C in de avond

HRM in bedrijf

Heb je een specifiek HRM-vraagstuk? Dan nemen wij dit graag op als case in het project 'HRM in bedrijf'.

Studenten uit het eerste jaar van de opleiding Human Resource Management (HRM) gaan aan de slag met jouw HR-opdracht. Dit in een simulatiebedrijf onder begeleiding van docenten en andere experts. Dat is ‘HRM in Bedrijf’. Een ruimte binnen hogeschool Windesheim waar allerlei HRM-thema’s en opdrachten samenkomen.

Jouw opdracht als onderwijscaseTwee businessstudentes met laptop

In plaats van het inschakelen van een stagiair of afstudeerder kun je je opdracht ook als HR-vraagstuk bij ons uitzetten. De opleiding HRM neemt je opdracht op in ‘HRM in Bedrijf’ als onderwijscase. Het voordeel is dat meerdere studenten in verschillende groepen aan de opdracht werken. Altijd onder begeleiding van een docent. Dit levert inzicht op vanuit alle mogelijke perspectieven.

Onderzoek

Een gedegen advies vergt een goede voorbereiding. De projectgroepen gaan aan de slag met een interne- en externe analyse van de onderneming. De interne analyse betekent dat het huidige beleid omtrent het HR-vraagstuk van het gekozen thema wordt geïnventariseerd en geanalyseerd.

Wat bieden wij?

  • Enthousiaste HRM-studenten;
  • Intensieve begeleiding door diverse experts;
  • Een centrale contactpersoon;
  • Heldere analyses;
  • Concreet bruikbare adviezen;
  • Geheimhouding.

Wat vragen wij van jou?

  • Verstrekking van relevante bedrijfsinformatie;
  • Een bijdrage in tijd voor onder andere een briefing en eindpresentatie (op Windesheim).

Thema's
1. Werving en selectie  Werving en selectie, ook wel recruitment genoemd, verwijst naar het proces van aantrekken, selecteren en aanstellen van geschikte kandidaten voor een (vaste) baan of tijdelijk werk, in lijn met de strategie en doelstellingen van een organisatie of onderneming. 
2. Medezeggenschap  Medezeggenschap is het uitoefenen van invloed op de (arbeids-)omstandigheden, arbeidsrelatie en de organisatie door werknemers. 
3. Gezondheidsmanagement  Het zorgdragen van een goede gezondheid van uw medewerkers waarbij verzuim en vitaliteit centraal staan. 
4. HR-marketing en social media  Het werk en het imago van HR-professionals binnen de eigen organisatie en het gebruik van social media voor werving en naamsbekendheid. 
5. Inclusief werkgeverschap  Een actief beleid om te komen tot een divers personeelsbestand waarin iedereen ongeacht zijn achtergrond welkom is. 
6. Talentmanagement en opleiden  Het aantrekken, identificeren, ontwikkelen en behouden van de juiste talenten binnen de organisatie. 
7. Structuurverandering  Het beperkt doorlichten van een afdeling of kleine organisatie met betrekking tot de organisatiestructuur van de afdeling of bedrijf. 
8. Ziekteverzuimbeleid  Het ziekteverzuimbeleid maakt onderdeel uit van het arbo- en personeelsbeleid en is gericht op het voorkomen en verminderen van verzuim van personeel. 
9. Belongingsmanagement  Beloningsmanagement is de wijze waarop organisaties omgaan met de relatie tussen prestaties en beloning van mensen. 
10. Personeelsplanning  Personeelsplanning is het vinden van de optimale mix tussen personeelsbehoefte en de beschikbaarheid van het personeel. Door het personeel op de juiste manier, op de juiste plaats, met de juiste taak in te zetten, wordt meer rendement uit de organisatie gehaald. 
11. Uitstroom  Indien het dienstverband van een medewerker wordt beëindigd, praat men over uitstroom. Er zijn verschillende redenen om een dienstverband te beëindigen, zoals een medewerker die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt of ontslagen wordt. Door de uitstroom van medewerkers kan er bezuinigd worden op de personeelskosten of ruimte gemaakt worden voor een nieuwe instroom van medewerkers. 
12. Functioneren en beoordelen  In de organisatie onderzoek doen naar de haalbaarheid en wensen m.b.t. een functionerings- en beoordelingscyclus waar managers snel mee uit de voeten kunnen en waarbij medewerkers gestimuleerd worden om te reflecteren. 
13. Arbo-wetgeving  De Arbeidsomstandighedenwet is een Nederlandse wet die regels bevat voor werkgevers en werknemers om de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van werknemers en zelfstandig ondernemers te bevorderen. Doel is om ongevallen en ziekten, veroorzaakt door het werk, te voorkomen. 
14. Risico-Inventarisatie en Evaluatie  Een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie is een verplicht onderzoek voor iedere werkgever die personeel in dienst heeft of personeel inleent. Alle bedrijven met personeel moeten in Nederland schriftelijk vastleggen of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers. 
15. Duurzame inzetbaarheid  Duurzaam inzetbare medewerkers weten zich aan te passen aan voortdurend veranderende omstandigheden. Door de stijgende AOW-leeftijd is het noodzakelijk dat Nederlanders steeds langer doorwerken. Om dit mogelijk te maken, moeten zij langer inzetbaar zijn én blijven voor (verschillende) werkgevers. Daarbij ligt de aandacht op goed, gemotiveerd en gezond werken. 

Contact

\Je kunt je HR-vraagstuk inbrengen (uiterlijk 16 maart) indien het zich leent voor analyse en advies en past binnen een van de bovenstaande thema's.

Vraag naar de mogelijkheden bij Ingrid van den Broek – van den Essenburg, medewerker praktijk. Bereikbaar per e-mail: i.vanden.broek@windesheim.nl.

Heb je inhoudelijke vragen, dan kun je contact opnemen met een van de betrokken docenten (Erik Veneboer, Sylvia van Leussen of Martin Wesselink) via het Windesheim Informatiecentrum. Bereikbaar via tel. 0900 - 8899 (lokaal tarief) of per e-mail: info@windesheim.nl.