C in de avond

Talentbenuttingsscan

Hoe wordt in uw organisatie het aanwezige talent benut? En hoe goed doet uw organisatie het in vergelijking met andere organisaties?

Effectief gebruik maken van talent is binnen organisaties een actueel maar gelijktijdig ook een weerbarstig vraagstuk. Organisaties hebben behoefte aan optimale talentbenutting om beter te kunnen presteren en nieuwe uitdagingen aan te kunnen gaan. Medewerkers willen hierbij graag vanuit hun talent bijdragen. Werken met meer plezier en betere prestaties zijn in het belang van drie partijen: de organisatie, de leidinggevende en de medewerker. Een win-win situatie; kortom werken aan talentbenutting loont!

Talentmanagement staat dan ook hoog op de strategische HR-agenda, maar in de praktijk blijkt dat organisaties nog vaak zoeken naar de juiste aanpak.

Talentmanagement in uw organisatie

Heeft u hulp nodig bij het in kaart brengen van talentmanagement in uw organisatie? Met de talentbenuttingsscan, die ontwikkeld is door het lectoraat Sociale Innovatie, helpen we u op weg en versterken we graag met u het talentbenuttingsproces in uw organisatie. De talentbenuttingsscan geeft zicht op:

  • Herkennen medewerkers hun talent en ondernemen ze actie om hun talent te benutten?
  • Hoe is de relatie van medewerkers met hun leidinggevende en wat betekent dit voor de talentbenutting door de medewerker?
  • Wat levert talentbenutting op voor de organisatie en voor de medewerker?     

Talentbenutting

De scan wordt ook gebruikt voor het monitoren van interventies gericht op talentbenutting. In dat geval verrichten wij op een moment na de interventie een tweede meting en krijgt u inzicht in het effect van de interventie op talentbenutting. Zo willen wij samen met u zicht krijgen op werkzame interventies in de praktijk en u verder ondersteunen in het versterken van het talentbenuttingsproces in uw organisatie.

Geïnteresseerd?

Bent u ook geïnteresseerd geraakt in ons onderzoek en wilt u meedoen? Doe de talentbenuttingsscan! De talentbenuttingsscan is tegen een vergoeding van de gemaakte kosten toegankelijk en bestaat uit ongeveer 60 digitale vragen voor medewerkers en hun leidinggevende. Bent u geïnteresseerd en doet u mee? Volg dan onderstaande stappen:

Stap 1: aanmelden voor de talentscan 
Neem contact op met ons en meld u aan voor deelname, of stel eerst uw vragen.   Louis Celant: lg.celant@windesheim.nl
Willy Veenkamp: wm.veenkamp@windesheim.nl 
Stap 2: ontvang de resultaten (organisatie team/afdeling en benchmark)
Ontvang de digitale talentscan voor uw medewerkers en leidinggevenden.  U ontvangt vertrouwelijk de resultaten: inzicht in houding en gedrag van medewerkers en leidinggevenden gericht op talentbenutting en de effecten van talentbenutting in uw organisatie(uitsplitsing naar afdeling en teams mogelijk). Doorlooptijd invullen scan-presentatie resultaten ca 2 maanden.
Stap 3: advies 'duurzaam fit en effectief' 
Wilt u (nog) meer werk maken van het aanwezige talent in uw organisatie?  Blijf dan met ons in gesprek voor een maatwerkadvies of interventie in versterking van talentbenutting in uw organisatie (interviews, interventies en effectmetingen in overleg mogelijk). 

Meer weten over het onderzoek?

Ga naar Talentmanagement is maatwerk