Dr. ir. Aart Schoonderbeek

Kwartiermaker lectoraat Industriële Automatisering & Robotica

Contactpersoon

088 - 469 67 33
a.schoonderbeek@windesheim.nl

Onderzoeksgebied

Onderzoeksthema Technologie    
Lectoraat Industriële Automatisering & Robotica
Onderzoekservaring

Na zijn studie Werktuigbouwkundige Automatisering heeft Aart een promotie-onderzoek afgerond op het gebied van materiaalbewerking met lasers. Van 2005 tot 2011 heeft hij zich bij het Laser Zentrum Hannover in nauwe samenwerking met het Duitse bedrijfsleven bezig gehouden met  toegepast onderzoek rondom het ontwikkelen van diverse industriële productieprocessen waarin de laser een hoofdrol vervult. 

Onderzoeksfocus

Aart Schoonderbeek is gespecialiseerd in onderzoek op het gebied van Industriële Automatisering & Robotica. 

Opleiding

Aart Schoonderbeek is, na het behalen van zijn MTS en HTS diploma, afgestudeerd aan de Universiteit Twente binnen de vakgroep Werktuigbouwkundige Automatisering, leerstoel Toegepaste Lasertechnologie. Daarna heeft hij  een promotie-onderzoek betreffende materiaalbewerking met lasers aan de Universiteit Twente uitgevoerd. Dit project was een samenwerking tussen het Nederlands Centrum voor Laser Research, de leerstoel Laserfysica & Niet-lineaire Optica en de leerstoel Toegepaste Lasertechnologie.