Kind die op het toetsenbord drukt op een computerscherm

Dr. Erna van Koeven

Contactpersoon

088 - 469 95 15
bh.van.koeven@windesheim.nl

Onderzoeksgebieden

Onderzoeksthema Educatie
Lectoraat Pedagogische Kwaliteit van het Onderwijs
Onderzoeksaccent Geletterdheid en taalontwikkeling

Erna van Koeven
Onderzoeksprojecten
 1. Blog Geletterdheid en Schoolsucces 24 maart 2016

  Onderzoeksproject (lopend) - Om onderzoek op het gebied van taal en lezen te kunnen vertalen naar de onderwijspraktijk is in het kader van dit onderzoeksproject een blog gestart waarin praktijkdilemma’s en wetenschappelijke dilemma’s op het terrein van taal en lezen worden besproken met als doel een kennisbasis te genereren en discussie en verandering op gang te brengen in het taal- en leesonderwijs.
  Lees verder
 1. Literatuur en identiteitsontwikkeling 24 maart 2016

  Onderzoeksproject (lopend) - We willen nagaan in hoeverre jeugd- en adolescentenliteratuur van betekenis kan zijn voor de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen en hun functioneren in een diverse samenleving. Het eerste deelproject (afgerond 2011) richtte zich op literatuuropvattingen op protestants-christelijke basisscholen. Het tweede (lopend) richt zich op de levensverhalen van studenten in het entree-onderwijs.
  Lees verder
 1. Schrijven en spellen in het hbo 24 maart 2016

  Onderzoeksproject (lopend) - Het doel van dit onderzoeksproject is om in de eerste fase (2015-2016) op basis van de wensen van hogeschooldocenten een hogeschoolbrede module te ontwikkelen die door de studenten en docenten kan worden gebruikt ter ondersteuning van schrijven en het begeleiden daarvan. In de tweede fase wordt het gebruik van deze module op Windesheim onderzocht (2017-2018).
  Lees verder
 1. Deep learning in de Pabo 09 maart 2016

  Onderzoeksproject (lopend) - In het studiejaar 2014-2015 heeft op de Lerarenopleiding Basisonderwijs (Pabo) van Windesheim een pilot plaatsgevonden waarbij zeven studenten een periode lang aan de hand van bestaande leerdoelen hun eigen onderwijs vormgaven op scholen in het primair onderwijs met vernieuwende, toekomstgerichte onderwijsconcepten (NPDL of O4NT).
  Lees verder
 1. Leescultuur en opbrengstgericht werken 11 november 2015

  Onderzoeksproject (afgerond) - Goede leeropbrengsten ten aanzien van lezen, zoals de overheid die voor ogen heeft, worden in het basisonderwijs meestal bereikt door veel aandacht voor leestechniek en leesbegrip. Het blijkt echter dat een positieve leescultuur de basis vormt voor goede leeropbrengsten. Maar hoe realiseer je deze positieve leescultuur? En hoe draagt de leerkracht hieraan bij?
  Lees verder
 1. Literatuuropvattingen op open protestants-christelijke scholen 10 november 2015

  Promotietraject (afgerond) - Op elke basisschool speelt jeugdliteratuur een grote rol. Boeken worden gebruikt om kinderen te leren lezen. Maar dat leerlingen door boeken zichzelf kunnen leren kennen en de wereld om hen heen, wordt meestal minder belicht. Toch is jeugdliteratuur en het spreken daarover niet alleen belangrijk voor het leesonderwijs, maar ook voor burgerschapsvorming en voor het denken over levensbeschouwing.
  Lees verder
 1. Vrij lezen in het mbo 09 november 2015

  Onderzoeksproject (afgerond) - Het doel van dit onderzoek was om met behulp van ontwerpgericht onderzoek na te gaan hoe vrij lezen verder kan worden ontwikkeld en geïmplementeerd in het mbo. Onder vrij lezen wordt verstaan dat leerlingen op vaste tijdstippen gemotiveerd zelfgekozen teksten lezen, zodat hun geletterdheid toeneemt en zij zich ontwikkelen.
  Lees verder
 1. Lees- en schrijfmotivatie: een geïntegreerde aanpak? 16 maart 2015

  Onderzoeksproject (afgerond) - De leesattitude en -motivatie van de leraar beïnvloeden het leesonderwijs, maar kunnen schrijfattitude en -motivatie van leraren ook zorgen voor een hogere kwaliteit van schrijfonderwijs? Dit project borduurde voort op het project Leescultuur en opbrengstgericht werken op het vlak van leesmotivatie, maar dit onderzoek voegde daar nog de schrijfmotivatie aan toe.
  Lees verder
Publicaties
 1. Goed taalonderwijs biedt kansen aan alle leerlingen 17 januari 2017

  Publicatie (2016) - In het artikel ‘Goed taalonderwijs biedt kansen aan alle leerlingen’ wordt door Anneke Smits en Erna van Koeven ingegaan op de wijze waarop het huidige taalonderwijs kansenongelijkheid in stand houdt en wat er nodig is om dit te keren: Tijdschrift Taal, 7(11), 34-39.

Onderzoekservaring

Erna van Koeven is hogeschoolhoofddocent binnen de afdeling Educatie en Bewegen. Zij promoveerde in 2011 op een onderzoek naar literatuuropvattingen in het open protestants-christelijk basisonderwijs en voert sindsdien verschillende onderzoeken uit rond het thema taal- en leesdidactiek.

Onderzoeksfocus

Het onderzoek van Erna van Koeven richt zich op taal- en leesdidactiek. Zij is verantwoordelijk voor diverse onderzoeks- en vakpublicaties over literatuuropvattingen in het basisonderwijs, vrij lezen in het mbo en het omgaan met jeugdliteratuur in het onderwijs.

Opleiding

Erna van Koeven volgde de pedagogische academie, studeerde vervolgens Nederlandse taal- en letterkunde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en behaalde haar eerstegraadslesbevoegdheid. Zij promoveerde eveneens aan de Vrije Universiteit.