Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Comakership Software Development

Banner image

Heb jij een specifieke opdracht?

Aan de slag met jouw opdracht!

In het Comakership Software Development doet een team van 3 à 4 tweedejaars studenten van de opleiding HBO-ICT praktijkervaring op in het programmeren of samenstellen van een applicatie op basis van een Agile-Scrum aanpak. In het Comakership wordt een applicatie en de bijhorende technische specificatie opgeleverd. Daarna zorgen de studenten voor implementatie en correcte overdracht (daar waar mogelijk in een productieomgeving). De programmeeromgeving is afhankelijk van uw wensen.

Te behandelen onderwerpen

  1. Een product roadmap / product goal. Een product roadmap zorgt vaak voor een richtinggevend plan voor het realiseren van het doel. Dit is uiteraard afhankelijk van de context, aangezien het plan mogelijk al voldoende wordt beschreven in de roadmap
  2. Het ontwerpen, realiseren en implementeren van de applicatie op basis van scrum.
  3. De studenten houden een daily standup. Ze maken aan het begin van de sprint een sprintplanning met bijbehorend sprintdoel en houden elke 2e week van de sprint een sprintreview waar de product owner en stakeholders feedback geven op het ontwikkelde werk. Op basis van de feedback en de al aanwezige product backlog, wordt de volgende sprint opgezet.
  4. Na de sprint review houden de studenten een retrospective waarbij het functioneren van het team onder de loep wordt genomen.

Wat levert het op?

  • Op basis van tweewekelijkse sprints wordt een werkende applicatie ontwikkeld, uitgetest en uiteindelijk geïmplementeerd bij de opdrachtgever.

Wat vragen we?

  • Een haalbare opdracht die past binnen een periode van 20 weken.
  • Een fysieke werkplek waar 4 studenten 3 dagen per week (dinsdag, woensdag, donderdag) kunnen werken.
  • Een vaste begeleider die zelf minimaal hbo-niveau heeft en die elke week tijd steekt in begeleiding en aanwezig is bij de eindpresentatie.
  • Begrip dat een studentproject geen garantie op succes biedt en dat de studenten naast het opleveren van het concrete eindproduct ook leerdoelen moeten halen

Voor de goede orde: of u een stagevergoeding geeft en hoe hoog die is, is een zaak tussen u en de studenten. Opdrachtgever, studenten en opleiding ondertekenen in elk geval de Windesheim praktijkovereenkomst.

Wat doet Windesheim?

Wij begeleiden de studenten qua proces en techniek en leveren inhoudelijk ondersteuning aan het project. De coach bezoekt uw organisatie minimaal één keer. De opleiding geeft de uiteindelijke beoordeling aan de hand van de opleidingscompetenties. Studenten krijgen flankerend onderwijs toegespitst op de opdracht.

Meer informatie

Contactpersonen zijn Rob Kaesehagen (rc.kaesehagen@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad)) en relatiemanager Vanessa Bakker.

Voor meer algemene informatie over Comakerships kun je terecht bij Servicepunt Almere via serviceplein-almere@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad)(opent in nieuw tabblad)(opent in nieuw tabblad) of 088 - 469 66 88(opent in nieuw tabblad)(opent in nieuw tabblad).