Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie

Afstudeer-Comakership Ad Finance

  Heb jij een specifieke opdracht?

  Aan de slag met jouw opdracht!

  Van februari tot juli loopt de Associate degree Finance student een afstudeerstage in de financiële sector om verder te groeien als professional. Dit betekent dat student meewerkt, maar tegelijkertijd ook afstuderen. In dit kader onderzoekt de student de huidige situatie en brengt deze in kaart. Vervolgens komt er in overleg met de betrokkenen een voorstel en (geeft aanzet tot) de implementatie daarvan.

  Werkzaamheden

  Student werkt in overleg met de organisatie en opleiding aan het oplossen van een vraagstuk naar keuze op het gebied van bijvoorbeeld:

  • Administratieve organisatie
  • Managementinformatievoorziening
  • Jaarrekeningen
  • Kostprijsberekening
  • Fiscaliteit

  De operationeel-tactische werkzaamheden worden in overleg vastgesteld en dienen van voldoende niveau te zijn (hbo associate degree niveau 5). Daarbij hoort een zelfstandige rol en een zekere mate van complexiteit.

  Wat levert het op?

  • Een relevant beroepsproduct op dat kan bestaan uit bijvoorbeeld een AO-beschrijving, een dashboard, een handboek of een werkinstructie. 

  Wat vragen we?

  • De financiële afdeling waar de student zijn afstudeerstage loopt telt in principe minimaal 3 collega’s.
  • De praktijkbegeleider functioneert op minimaal hbo-niveau.
  • De student dient een eigen, veilige werkplek te hebben.
  • De student maakt zelf nadere afspraken met het stagebedrijf over de te werken dagen en de stagevergoeding.
  • De opleiding heeft hierin een adviserende rol richting student en stagebedrijf.

  Wat doet Windesheim?

  Vanuit de opleiding worden de studenten intensief begeleid, zowel inhoudelijk als procesmatig, door docenten met veel praktijkervaring in marketing, communicatie en sales. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld, dit wordt vastgelegd in een driepartijenovereenkomst.

  Meer informatie

  De contactpersoon voor dit Comakership is Mandy Nagtegaal, bereikbaar via m.nagtegaal@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad). Voor meer algemene informatie over Comakerships kun je terecht bij Servicepunt Almere via servicepunt@windesheim.nl(opent in nieuw tabblad) of 088 - 469 66 88(opent in nieuw tabblad).