Studenten bij groene pijpen techniek

Dr. ir. Willem Buunk

Lector Area Development

Contact:

06 - 14361224
ww.buunk@windesheim.nl

Onderzoeksgebied

Onderzoeksthema Technologie 
Lectoraat Area Development 

Dr. Ir. Willem Buunk
Onderzoeksprojecten
 1. Anders kijken naar bereikbaarheid 1 maart 2013

  Onderzoeksproject (lopend) – Sinds de komst van de Nota Mobiliteit is de beleidsbenadering van bereikbaarheid verschoven van een oriëntatie op schakels (knelpunten), naar een oriëntatie op verbindingen (relaties) en locaties en gebieden (kansen). Het onderzoek brengt dominante waarden in kaart die worden aangetroffen in deze veranderende beleidsbenadering. Daarbij wordt expliciet gekeken naar de bereikbaarheidsstrategieën in de provincie Overijssel en de instrumenten, modellen en data die hieraan ten grondslag liggen. Voor de praktijk wordt een overzichtelijke presentatie van waarden ontwikkeld, die hanteerbaar is bij keuzedilemma’s over bereikbaarheid.
  Lees verder
 2. Hanzelijn Monitor 24 september 2012

  Onderzoeksproject (afgerond) - Een onderzoek naar de effecten van de nieuwe spoorlijn tussen Lelystad en Zwolle die per 8 december 2012 in gebruik is genomen. Onderzoekers, docenten en studenten van de opleidingen Bouwkunde, Mobiliteit en Bedrijfseconomie volgen hiervoor meerdere jaren indicatoren als reizigersstromen, verplaatsing van werkgelegenheid, aantrekkelijkheid van vestigingslocaties, veranderingen in keuze van studielocatie en vrijetijdsbesteding. Voor de ingebruikname van de Hanzelijn is een nulmeting uitgevoerd, in de drie jaren daarna worden de ontwikkelingen jaarlijks gevolgd.
  Lees verder
 3. Innovaties in de Bouw 1 juni 2013

  Onderzoeksproject (afgerond) - Het Bouw Informatie Model (BIM) kan het ontwerp- en productieproces in de bouw optimaliseren en versnellen en faalkosten reduceren. Het model kan nieuwe inzichten geven die kunnen leiden tot verbetering van bestaande materialen en technieken. Ook biedt het model de mogelijkheid om innovatieve ontwikkelingen op hun toepasbaarheid te testen.
  Lees verder
 4. Regio Zwolle Monitor 29 november 2012

  Onderzoeksproject (lopend) - De Regio Zwolle Monitor brengt de Regio Zwolle in beeld. Hoe staat de Regio Zwolle ervoor? Wat zijn kenmerken van de regionale economische dynamiek? Wat zijn succesfactoren? Hoe ziet de economische structuur eruit en welke uitdagingen liggen er?
  Lees verder
 5. Streekidentiteit en Waardenkaart Natuur 1 maart 2013

  Onderzoeksproject (afgerond) – Een onderzoek dat waarden in kaart brengt die ten grondslag liggen aan streekidentiteit en het Nederlandse natuurbeleid.
  Lees verder
 6. Vechtdalwaarden 9 september 2014

  Onderzoeksproject (afgerond) – Dit onderzoek geeft inzicht in de belangrijkste waardensets die een rol spelen bij de aanpassing van de inrichting van het Vechtdalgebied. Hierdoor kunnen betere besluiten genomen worden over de inrichting van dit gebied. De methodiek die gehanteerd wordt, kan goed toegepast worden in soortgelijke projecten.
  Lees verder
Publicaties
 1. Beter benutten kanaal Almelo-Coevorden 1 juni 2015

  Een onderzoeksrapport dat in kaart brengt hoe de potentie van het kanaal Almelo-Coevorden, binnen de huidige technische mogelijkheden, beter benut kan worden voor goederenvervoer.
  Download
 2. Hanzelijn Monitor 2013 - De Eerste Staat van de Hanzelijn 6 december 2013

  De Hanzelijn Monitor 2013 maakt deel uit van het meerjarig onderzoek naar de effecten van de Hanzelijn, dat door het lectoraat Area Development van Windesheim uitgevoerd wordt in opdracht van de gemeenten Lelystad, Dronten, Kampen en Zwolle. De Hanzelijn Monitor brengt de gevolgen voor de bewoners en bedrijven in de regio rond de spoorlijn in kaart. "De Eerste Staat van de Hanzelijn" geeft een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen die zich hebben voltrokken in het jaar na de opening van de spoorlijn.
  Download
 3. Hanzelijn Monitor 2013 - De Eerste Staat van de Hanzelijn (samenvatting) 6 december 2013

  De Hanzelijn Monitor 2013 maakt deel uit van het meerjarig onderzoek naar de effecten van de Hanzelijn, dat door het lectoraat Area Development van Windesheim uitgevoerd wordt in opdracht van de gemeenten Lelystad, Dronten, Kampen en Zwolle. De Hanzelijn Monitor brengt de gevolgen voor de bewoners en bedrijven in de regio rond de spoorlijn in kaart. De samenvatting van "De Eerste Staat van de Hanzelijn" geeft een bondig overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen die zich hebben voltrokken in het jaar na de opening van de spoorlijn.
  Download
 4. Hanzelijn Monitor nulmeting 28 november 2012

