Deeltijdstudenten

Onderwijsproject

Een deel van ons onderwijs geven we in projectvorm. Wat betekent dit?

We voeren de projecten uit in een community, in een vast klaslokaal, met een eigen werkplek, waar studenten fulltime werken aan projectopdrachten. Hun docenten begeleiden hen hierbij.

Verbeteren kwaliteit opdrachten

Om het onderwijs en de praktijk nog beter op elkaar te laten aansluiten, zoeken we naar opdrachten uit het bedrijfsleven. We zien het als een uitdaging om de kwaliteit van producten verbeteren. Tegelijkertijd dragen uitdagende opdrachten bij aan het verhogen van het niveau van onze studenten. Om de studenten hierin goed te kunnen begeleiden volgen de docenten de projecten op de voet.

Voor het inhoudelijke aandeel van de docent is wel een financiële bijdrage van de opdrachtgever nodig. Dit kan per opdracht ingevuld worden. Hierbij denken we aan:

 • het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van een prototype
 • het geven van advies over methodologie en technologie binnen de organisatie
 • het faciliteren van workshops of het leveren van een inhoudelijke bijdrage aan een workshop
 • het geven van onafhankelijk advies over Innovatieve projecten
 • Innovatieve projecten

Wij zoeken innovatieve opdrachten die inhoudelijk passen bij de School of Information Sciences . Hierbij kunt u denken aan opdrachten op het gebied van:

 • Webtechnology
 • Gaming
 • Mobile apps
 • Infrastructure Design & Security
 • Business Intelligence
 • Management of IT
 • Business Proces Management
 • Health care & IT

Werkwijze

Gedurende het hele jaar kunt u opdrachten aanleveren. In september en februari starten er groepen studenten met de op dat moment aangevraagde opdrachten. Na een kennismakingsgesprek met de studenten kunt u aangeven of u deze studenten de opdracht wil laten uitvoeren. In onderling overleg en afhankelijk van het project kunnen werkzaamheden worden uitgevoerd op locatie.
Het project wordt uitgevoerd in aan Prince2-gerelateerde fasen. Wij koppelen wekelijks de stand van zaken aan u terug. Zo kunnen we, zo nodig, snel bijsturen. Behalve deze wekelijkse terugkoppeling, worden de producten van alle onderstaande fasen formeel opgeleverd en getoetst.

 Opstartfase plan van aanpak
literatuuronderzoek
stakeholder analyse
analyse interviews opdrachtgever
eindpresentatie
 Initiatiefase projectinitiatie document
kwaliteitsregister
 Realisatiefase bedrijfsproducten
productstatusoverzicht
tussenpresentatie aan opdrachtgever
 Opleverfase eindpresentatie
oplevering producten
formeel decharge
project eindrapport