Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Meewerkstage HBO - Rechten

Banner image

Heb jij een specifieke opdracht?

Aan de slag met jouw opdracht!

Het derde jaar van de opleiding HBO - Rechten staat in het teken van ervaring opdoen in de beroepspraktijk, onder andere door tijdens een stage mee te werken in een organisatie. Studenten kunnen dat doen bij organisaties met een primair juridisch proces of bij organisaties die niet een primair juridisch proces, maar wel een juridische afdeling hebben.

Tijdens de stage laat de student zien dat hij zelfstandig beroepsproducten van gevorderd niveau kan opstellen, zoals memo’s en notities waarin de student zijn juridische analyse met betrekking tot een juridisch vraagstuk uiteenzet, maar ook (concept) processtukken – bijvoorbeeld dagvaardingen, bezwaarschriften en beschikkingen – en (concept) brieven aan bijvoorbeeld cliënten, wederpartijen en burgers.

De stage wordt uitgevoerd in een periode van 20 weken.

Voorbeeldcases

  • Juridische dienstverlening, zoals rechtsbijstandsverzekeraars of advocatenkantoren. 
  • Centrale overheid, zoals ministeries, het UWV of de belastingdienst. 
  • Decentrale overheid, zoals gemeenten en provincies.
  • Rechterlijke macht – zoals de rechtbank of het gerechtshof – of het Openbaar Ministerie. 
  • Profit en non-profit sector, waarbij de student bijvoorbeeld als (ondersteuner van de) bedrijfsjurist werkzaam is.

Wat levert het op?

Van derdejaars studenten mag een zekere mate van zelfstandigheid worden verwacht. Onze studenten kunnen u dus werk uit handen nemen. Het is fijn als in dossier X al een juridische analyse klaar ligt en in dossier Y al een (concept) dagvaarding is geschreven.

Bovendien komen onze stagiairs na het behalen van hun diploma niet zelden terug bij de organisatie waar ze tijdens hun studie praktijkervaring hebben opgedaan. Misschien draagt u dus bij aan de ontwikkeling van een toekomstige medewerker!

Wat vragen we?

  • Begeleiding van de student, in die zin dat de student wordt betrokken bij lopende dossiers en dat met de student met enige regelmaat gesprekken worden gevoerd over zijn of haar professionele ontwikkeling. 
  • Een werkplek waar de student – gedurende 20 weken – vier dagen per week terecht kan. 
  • Informatie voor de student over de organisatie en haar doelstellingen.
  • Het geven van uitleg over processen en het verlenen van toegang tot bepaalde systemen. 

Wat doet Windesheim?

Vanuit de opleiding worden de studenten procesmatig en coachend begeleid. De docent heeft niet alleen de rol van begeleider voor de student maar is ook aanspreekpunt voor de
opdrachtgever. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld, hetgeen wordt
vastgelegd in een driepartijenovereenkomst.

Meer informatie

Voor vragen over de meewerkstage kunt u terecht bij de heer mr. Jasper Brik, docent HBO - Rechten en stagecoördinator: j.brik@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad).

Voor meer algemene informatie over Comakerships kun je terecht bij het Servicplein via serviceplein-almere@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad) of door te bellen met 088 - 469 66 88.