C in de avond

GreenPAC: Centre of Expertise Smart Polymeric Materials

Een unieke samenwerking tussen hogescholen, universiteiten en bedrijven in de kunststofindustrie.

Green PAC, een initiatief van NHL Stenden en Windesheim, is een open innovatiecentrum voor (groene) kunststoffen, vezels en composieten, waar ‘businessdriven’ kennisontwikkeling wordt opgestart en gefaciliteerd. In november 2013 heeft Windesheim de status gekregen van innovation Lab (iLab). NHL Stenden kreeg de status van Centre for Open Chemical Innovation (COCI). Het COCI en het iLab gaan samen verder onder de naam Green PAC.

Het iLab
Het iLab in Zwolle heeft als doel: het stimuleren van ondernemerschap door het helpen van starters in het verkennen van hun ondernemerskwaliteiten. In drie jaar tijd groeit een bedrijf van zoekende starter naar zelfbewuste ondernemer. Het iLab is een broedplaats voor startende bedrijven. Hier vind je de juiste creatieve omgeving en passend advies om te groeien. Hier wordt onderzoek omgezet in concrete adviezen en producten, een 'veelbelovend concept' kan versneld worden doorontwikkeld tot een opschaalbaar product.

Het COCI
Het COCI in Emmen biedt ondernemers met een bewezen techniek en/of product de mogelijkheid om hun productiecapaciteit te verhogen en marktconform te concurreren. Het COCI is dé springplank voor ondernemers die de (wereld)markt willen veroveren.

Green PAC biedt verschillende faciliteiten die het bedrijfsleven in staat stellen om tegen gunstige voorwaarden innovatieve projecten te ontwikkelen en uit te voeren. Daarnaast richt Green PAC zich op het onderwijs in Noordoost-Nederland om de innovatiekracht van de kunststoftechnologie te versterken.

Green PAC staat voor:
- de ontwikkeling van kennis
- het in de praktijk brengen van kansrijke innovatieve ideeën en onderzoek
- het faciliteren van projecten in de commerciële risicofase het vinden van betere aansluiting tussen opleidingen op hbo-niveau (Centres of Expertise) en mbo-niveau (Centra voor Innovatief Vakmanschap).