  Vanaf 6 december 2012 krijgt Nederland er een nieuwe spoorlijn bij. De Hanzelijn verbindt Lelystad met Zwolle. De spoorlijn biedt een alternatieve reisroute tussen Groningen en Amsterdam met een kortere reistijd. Daarnaast is de Hanzelijn voor Lelystad, Dronten, Kampen en Zwolle een wezenlijke verandering in hun bereikbaarheid en onderlinge verbondenheid. Inwoners krijgen meer werkgelegenheid en andere activiteiten binnen hun bereik in een redelijke reistijd. De regio wordt beter bereikbaar voor een groter aantal bezoekers. De nieuwe stations van de Hanzelijn worden aantrekkelijker voor ruimtelijke ontwikkelingen. Deze en andere mogelijke veranderingen zijn aanleiding voor de vier Hanzelijngemeenten om onderzoek te doen naar de gevolgen van de aanleg van de nieuwe spoorlijn.
  Download
 5. Politieke hervorming van de ruimtelijke ordening 1 1 juni 2011

  Artikel van Willem Buunk in het RO-Magazine, jaargang 29, nummer 6, pagina 16-17. Over een huwelijk tussen trash en noblesse in Zürich. Het artikel beschrijft keuzes over binnenstedelijke gebiedsontwikkeling in Nederland.
  Download
 6. Politieke hervorming van de ruimtelijke ordening 2 1 januari 2011

  Artikel van Willem Buunk in het tijdschrift Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening 2011/01, pagina 20-23. Over een aantal drastische ingrepen van kabinet Rutte waardoor de bakens voor de ruimtelijke ordening zijn verzet.
  Download
 7. Politieke landschap van de ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling 15 maart 2013

  Onderzoeksrapport van Willem Buunk en Marloes van der Weide dat de variëteit aan politieke waarden over ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling in kaart brengt. Het betreft hier waarden die voortkomen uit politieke filosofieën en maatschappelijke bewegingen (oktober 2012).
  Download
 8. Regio Zwolle Monitor 2012 31 december 2012

  De Regio Zwolle Monitor 2012 geeft inzicht in de dynamiek en de sterke kenmerken van de regio, hoe de economische structuur eruit ziet en welke uitdagingen er liggen. Daarbij wordt in het bijzonder gekeken naar de Regio Zwolle in het perspectief van de moderne kenniseconomie. Dit profiel van de Regio Zwolle, wordt aan de hand van drie pijlers in beeld gebracht: de staat van het bedrijfsleven, de demografische en sociaal-economische index en de economische cultuur in beeld. De monitor levert bruikbare informatie op voor alle partijen die zich bezighouden met de ontwikkeling van de Regio Zwolle, zoals ondernemers, betrokken burgers, gemeenten en andere overheidsinstellingen.
  Download
 9. Regio Zwolle Monitor 2013 11 december 2013

  In de Regio Zwolle Monitor 2013 brengen statistische indicatoren, verdeeld over drie pijlers (de staat van het bedrijfsleven, de demografische en sociaaleconomische index en een jaarlijks veranderend thema), de positie in beeld die de Regio Zwolle inneemt ten opzichte van andere regio´s in Nederland. De monitor levert bruikbare informatie op voor alle partijen die zich bezighouden met de ontwikkeling van de Regio Zwolle, zoals ondernemers, betrokken burgers, gemeenten en andere overheidsinstellingen.
  Download
 10. Regio Zwolle Monitor 2013 (samenvatting) 11 december 2013

  In de Regio Zwolle Monitor 2013 brengen statistische indicatoren, verdeeld over drie pijlers (de staat van het bedrijfsleven, de demografische en sociaaleconomische index en een jaarlijks veranderend thema), de positie in beeld die de Regio Zwolle inneemt ten opzichte van andere regio´s in Nederland. De monitor levert bruikbare informatie op voor alle partijen die zich bezighouden met de ontwikkeling van de Regio Zwolle, zoals ondernemers, betrokken burgers, gemeenten en andere overheidsinstellingen.
  Download
 11. Van spontane orde tot een nieuw Jeruzalem 21 juni 2010

  Lectorale rede van Willem Buunk over waardepluralisme in de praktijk van gebiedsontwikkeling.
  Download
 12. Vechtdalwaarden 12 september 2014

  Een onderzoeksrapport van Willem Buunk en Marloes van der Weide dat inzicht geeft in de belangrijkste waardensets die een rol spelen bij de aanpassing van de inrichting van het Vechtdalgebied (september 2014).
  Download

Onderzoeksfocus

Willem Buunk heeft een bijzondere belangstelling in het onderzoek voor maatschappelijke waarden en de politieke besluitvorming over ruimtelijke projecten. Hij wil een grotere meerwaarde in ruimtelijke inrichting voor bewoners en bedrijven tot stand brengen en neemt daarvoor de nieuwe praktijk van gebiedsontwikkeling als uitgangspunt.

Onderzoekservaring

Hij heeft ruime ervaring in wetenschappelijk onderzoek aan de universiteit van Nijmegen, Wageningen en Utrecht. Sinds 2009 is Buunk verbonden aan Windesheim. Hij geeft leiding aan het onderzoeksteam Area Development dat een praktijkgericht onderzoeksprogramma heeft naar gebiedsontwikkeling. Centraal staan ontwikkelingen in het netwerk van steden, dorpen en infrastructuur, regionale economische ontwikkelingen en keuzes over de ontwikkeling van landschap en natuur. Bijzondere aandacht gaat uit naar onderliggende maatschappelijke en politieke waarden voor keuzes over inrichting, beheer en gebruik van ruimte om tot methoden te komen voor analyse, ontwerp en besluitvormingsondersteuning.

Opleiding

Willem Buunk is opgeleid als planoloog aan de Wageningen Universiteit en gepromoveerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij heeft gewerkt in diverse onderzoeksfuncties en als programmaleider bij het Nirov, de vakvereniging voor ruimte en wonen. Naast zijn werkzaamheden bij Windesheim, is hij raadslid in Utrecht en lid van het Algemeen Bestuur van de stadsregio Utrecht (BRU).