Drie studenten voor een scrumbord

Honours Programme

Voor je strategische vraagstukken

Breng je complex en strategisch vraagstuk in voor analyse en advies van een multidisciplinair team getalenteerde en gemotiveerde studenten.

Elk jaar start een nieuwe groep getalenteerde en gemotiveerde studenten aan een interdisciplinair Honours Programme. Ze gaan dan aan de slag met een bepaald strategisch vraagstuk. Uw vraag moet passen binnen een van de thema’s van de Honours Programmes: sociale innovatie, de vraag hoe je technische mogelijkheden verbindt aan maatschappelijke vraagstukken en vraagstukken rondom een duurzame samenleving. Een goede insteek hierbij is het werken met toekomstscenario's.

Jouw vraagstuk centraal

Getalenteerde studenten van het Honours Programme zetten hun tanden graag in uw strategische vraagstukken. Hoe dat werkt? Je presenteert je vraagstuk en de studenten doen een omgevingsanalyse van uw organisatie:

  • Wat zijn relevante trends die de organisatie en het vraagstuk beïnvloeden?
  • Welke toekomstscenario’s horen daarbij?
  • Hoe worden de belangrijkste stakeholders betrokken bij het formuleren van reacties op deze scenario’s?

Je kunt een rapportage of een presentatie met concrete aanbevelingen van de studenten verwachten. De studenten worden gecoacht door onderzoekers en docenten van Windesheim.

Bekijk de informatie voor aankomend studenten

Analyse en toekomstscenario

Het Honours Programme is alleen voor studenten die in één jaar hun propedeuse hebben gehaald. Deze goede, ambitieuze en gemotiveerde studenten leren strategische vraagstukken vanuit verschillende perspectieven te benaderen en analyseren. Het eerste halfjaar van het programma krijgen ze technieken en vaardigheden aangereikt, in het bijzonder het werken met toekomstscenario’s. In het laatste semester behandelen zij bijvoorbeeld je vraagstuk vanuit deze methode: hoe vertalen huidige trends zich naar plausibele en consistente verhalen van een mogelijke toekomst? Hoe kunnen bedrijven en organisaties op die scenario’s reageren?

De belangrijkste pijlers en voordelen van Honours Programme:

Gebruikers staan centraal

Studenten worden uitgedaagd om oplossingen te formuleren in termen van de eindgebruikers en om daarbij gebruikers nadrukkelijk in het advies te betrekken.

Samenwerken in multidisciplinaire teams

Zeer diverse professionele achtergronden zorgen voor een variatie aan perspectieven en visies op jouw organisatie en de samenleving.

Focus op ontwikkeling

Persoonlijke ontwikkeling staat centraal.

Thema’s: Social Innovation, Technology and Society en Sustainable Society

Afhankelijk van de aard van het vraagstuk in je organisatie kunnen we je koppelen aan een groep studenten vanuit een van de drie Honours Programmes. De volgende thema’s zijn beschikbaar:

Social Innovation

Veel bedrijven en organisaties worstelen met allerlei sociale, technische en economische veranderingen en vraagstukken. Deze vraagstukken gaan vaak over de tegenstelling global en local, de relatie tussen bedrijf en samenleving, organisatievernieuwing en traditie en winstmaximalisatie versus duurzaamheid. Bij Social Innovation gaan studenten bijvoorbeeld op zoek naar mogelijke antwoorden (scenario’s) hierop door een bruikbaar analysemodel voor sociale innovatie te ontwikkelen vanuit Technologie, Economie en Gedrag. Meer informatie over Social Innovation

Technology and Society

Tijdens het volgen van het Honours Programme Technology and Society worden studenten zich bewust van het belang van technologie voor maatschappelijke ontwikkelingen en de rol die zij hierin in de toekomst zal spelen. Ze gaan bezig met thema’s als robotica en smart world. Deze beschouwen de studenten op een onderzoekende en explorerende manier, vanuit een aantal perspectieven. Perspectieven die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld: psychologisch, sociologisch, filosofisch, futurologisch en ethisch perspectief. Meer informatie over Technology and Society

Sustainable Society

Sustainable Society gaat over het creëren van een duurzame maatschappij. We moeten onze wereld zo inrichten dat wij er met plezier gebruik van kunnen maken, maar de generaties na ons ook. Als leidraad gebruiken we de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Dit Honours Programme heeft onze maatschappij als speelveld. Studenten gaan aan de slag met projecten in de directe omgeving. Een opdracht als Maatschappelijke Diensttijd: hoe kan men dat invoeren? Of een opdracht als Lelystad Airport: hoe kan men alles rond het vliegveld op een duurzame manier inrichten? Daarnaast worden studenten uitgedaagd om zelf een product te creëren. Wat vinden zij belangrijk? Wat kunnen ze goed? Wat willen ze bijdragen? In dit traject krijgen ze tools aangereikt waarmee ze hun product vorm kunnen geven én kunnen realiseren. Meer informatie over Sustainable Society

Sluit je vraagstuk aan op een van de thema’s? Maak gerust een afspraak. Vraag naar de mogelijkheden bij Tineke Kingma, coördinator van het Honours Programme via het Windesheim Informatiecentrum. Bereikbaar via tel. 0900 - 8899 (lokaal tarief) of per e-mail: info@windesheim.nl.