Kind die op het toetsenbord drukt op een computerscherm

Fer Boei

Contactpersoon

088 - 469 60 93
f.boei@windesheim.nl

Onderzoeksgebied

Onderzoeksthema Educatie
Onderzoeksaccent Professionele ontwikkeling van lerarenopleiders

Polaroid van Dr. Boei
Onderzoeksprojecten
 1. Communities of inquiry 10 november 2015

  Onderzoeksproject (lopend) - Sinds 2013 werken onderzoekers Fer Boei en Martijn Willemse, beiden werkzaam bij het kenniscentrum Bewegen en Educatie van Windesheim, binnen de lerarenopleidingen voor voortgezet onderwijs met zogeheten communities of inquiry. Binnen zo’n community wordt door lerarenopleiders een gezamenlijk onderzoek opgestart naar een gedeeld probleem in de praktijk.
  Lees verder
 1. Professionalisering lerarenopleiders door opleiding en registratie 10 november 2015

  Onderzoeksproject (afgerond) - In 2014 hebben onderzoekers Martijn Willemse en Fer Boei in een onderzoeksproject samengewerkt met collega’s van de Vrije Universiteit Amsterdam, Fontys Hogescholen, Universiteit Utrecht en Universiteit Leiden. In dit project stond de vraag centraal hoe een opleiding en een registratietraject bijdroegen aan de professionele ontwikkeling van lerarenopleiders.
  Lees verder
 1. VELON-themagroep 10 november 2015

  Onderzoeksproject (lopend) - De VELON-themagroep bestaat uit onderzoekers van vijf hogescholen die kennis ontwikkelen en delen op het vlak van professionalisering van lerarenopleiders ten aanzien van onderzoek en onderzoeksbegeleiding. Martijn Willemse en Fer Boei zijn themacoördinatoren van deze groep, die heeft bijgedragen aan de discussie over het belang van onderzoek in hbo-lerarenopleidingen.
  Lees verder
Publicaties
 1. Onderzoek naar professionaliseringsactiviteiten bij HBO-lerarenopleiders in het doen en begeleiden van praktijkonderzoek 31 maart 2018

  Publicatie (2018) - In dit artikel in het tijdschrift voor Lerarenopleiders, 39(1) gaan de auteurs in op een studie waarin ze aan 269 lerarenopleiders vroegen welke professionaliseringsactiviteiten ze hebben gevolgd, want er is nog weinig bekend over welke activiteiten lerarenopleiders vooral volgen.
 2. Fostering Teacher Educators' Professional Development on Practice-Based Research Through CoI 14 november 2015

  Publicatie (2015) - Willemse, T.M., Boei, F., & Pillen, M. (2015). Fostering Teacher Educators’ Professional Development on Practice-Based Research Through Communities of Inquiry. Vocations and Learning: Studies in Vocational and Professional Education. DOI: 10.1007/s12186-015-9142-3 (via het DOI-nummer kunt u het artikel online aanschaffen via Springer, de uitgever van het blad, als pdf een abstract).
 3. Supporting the professional development of teacher educators in a productive way 31 augustus 2015

  Publicatie (2015) - Boei, F., Dengerink, J.J., Geursen, J., Koster, B., Lunenberg, M.L., & Willemse, T.M. (2015). Supporting the professional development of teacher educators in a productive way. Journal of education for teaching: International research and pedagogy. DOI: 10.1080/02607476.2015.1080403 (via het DOI-nummer kunt u het artikel online aanschaffen, als pdf een abstract).
 4. De onderzoeksrol voor lerarenopleiders in het HBO; een internationaal perspectief 30 juni 2014

  Publicatie (2014) - Boei, F., Willemse, M., Geerdink, G., Kools, Q., & Vlokhoven, H. van (2014). De onderzoeksrol voor lerarenopleiders in het HBO; een internationaal perspectief. Tijdschrift voor lerarenopleiders, 35(2), 35-45 (als bijlage een pdf met een abstract van het artikel, voor meer informatie zie de website van VELON: http://www.lerarenopleider.nl/velon/tijdschrift/jaargang-2014-35/).
 5. Lerarenopleiders professionaliseren zich in het doen en begeleiden van onderzoek 31 december 2013

  Publicatie (2013) - Vlokhoven, H. van, Kools, Q., Geerdink, G., Boei, F., & Willemse, T.M. (2013). Lerarenopleiders professionaliseren zich in het doen en begeleiden van onderzoek. Tijdschrift voor lerarenopleiders 34(4), 57-72 (als bijlage een pdf met een abstract van het artikel, voor meer informatie zie de website van VELON: http://www.lerarenopleider.nl/velon/tijdschrift/jaargang-2013-34/).
 6. Onderzoek in de lerarenopleidingen 30 november 2013

  Publicatie (2013) - Over onderzoek door hbo-docenten bestaan hooggespannen verwachtingen. In hun opiniërende openingsartikel in Cultuur en Educatie bespreken de auteurs Fer Boei en Martijn Willemse de potenties en de beperkingen van het doen van onderzoek door hbo-docenten. Boei, F., & Willemse, T.M. (2013). Onderzoek in de lerarenopleidingen. Cultuur en Educatie 13(37), 8-19.
 7. Teacher Educators’ Research Practices: An Explorative Study on Teacher Educators’ perceptions on Research 30 juni 2013

  Publicatie (2013) - Willemse, T.M., & Boei, F. (2013). Teacher Educators’ Research Practices: An Explorative Study on Teacher Educators’ perceptions on Research. Journal of education for teaching: International research and pedagogy, 39(4), 354-369. DOI: 10.1080/02607476.2013.797292 (via het DOI-nummer kunt u het artikel online aanschaffen via de uitgever Taylor & Francis, als pdf een abstract).

Onderzoekservaring

Na zijn promotie werkte Fer Boei een aantal jaren in verschillende functies bij de Universiteit Leiden (LICOR) en de Wageningen University (Toegepaste Onderwijskunde). In deze functies richtte hij zich op onderwijskundig toepassingsgericht onderzoek. Op Windesheim is Boei beleidsmatig betrokken geweest bij het kenniscentrum Bewegen en Educatie. Sinds een aantal jaren verricht hij onderzoek naar het professionaliseren van lerarenopleiders. Daarnaast ondersteunt Boei onderzoekers op het gebied van de methodologie en statistiek.

Onderzoeksfocus

Fer Boei is als hoofddocent en onderzoeker verbonden aan het kenniscentrum Bewegen en Educatie. Hij focust zich daarbij voornamelijk op professionele ontwikkeling van lerarenopleiders en op het thema toetsingsvraagstukken in het onderwijs. Daarnaast heeft de methodologie (in het bijzonder die van praktijkgericht onderzoek) zijn belangstelling.

Opleiding

Fer Boei volgde de studie Onderwijskunde in Leiden. In 1990 promoveerde hij aan de Leidse universiteit met het proefschrift Ontwikkelingen in declaratieve kennis. Een onderzoek naar verandering in kennisschemata van eerstejaars PABO-studenten.