C in de avond

TechForFuture: Centre of Expertise HTSM Oost

Samen met Saxion zet Windesheim in op de toekomst van innovaties en groei op het gebied van Hightech Systemen en Materialen (HTSM).

HTSM is een van de negen topsectoren en een belangrijke motor van de Nederlandse economie. Het Centre zoekt vergaande samenwerking met het innovatieve bedrijfsleven. De ambitie is een impuls te geven aan toegepast HTSM onderzoek. De ontwikkelde kennis komt ten goede van het onderwijs en de regio. 

Doelen van TechForFuture
- het versterken van de innovatiekracht van de regio op het gebied van HTSM voor economische en maatschappelijke thema’s;
- het versterken van de kenniseconomie van Nederland.

Samen sterker
De samenwerking tussen twee hogescholen en de breedte van het onderzoek geeft interessante synergie. Dat maakt dat HTSM-onderzoekers bijdragen aan de innovatiekracht en groei van de regio Oost. Doordat Saxion en Windesheim samen aanvullend onderzoek doen in het Centre neemt de synergie verder toe: baanbrekende projecten worden mogelijk waardoor het Centre als vliegwiel voor het bedrijfsleven kan functioneren.