Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Comakership Financiële Besluitvorming

Banner image

Heb jij een specifieke opdracht?

Aan de slag met jouw opdracht!

Bij het Comakership Financiële Besluitvorming gaat een groepje van 3 à 4 derdejaars studenten Finance & Control voor een opdrachtgever een aantal processen beschrijven en analyseren, onder begeleiding van ervaren docenten. Bij deze opdracht worden complexe financiële vraagstukken behandeld. De analyse kan alleen gemaakt worden met een gedegen analyse vooraf. Studenten maken eerst een plan van aanpak en verdiepen zich daarbij in het bedrijf en haar huidige (financiële) situatie. Daarna brengen ze de huidige processen in kaart en maken ze de risicoanalyse. Aan de hand van de resultaten geven zij aanbevelingen voor de processen en brengen ze het gewenste proces in kaart.

De opdracht beslaat een periode van 20 weken, waarbij de studenten 1 tot 2 dagen bij de opdrachtgever zitten.

Voorbeeldcases

  • Analyseren en beschrijven van binnen de onderneming toegepaste (complexe) kostprijsberekeningen.
  • Analyseren en beschrijven van binnen de onderneming toegepaste investeringsbeslissingen.
  • Analyseren en beschrijven hoe het jaarlijkse proces “opstellen en publiceren jaarrekening” het meest efficiënt en effectief kan worden uitgevoerd. Hierbij worden de risico’s en controlemaatregelen in kaart gebracht en het proces beschreven.
  • Analyseren en beschrijven hoe de processen “verzorgen en indienen fiscale aangiften” het meest efficiënt en effectief kunnen worden uitgevoerd. Hierbij worden de risico’s en controlemaatregelen in kaart gebracht en wordt het proces beschreven. In hoeverre is de onderneming scherp op de jaarlijkse aangifte vennootschapsbelasting, de maandelijkse aangifte loonbelasting en/of de maandelijkse (of kwartaal-) aangifteomzetbelasting.

Wat levert het op?

  • Beantwoording van complexe financiële vraagstukken.
  • Het doen van aanbevelingen.

Wat vragen we?

  • Enige begeleiding: ervaring met eerdere opdrachtgevers leert dat een groep van 4 studenten redelijk selfsupporting is en niet meer begeleiding vraagt dan een individuele student.
  • Idealiter een werkplek op locatie die de studenten in staat stelt om bij de opdrachtgever aan het vraagstuk te werken.
  • Het beschikbaar stellen van (digitale) informatie uit de organisatie, die nodig is om het vraagstuk uit te voeren.

Wat doet Windesheim?

Vanuit de opleiding worden de studenten intensief begeleid, zowel inhoudelijk als procesmatig, door docenten met veel praktijkervaring in marketing, communicatie en sales. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld, dit wordt vastgelegd in een driepartijenovereenkomst.

Meer informatie

De contactpersoon voor dit Comakership is Fred van Toor, fl.van.toor@windesheim.nl (opent in nieuw tabblad)of 088 - 469 91 95.

Voor meer algemene informatie over Comakerships kun je terecht bij Servicepunt Almere via serviceplein-almere@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad) of 088 - 469 66 88(opent in nieuw tabblad).