Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Comakership Strategisch Management

  Heb jij een specifieke opdracht?

  Aan de slag met jouw opdracht!

  De strategische uitdaging van een organisatie wordt vertaald in een opdrachtomschrijving, welke wordt opgedeeld in deelopdrachten. De studenten gaan in groepjes aan de deelopdrachten werken en elke week presenteren zij de tussentijdse resultaten aan elkaar en discussiëren hierover. De studenten verdiepen zich in de processen, producten, organisatie en financiën van de opdrachtgever. Alle deelopdrachten bij elkaar leiden via diverse marktonderzoeken en analyses tot een strategisch advies aan de opdrachtgever. Het project wordt ondersteund door theorievakken en vaardigheidsvakken zoals managementtheorieën, financieel management, argumenteren en adviseren. Dit project is voor ambitieuze studenten van Commerciële Economie die de richting willen gaan bepalen van bedrijven en organisaties en daarmee zeer bepalend willen zijn voor succes of falen van deze organisaties.

  Voorbeeldcases

  • Hoe zal 3D printing zich ontwikkelen?
  • Zijn er over 10 jaar nog tankstations?
  • Gaat China onze producten consumeren of produceren?

  De ontwikkelingen in onze wereld gaan steeds sneller. Voor bedrijven en organisaties is het dan ook heel belangrijk om zich regelmatig af te vragen of ze nog wel op de goede weg zijn, of ze niet in een verdwijnende markt terechtgekomen zijn, of ze nog wel de juiste toegevoegde waarde leveren en zo ja, aan welke klanten?

  Wat levert het op?

  • Een frisse blik op het huidige situatie, zowel de omgeving als de eigen organisatie.
  • Actuele en concrete informatie over de omgeving, afnemers en/of concurrenten (bij een professioneel marktonderzoekbureau kost dat al gauw duizenden euro's).
  • Nieuwe ideeën om kansen in de markt aan te pakken.
  • Een concreet plan als antwoord op de gegeven uitdaging.
  • Een hoop plezier met een klas betrokken studenten.

  Wat vragen we?

  • Het organiseren van een kick-off op de eigen locatie om de studenten een beeld te geven van de opdrachtgever en haar problematiek.
  • Het beschikbaar stellen van bedrijfsinformatie waaronder financiële cijfers. Het hele project valt voor studenten en docenten onder een geheimhoudingsplicht.
  • Het bijwonen van minimaal een tussentijdse bijeenkomst en de eindpresentatie.

  Wat doet Windesheim?

  Vanuit de opleiding worden de studenten intensief begeleid, zowel inhoudelijk als procesmatig, door docenten met veel praktijkervaring in marketing, communicatie en sales. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld, dit wordt vastgelegd in een driepartijenovereenkomst.

  Meer informatie

  De contactpersoon voor dit Comakership is Johan Muit, j.muit@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad)

  Voor meer algemene informatie over Comakerships kun je terecht bij Servicepunt Almere via servicepunt@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad) of 088 - 469 66 88(opent in nieuw tabblad).