Contact:

088 - 469 79 07
c.van.campen@windesheim.nl
Onderzoeksprojecten
  1. Zintuigen en zingeving in de zorg voor kwetsbare ouderen 1 januari 2016

    Onderzoeksproject (lopend) - Cocreatie van prikkelende, zingevende activiteiten met kwetsbare ouderen door creatieve en zorg- & welzijnsprofessionals.
    Lees verder

Onderzoekservaring

Op het gebied van de gerontologie ontwikkelde Cretien meetinstrumenten voor de kwaliteit van zorg en de kwaliteit van leven van ouderen. De instrumenten zijn nationaal en internationaal toegepast in beleid en onderzoek. Naast kwantitatief onderzoek voerde hij individuele interviews en focusgroepgesprekken met ouderen over wat zij belangrijk vinden in het leven om hun wensen op de agenda te zetten van beleid en onderzoek. Met kunstenaars organiseert hij projecten en bijeenkomsten om te onderzoeken hoe kunstzinnige en culturele activiteiten bijdragen aan de kwaliteit van leven. Met designers en architecten onderzoekt hij het belang van de leefomgeving en buurten voor de kwaliteit van leven van ouderen. Hij publiceerde hierover nationaal en internationaal erkende boeken, rapporten en artikelen. Hij is een veelgevraagd spreker en draagt geregeld bij aan het maatschappelijke debatten rondom de vergrijzende samenleving.

Onderzoeksfocus

De kwaliteit van leven van de oudere staat voorop. Vanuit deze gedachte onderzoekt Cretien vanuit het perspectief van de oudere welke aspecten van het leven bijdragen aan het gelukkig ouder worden. Naast de bijdrage van gezondheid en zorg onderzoekt hij de samenloop van leren, werken, participeren en samenleven in de tweede helft van de  levensloop. Bij Windesheim werkt hij aan de lijn Zintuigen en zingeving in de zorg voor kwetsbare ouderen. Momenteel ligt zijn focus op onderzoek naar de meerwaarde van kunst en cultuur in de reguliere zorg. Het doel is om creatieve en zorg- & welzijnsprofessionals handvatten te geven voor het co-creëren met ouderen in het verwezenlijken van het prettig en zinvol ouder worden. 

Opleiding

Cretien van Campen studeerde Psychologie, met de bijvakken Cultuurwetenschappen en Filosofie, aan de universiteiten van Nijmegen en Utrecht. Hij promoveerde bij de vakgroep Kunstgeschiedenis in Utrecht op een onderzoek naar waarneming en esthetiek. Cretien werkte als onderzoeker bij het NIVEL, de Universiteit Maastricht en de Vrije Universiteit. Sinds 1998 is hij verbonden aan het SCP, waar hij met name onderzoek doet naar kwaliteit van leven en ouder worden. Sinds 2013 is hij tevens verbonden als associate lector Innoveren met Ouderen.