Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

‘Leren en werken vind ik een prachtige combinatie’

    26 mei 2021
Home(opent in nieuw tabblad) / Leren en werken vind ik een prachtige combinatie

Inge Grimm kreeg onlangs een tweede aanstelling als lid van het College van Bestuur van Windesheim. Een interview met een terugblik op de afgelopen vier jaar en een voorblik op de komende jaren.

Om maar met de deur in huis te vallen: waarom een tweede termijn?
‘Ik vind Windesheim een prachtige kennisinstelling en vooral de mix onderwijs, onderzoek en regio spreekt me erg aan. En of het nou gaat om een human capital-agenda, een mooiportret Inge Grimm lectoraat of het opstarten van een Ad-opleiding E-Commerce: dat ik daar als bestuurder een steentje aan kan bijdragen, daar word ik heel blij van. Het gevoel dat wat je doet er toe doet, voor de jongere student maar zeker ook voor de werkenden, om bij te dragen aan ontwikkeling, dat is een mooi gevoel. Het draait erom dat je met zijn allen verantwoordelijk bent om iets moois neer te zetten.’

Wat spreekt jou aan in het hbo-onderwijs?
‘Toen ik in 2017 naar Windesheim ging, en de overstap maakte van de Universiteit Wageningen, vroegen mensen me een enkele keer: is dat eigenlijk geen stap terug? Sowieso was dat niet het geval, maar ik zag toen wel duidelijk een verschil. Wat mij bij Windesheim direct opviel en aansprak, was de impact die je als hbo-instelling hebt op de regionale setting waarin je staat. Dat had ik me daarvoor niet zo gerealiseerd, dat je als hogeschool zoveel in het werkveld doet met zowel de opleidingen als de lectoraten. Je ziet daardoor ook snel resultaten, bijvoorbeeld bij een mbk-bedrijf met honderd man personeel dat door onze studenten nieuwe kennis kan implementeren of er juist voor zorgt dat kennis naar onze school terugvloeit. Die wisselwerking zie je heel duidelijk en op een directe manier. De combinatie van onderzoek en onderwijs en de betekenis daarvan voor de bedrijven om ons heen, wordt nu ook in Den Haag zo langzamerhand erkend.’ 

Wat zijn voor jouzelf de belangrijkste thema’s?
‘Het Leven Lang Ontwikkelen, dat is trouwens wat anders dan levenslang leren wat ik sommige mensen wel eens hoor zeggen, dan krijgt het juist iets beklemmends. De combinatie van werken en leren, die ook in mijn persoonlijke leven een rol speelde, vind ik belangrijk. Als bestuurders proberen we de impact daarvan op de bedrijven om ons heen te vergroten. Er zijn tekorten, de vraag neemt toe en daar moeten we op inspelen. Om daar een positieve draai aan te geven vind ik een mooie taak. Om de tekorten in de techniek, het onderwijs en de zorg op hbo-niveau het hoofd te bieden, is Leven Lang Ontwikkelen onmisbaar. Je moet als professional doorlopend nieuwe kennis opdoen. Ik vind sowieso leren en werken een prachtige combinatie en er is in deze tijd gelukkig ook veel te kiezen. Als je dan op een feestje iemand met weerzin over een vierjarige opleiding hoort praten en dan kunt zeggen: maar je kunt ook een tweejarige Ad doen. Dan kijkt hij of zij verrast op en vraagt: o, wat is dat dan. Die Ad’s en het Leven Lang Ontwikkelen mogen we wat mij betreft nog veel meer naar de markt brengen. Ik merk dat er veel belangstelling voor is, maar dat nog weinig mensen de mogelijkheden kennen.’

Wat waren voor jou belangrijke momenten bij Windesheim?
‘Mijn start bij Windesheim voelde al gauw als een warm bad. Ik vond dat best spannend want je weet nooit hoe het uitwerkt bij een andere organisatie. Daarna kwam ik na twee maanden al in de kwestie rond het X-gebouw terecht, die voor Henk Hagoort en mij een soort vuurdoop betekende. We kwamen er daardoor wel snel achter dat we goed konden samenwerken. Het viel ons allebei op hoe groot de betrokkenheid en het verantwoordelijkheidsgevoel is van alle betrokkenen op Windesheim die met die crisis te maken hadden. Corona is sinds maart vorig jaar en nog steeds natuurlijk ook een heel bepalend onderwerp, waaraan vele uitdagingen zijn verbonden en waarover we vele besluiten moesten nemen. Als ik terugkijk naar wat er door iedereen aan werk is weg gebuffeld en nog steeds aan werk wordt verzet, dan neem ik daar graag mijn petje voor af. En onderweg zijn er natuurlijk ook allerlei kleinere en soms ook ernstige zaken. We zijn groter dan een kleine gemeente én met veel jonge bewoners, dus er gebeurt natuurlijk van alles. Maar het is fijn schakelen met Henk, we zijn aanvullend aan elkaar. 

