Deeltijd studies, duale opleidingen en post-hbo opleidingen. Gezondheid en Welzijn. Hogeschool Windesheim.

Gezondheid en Welzijn

Windesheim wil graag uw gespreks- en opleidingspartner zijn over participatie, eigen regie en effectief samenwerken.

Contact

Graag weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met onze programmaleider.

Marian van Ingen 

M.J. (Marian) van Ingen
Telefoon: 06-510 26 139
E-mail: mj.van.ingen@windesheim.nl

Wat zijn uw mogelijkheden?

Dit zijn begrippen die in deze tijden van continue verandering hoog op de agenda staan in het domein zorg en welzijn.

Veranderende omgeving

Gemeenten, maar ook alle betrokken instanties en professionals hebben te maken met grote veranderingen in het takenpakket, de te bedienen doelgroepen en de financiering van het aanbod. Veranderingen die lang nog niet allemaal helder zijn en veel onzekerheden met zich meebrengen. Ze hebben effect op de politiek, op de wijk en de regio, op de ketens en netwerken, op de competenties van de (zorg)medewerker en op de (cross-sectorale) samenwerking waarbij ook de  mantelzorgers en vrijwilligers niet vergeten mogen worden.

Samen zoeken naar een oplossing

Onze medewerkers willen in deze turbulente tijden graag uw gespreks- en opleidingspartner zijn.  Niet omdat wij meteen een antwoord op uw vraag hebben. Maar omdat wij de deskundigheid en ervaring in huis hebben om samen met u en uw medewerkers de situatie te analyseren en samen het antwoord te zoeken. Wij zijn een innovatieve kennisinstelling die verbinding heeft en zoekt met zowel de praktijk als met onderzoek.

Intergenerationele focus

De focus van Windesheim is intergenerationeel: van jong tot oud. Jongeren en ouderen hebben daarbij onze speciale aandacht en onze kennis over hun specifieke problematiek delen wij graag met u. Ook in de onderwerpen psychiatrie en verslaving zijn wij gespecialiseerd.

Bij- en nascholing

Graag kijken wij samen met u naar de mogelijkheden uw wensen  te vertalen naar een maatwerktraject waarmee u beter in kunt spelen op alle (toekomstige) veranderingen. En of u nu kiest voor een cursus, intervisie of coaching; altijd is deze toegesneden op uw vraag en afgestemd op de wensen van uw organisatie. Onze deskundige en ervaren trainers verzorgen op uw verzoek ook in-company trainingen, zoals:

Basiscursus Motiverende Gespreksvoering

Na de Basiscursus Motiverende Gespreksvoering zijn deelnemers beter in staat mensen zo effectief mogelijk te helpen die moeite hebben om hun leefstijl of gedrag te veranderen. Bijvoorbeeld bij het stoppen met roken of drugsgebruik, of bij het oplossen van schuldproblemen. Tijdens de cursus wordt geleerd wat de uitgangspunten en basisprincipes zijn van motiverende gespreksvoering. Zo ontdekken de deelnemers hoe zij de innerlijke bereidheid van mensen om te veranderen, kunnen vergroten. Na een korte theoretische inleiding oefenen zij met gesprekstechnieken.

Verdiepingscursus Motiverende Gespreksvoering

In aansluiting op de basiscursus leren de deelnemers van de verdiepingscursus Motiverende Gespreksvoering de motivatie van mensen versterken. De nadruk ligt op het volhouden (terugvalpreventie) en terugvallen (hulp bij het opnieuw doorlopen van het proces). Deelnemers zijn in staat cliënten met een terugval te helpen en hun motivatie opnieuw te ontdekken en vast te houden. De verdiepingscursus is  een update van de kennis uit de basiscursus maar ook verdieping en uitbreiding daarvan.

Welzijn Nieuwe Stijl

De vraag naar breed georiënteerde sociaal werkers, die generalistisch kunnen werken is sterk gestegen. Het programma Welzijn Nieuwe Stijl (WNS) biedt professionals in de zorg de mogelijkheid zich te ontwikkelen als modern sociaal werker met competenties waar het werkveld om vraagt. Na afloop van de cursus Welzijn Nieuwe Stijl kunnen deelnemers meer uit de samenwerking met andere organisaties en disciplines halen; in het belang van de cliënt.

Bekijk voorbeelden van deze maatwerkcursus

Palliatieve Zorg

De cursus Palliatieve zorg is bedoeld voor ervaren verpleegkundigen die zich verder willen  professionaliseren. Tijdens deze cursus leren de deelnemers meer over onderwerpen als palliatief redeneren, pijnmanagement en symptoombestrijding, kwaliteit van leven, spirituele zorg en palliatieve sedatie en euthanasie. Na afloop van deze cursus kunnen zij de kwaliteit van zorg in de palliatieve praktijk bevorderen en borgen.

HBO Leergang Ouderenwerk 3.0

De HBO Leergang Ouderenwerk 3.0 sluit nauw aan op de veranderende rol van de hulpverleners in de zorg- en dienstverlening aan de oudere mens en is bedoeld voor medewerkers die in hun beroepspraktijk werken met ouderen. De leergang geeft medewerkers aan de hand van verschillende actuele thema's inzicht en vaardigheden om optimaal in te spelen op de veranderingen in de zorg en hun organisatie.

Zorgbemiddeling en Casemanagement

In de cursus Zorgbemiddeling en casemanagement staat het coördineren van de zorg voor iemand met dementie, een chronische aandoening of multimorbiditeit centraal. We behandelen ook onderwerpen als trajectbegeleiding en persoonlijke hulpverlening. Na afloop van de cursus zijn de deelnemers in staat als casemanager te weten wat er speelt bij de cliënt en hun naasten. Zij kennen hun vragen en (on)mogelijkheden en weten welke wegen bewandeld moeten worden voor hulp van andere disciplines.

Bekijk voorbeelden van deze maatwerkcursus

Coachen en Trainen

In de cursus Coachen en Trainen trainen wij de deelnemers zodat zij zich effectief kunt richten op de ontwikkeling van medewerkers. In de cursus leren zij hoe zij de deskundigheidsbevordering van (andere) medewerkers kunnen stimuleren. Om zo bij te kunnen dragen aan veranderingen, interne scholing en ontwikkeling, begeleiding en de lerende organisatie.

Praktijkbegeleider

In deze cursus trainen wij praktijkbegeleiders van hbo-studenten binnen het werkveld Gezondheid en Welzijn, zodat zij hen nog effectiever kunnen begeleiden en deskundigheidsbevordering nog beter kunnen stimuleren. We scherpen hun rol van praktijkbegeleider aan. Kernwoorden zijn leervragen, leerstijlen, begeleidingsstijlen, leiderschapsstijlen, feedback, visieontwikkeling en evaluatie en beoordeling.