Dr. Nico Drok

Lector Media and Civil Society

Contactpersoon

088 - 469 84 99 | 088 - 469 99 13 (algemeen)
n.drok@windesheim.nl

Onderzoeksgebied

Onderzoeksthema Media  
Lectoraat Media and Civil Society   
  

dr. Nico Drok

Onderzoeksfocus

Zijn onderzoeksterreinnen zijn de civiele journalistiek, jongeren en nieuwsmediagebruik, journalistiek onderwijs en innovatie, journalistiek en burgerschap.

Onderzoekservaring

Van 1996 tot 2004was Drok docent-onderzoeker bij de School of Media, sinds 2004 is hij hoofddocent Onderzoek en Onderwijsontwikkeling bij VU/Windesheim en sinds 2009 Lector Media & Civil Society.

Opleiding

Sociologische economie aan de Rijksuniversiteit Groningen (1980)