Vrouw die je aankijkt

Scholing casemanagers dementie

Windesheim ontwikkelde voor MCC Flevoland de opleiding Casemanagement Dementie voor de groeiende vraag naar gekwalificeerde casemanagers.

Hierdoor kunnen cliënten met dementie langer thuis blijven wonen.

Grote vraag naar gekwalificeerde casemanagers

Elke thuiswonende persoon met dementie heeft sinds 2011 wettelijk recht op casemanagement. Door het grote en groeiende aantal dementiepatiënten ontstaat er een grote vraag naar gekwalificeerde casemanagers.
Het MCC Flevoland verzocht Windesheim hun leden te scholen zodat zij als casemanagers professionele zorg en ondersteuning kunnen bieden bij het zo lang mogelijk thuis blijven wonen van thuiswonende cliënten met dementie.

Inzet van brede expertise

Uitgangspunt voor het opleidingstraject was de taakomschrijving zorgcoördinator dementie Noord- en Oost- Flevoland. Ook moesten de toekomstige casemanagers geschoold worden om op hbo-niveau te kunnen functioneren.
De expertise van de opleiding Verpleegkunde, de opleiding Toegepaste Gerontologie en het lectoraat Innoveren in de Ouderenzorg zijn ingezet om tot een volwaardig opleidingstraject te komen. Uiteraard gebeurde dat in overleg met de klant, maar ook andere dementienetwerken zijn om hun visie op de opleiding gevraagd.

Opzet van de opleiding

17 verpleegkundigen die werkzaam zijn in de thuiszorg of in een zorginstelling voor ouderen zijn op locatie opgeleid om de reistijd zo veel mogelijk te beperken.
De opleiding had een doorlooptijd van een jaar en bestond uit acht dagen waarin de volgende thema’s aan de orde kwamen:

  1. Zorgnetwerken
  2. Vroegsignalering en ondersteuning
  3. Samenwerken en onderhandelen
  4. Besluitvorming en uitvoer van afspraken

Elk thema is afgesloten met een concrete opdracht. Het resultaat daarvan wordt opgenomen in een portfolio. Elke deelnemer formuleerde op basis daarvan een profiel van eigen kunnen en ontwikkelpunten en presenteerde deze in een afsluitend gesprek aan de beoordelende docent en een externe deskundige.

Positieve bijdrage aan de functie casemanager

Zowel de klant als de deelnemers kijken met een goed gevoel terug op de opleiding. Niet alleen kunnen ze nu hun cliënten betere zorg en ondersteuning bieden; de deelnemers hebben ook elkaar goed leren kennen. Het samen delen van problemen en successen maakt dat er nu een betere samenwerking is tussen de casemanagers onderling maar ook tussen de casemanagers en hun opdrachtgever.
Zowel Windesheim als de deelnemers zijn zich ervan bewust dat de functie van casemanager nog steeds in ontwikkeling is. Door het ontwikkelen van deze cursus hoopt Windesheim hieraan een positieve bijdrage te leveren.

Ook interesse?

Na het MCC Flevoland heeft Windesheim deze opleiding ook met succes aangeboden aan het Dementie Netwerk Drenthe en het Dementie Netwerk Groningen. Bovendien is de cursus Casemanagement Dementie nu ook in het reguliere cursusaanbod van Windesheim opgenomen.
Ben je geïnteresseerd in een dergelijke maatwerkopleiding of heb je een andere scholingsvraag op het gebied van ouderen(zorg)? Neem dan contact op met Marian van Ingen, mj.van.ingen@windesheim.nl of 06 - 51 02 61 39