C in de avond

Regionaal netwerk vo-hbo

Via het regionaal vo-hbo-netwerk willen we samen bouwen aan een netwerk waarin we als vo en hbo, op basis van onze gemeenschappelijke en maatschappelijke opdrachten, kennis met elkaar uitwisselen. Waar we van en met elkaar leren. Waar we gezamenlijk vormgeven aan activiteiten op het vlak van oriëntatie, doorstroom en aansluiting.

Op 19 juni vond de aftrap van het regionaal netwerk vo-hbo plaats. We zijn blij met de goede opkomst van deze dag. Een diverse groep aan v(s)o-scholen was aanwezig en de groep netwerkers was ook zeer gemengd in functies/rollen: bestuurders, decanen, vakdocenten etc. kwamen langs. Graag delen we via deze site de resultaten van deze middag en hoe je contact kunt opnemen om aan te sluiten bij dit netwerk.

Resultaten

Hieronder vind je alle presentaties en inzichten van de bijeenkomst op 19 juni.

Presentaties keynote speakers

Presentaties verkenningen

Meedenken over het vervolg

Tijdens de verkenningen op 19 juni hebben we al een oproep gedaan wie mee wil denken over de manier waarop we dit netwerk willen blijven voeden en laten bloeien. De bestaande netwerken blijven uiteraard bestaan. Misschien ben je al aangesloten bij bijvoorbeeld ‘samen opleiden’ of ‘aansluiting studeren met een functiebeperking’ of een van de andere samenwerkingsverbanden binnen Windesheim. Of je hebt al afspraken gemaakt rondom een van de nieuwe thema’s tijdens deze aftrap. In september 2018 praten we hier graag over door met een aantal van jullie. We hebben al een aantal netwerkers bereid gevonden.

Contact

Wil jij meedenken over het vervolg van het netwerk en ben je benieuwd naar de volgende inzichten? Meld je dan aan bij Manon Schrijnemaekers, coördinator Instroom & Aansluiting Windesheim (moh.schrijnemaekers@windesheim.nl)