Learning Flows

Wil jij binnen je organisatie toe naar een cultuur waarin leren en ontwikkelen voor iedereen vanzelfsprekend is? Gaat dit niet vanzelf, en ben je op zoek naar de manier om hier een impuls aan te geven?

Een cultuur waarin het vanzelfsprekend is dat niet alleen de managers, maar élke medewerker de ontwikkelingen in de buitenwereld ziet, en kan vertalen naar het eigen werk. Dat is de cultuur die je helpt om samen met de hele organisatie de volgende stap te zetten. Vele ogen zien immers méér, leren en ontwikkelen wordt ieders verantwoordelijkheid en de innovatie- en verandercapaciteit van medewerkers, teams en de organisatie worden groter. Je organisatie kan sneller inspelen op veranderingen in de buitenwereld.  

Duurzaam ontwikkelen in leergolven

Hoe komt je tot zo’n duurzame leercultuur in je organisatie? Hiervoor hebben wij het concept ‘Learning Flows’ ontwikkeld. Een aanpak in enkele stappen, waarin wij onze kennis en ons netwerk op het gebied van leren en ontwikkelen delen met jou en je organisatie. We brengen meer dan integrale kennis. We gaan als strategisch partner aan de slag met en binnen jouw organisatie om te komen tot een duurzame leercultuur. Daarbij beginnen we bij wat er al wél aanwezig is, en vragen we daarnaast aandacht voor de punten waar verandering nodig is. We leggen daarbij verbanden met jullie core business, en de voor jullie organisatie relevante thema’s, zoals bijvoorbeeld Finance & Control, Management, Lean. Onze Learning Flows adviseurs en ons Lectoraat Leven Lang Ontwikkelen werken hierin nauw samen. De learning community waarbinnen theoretische kennis, onderzoek en voorbeelden uit de praktijk te vinden zijn is ook voor jou toegankelijk. 
 

Illustratie Learning Flows
Door leren en ontwikkelen onderdeel te maken van het primaire proces, stel je medewerkers in staat zich open te stellen voor ontwikkelen binnen én buiten de organisatie. Dit vraagt om persoonlijk leiderschap, waardoor medewerkers hun invloed (kunnen) aanwenden het team en de organisatie verder te brengen. Belangrijke voorwaarden zijn een directe leidinggevende die durft los te laten en te vertrouwen en verandergericht leiderschap in het management. 

   

De eerste stap

Het creëren van een leercultuur is maatwerk en een geduldige zaak, altijd. Daarom starten we elk Learning Flows traject met een eerste verkenning van de organisatie. Wat is hier aan de hand? Wat is er al aanwezig? Wat is er nodig? Tijdens deze verkenning nemen we jullie interactief mee in onze filosofie, laten we de succesfactoren voor een leercultuur zien, en wat dit jullie organisatie kan bieden. Onze Learning Flows adviseur faciliteert dit proces. 
Aan het eind van de verkenning liggen er enkele concrete richtingen die jullie organisatie verder kunnen brengen. Bijvoorbeeld: het ontwikkelen van een strategie en een interventieplan, of juist klein beginnen, met enkele interventies. Of misschien wel beginnen met het ontwikkelen van het  leiderschap. En zo zijn er nog meer mogelijkheden, de keuze is aan jullie. Wij sluiten voor een mogelijk vervolgtraject aan bij de keuzes die passend zijn binnen jullie organisatie. 
Ons doel is: jouw organisatie verder brengen op het gebied van leren en ontwikkelen. 

Verkenning Learning Flows bij jouw organisatie?

  • Intakegesprek op locatie
  • Strategiesessie ‘succesfactoren voor een leercultuur. Met een integrale kopgroep uit jouw organisatie, onder leiding van onze Learning Flows adviseur en een organisatiecoach.  
  • Presentatie beknopte analyse van de leercultuur in jullie organisatie  
  • Roadmap met mogelijke interventies
  • € 4.950,- excl. BTW
Neem contact op met Gijs jan van Heusden, onze accountmanager.
Gijs Jan van Heusden

Gijs-Jan van Heusden
Accountmanager

Tel (088) 469 99 17
E-mail gj.van.heusden@windesheim.nl

 

 

 

Meer lezen?

Wil je meer lezen over het ontwikkelen van een leercultuur in organisaties? Lees het whitepaper over succesfactoren voor een leercultuur.