Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Windesheim start met flexstuderen: betalen per studiepunt

    18 mei 2017
Home(opent in nieuw tabblad) / Windesheim start met flexstuderen: betalen per studiepunt

Hogeschool Windesheim start komend studiejaar met flexstuderen: een experiment waarbij studenten betalen per studiepunt.

Aan het experiment bij Windesheim kunnen aankomende studiejaar vijftig studenten meedoen. Doel is om het onderwijs flexibeler te maken voor studenten en hen meer regie te geven bij de bekostiging van hun studie.

Binnen het experiment bepaalt de student zelf hoeveel onderwijseenheden hij volgt en betaalt vervolgens € 38,45 voor elk studiepunt. De student krijgt hierdoor meer grip op zijn eigen studietempo en bespaart onnodige studiekosten. Dit is bijvoorbeeld geschikt voor studenten die  voorafgaand aan het studiejaar al weten dat zij niet alle vakken gaan volgen, bijvoorbeeld omdat zij naast student ook ondernemer of sporter zijn, of een functiebeperking of mantelzorgtaken hebben. De studenten die meedoen aan het experiment moeten hun eerste studiejaar hebben afgerond. Daarnaast moeten zij zich voor het komende studiejaar voor minimaal één onderwijseenheid inschrijven.

Windesheim onderzoekt met dit experiment of er vraag is naar deze manier van studeren. We willen erachter komen tegen welke issues we aanlopen en of het bijdraagt aan minder studie-uitval  en een hogere studenttevredenheid.

Delen via: