Deeltijdstudenten

Student aan het woord

Remco van Gelder: “Praktijkopdrachten zijn interessanter en leuker!”

Remco van Gelder, student HBO-ICT, vertelt over werken aan een échte opdracht voor een échte opdrachtgever.

‘Aan het begin van dit schooljaar maakte ik kennis met een nieuwe studievorm: het community model. Fulltime met een projectgroep aan een échte opdracht voor een échte opdrachtgever werken. Omdat de opdrachtgever gebaat is bij een oplossing, is de opdracht interessanter en leuker dan een fictieve opdracht. Samen met vier andere studenten ben ik nu bezig met een opdracht van een lectoraat van Windesheim: het systematisch verzamelen van informatie van sociale media.’ 

Diversiteit in opdrachten en projectgroepen
‘In het T-gebouw van Windesheim is een lokaal gereserveerd voor acht projectgroepen die aan uiteenlopende projecten werken. De ene groep houdt zich bezig met een adviesrapport voor alignement van Business en IT, terwijl een andere groep zich in de techniek van 3D-plattegronden stort. Door wekelijks voortgangspresentaties te geven, houden we elkaar op de hoogte en ondersteunen we elkaar in het leerproces.’

‘Niet alleen de opdrachten zijn divers, ook de samenstellingen van de projectgroepen zijn verschillend. In onze projectgroep hebben we bijvoorbeeld een Roemeen mogen verwelkomen. Door de verschillen in taal, cultuur, kennis en inzichten levert het werken en studeren met elkaar steeds weer nieuwe ervaringen op.’

‘Het semester wordt afgesloten met een evaluatiebijeenkomst waarin elke projectgroep vertegenwoordigd is. Het model wordt zo steeds verbeterd. Tot nu toe is er met veel inzet en enthousiasme gewerkt aan de opdrachten en zijn er al mooie eindresultaten behaald.’

Remco van Gelder, student HBO-ICT