU), waar ze deel uitmaakt van een onderwijsteam dat zich heeft gespecialiseerd in vraagstukken op het vlak van onderwijsleerbehoeften. Onder haar leiding werden in 2010 vanuit een eerder lectoraat (Onderwijszorg en Samenwerking binnen de Keten, 2009 - 2013) drie grote onderzoeksprojecten opgestart in samenwerking met de Vrije Universiteit en partnerscholen. Naast haar werkzaamheden binnen Windesheim en de VU trad Sui Lin Goei onder meer op als coördinator van twee projecten op het vlak van School Wide Positive Behavior Support (SWPBS) en bekleedde ze een gastprofessorschap aan de Nanyang Technological University in Singapore.

Onderzoeksfocus

Met haar onderzoek focust Sui Lin Goei zich op de vraag hoe men passend onderwijs optimaal kan inrichten. Hoe begeleidt men kinderen met speciale onderwijsbehoeften, zowel in het reguliere als in het speciaal onderwijs? En op welke wijze kunnen leerkrachten (en scholen) met gedifferentieerde instructies die leerlingen bereiken met een specifieke onderwijszorgvraag? De onderzoeksinteresse van Goei gaat bijvoorbeeld uit naar onderzoeksprojecten op het vlak van Lesson Study en ze interesseert zich voor vergelijkend educatief onderzoek, wat onder meer tot uiting komt in cross-Atlantische projecten.

Opleiding

Na het atheneum studeerde Sui Lin Goei Pedagogiek aan de Universiteit Leiden. In Leiden studeerde ze in 1989 af in de richting Educational Psychology and Pedagogics, waarbij ze zich specialiseerde in onderwijsleervragen. Hierna volgde een functie als NWO-promovendus aan de Universiteit Twente. Hier promoveerde Sui Lin Goei in 1994 op haar proefschrift Mental Models and Problem Solving in Programming.