Hoe zal de hogeschool zich komende jaren ontwikkelen?
‘Leven Lang Ontwikkelen blijft de lijn, we zijn immers een kennisinstelling met een duidelijke verbinding met de regio’s Almere en Zwolle. De onderwerpen uit de strategische koers blijven belangrijk en daarnaast bouwen we verder aan de goede kwaliteit van onze organisatie. We zitten nu in een fase waarin we tot concrete resultaten komen in de onderwijsteams, daar gebeurt het, daar zitten onze professionals. Natuurlijk levert dat proces van doorontwikkelen ook discussies op. We hebben een prachtige hogeschool waar we hartstikke trots op zijn maar juist daarom zeggen mensen soms wel eens: moeten we nou veranderen óm het veranderen? Is het nu niet goed genoeg dan? Ja, het gaat zeker goed, maar we richten ons vanuit het goede op de toekomst. Hoe de onderwijsteams de veranderingen organiseren en aanpakken binnen het samen uitgedachte kader verschilt onderling, zowel inhoudelijk als qua timing. Discussie daarover hoort bij deze fase en ik wil dat mensen de ruimte ervaren om het toe te passen en te doorleven binnen het eigen team en onderling hierover van gedachten te wisselen.'

'Vooruitblikkend hoop ik dat we straks ondanks de vertraging door corona, op nog meer onderwerpen stappen kunnen zetten in de realisatie van de strategische koers. Dit is mogelijk omdat we dat kunnen doen op basis van ons mooie hoog kwalitatieve onderwijs dat we al geven op Ad-, bachelor-, master- en Leven Lang Ontwikkelen-niveau. Maar bij de ambities hoort ook het realiseren van een grotere uitstraling van onderzoek naar meer bedrijven, want die kennen Windesheim nu nog onvoldoende als kennisinstelling. Verder zijn ook andere belangrijke zaken zoals de nieuwbouw in Almere waar een nieuw onderwijsgebouw weer nieuwe mogelijkheden zal bieden en waar we nu al naar uitkijken.’ 

Heb je een wens of boodschap?
‘Voor de studenten hoop ik dat een beter systeem het huidige leenstelsel zal vervangen. Als ik nu soms de bedragen hoor waar studenten mee zitten na hun studie en me bedenk dat ze dan nog moeten beginnen met werken, dan kan ik me daar echt zorgen over maken. Dat is geen goede startpositie en daar moet wat aan gedaan worden. Daarnaast hoop ik op een juiste studiedruk in het eerste jaar, zoals nu de doorstroomnorm bij het domein BMR, in plaats van het te strakke Bindend Studie Advies.' 

'Cruciaal zijn onze medewerkers in het onderwijs, onderzoek, de bedrijfsvoering en de diensten. Iedereen draagt hierin een groot aandeel, ik ben heel blij en trots op het grote Windesheimteam en hoop oprecht dat we de goede mensen aan ons kunnen blijven binden en aan boord houden. Dat is gezien de groei van onze studentenpopulatie en het Nationaal Programma Onderwijs nog een hele uitdaging maar erg belangrijk. Onze professionele medewerkers, in welke functie ook, maken Windesheim.'

Delen via:

Vragen over dit nieuwsbericht?

Stel ze aan de Newsroom via newsroom@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad)

Persvragen?

Stel ze aan Myrthe Honingh
Woordvoering algemeen

Laatste nieuws

Convenant moet student op de persoonlijke studieroute meer geschikte afslagen bieden

29 maart 2023

Nieuwe directeur voor hogeschool Windesheim in Almere

27 maart 2023
Meisje van ongeveer 5 kijkt naar een mobiel

Mediagebruik jonge kinderen neemt toe

27 maart 2023

‘De microcredential is voor mij erkenning dat ik kan denken en werken op hbo-niveau’

22 maart 2023
2 onderzoekers bij 3d-metaalprinter. Ze hebben een logo van windesheim en perron 038 in hun hand

Innoveren met 3D-metaalprinten

13 maart 2023