C in de avond

Intervisie

Wil je samen reflecteren en zodoende leren van en met collega’s die dezelfde taak of functie uitoefenen? Door het leren van elkaar en het uitwisselen van deskundigheid ontstaat er meer verbinding in een team.

Medewerkers functioneren steeds vaker zelfstandig, voornamelijk door de maatschappelijke en professionele ontwikkelingen. Zij moeten vaker en sneller besluiten nemen waarvoor een autonome en zelfstandige beroepshouding nodig is. Het is gebruikelijk om uitdagingen in het werk met collega's te bespreken Drie mensen aan tafelen om van elkaars expertise gebruik te maken. Intervisie is een mogelijkheid om uitdagingen in het werk structureel en systematisch door te nemen.

Waar kunnen we je mee helpen?

Wij kunnen je onder andere helpen met:

  • Oriëntatie op de plaats van intervisie in je organisatie.
  • Visie op verschillende werkwijzen en de toepasbaarheid daarvan in de context.
  • Helpen met mogelijke gesprekstechnieken, taalgebruik, omgaan met weerstanden en blokkades.
  • Analyseren van werkproblemen en leervragen.
  • Het ontdekken van diverse methodieken voor intervisie.
  • Procesgerichtheid en het scheppen van een krachtige leeromgeving.
  • Adviseren over het implementeren van intervisie in je organisatie.

Jouw vraag is ons uitgangspunt. Neem contact op voor meer informatie en om de mogelijkheden te bespreken.

Contact

Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor een intakegesprek kun je contact opnemen met Silvia Scholten via scm.scholten@windesheim.nl Je kunt ook naar haar vragen via het Windesheim Informatiecentrum, tel 0900 - 8899 (lokaal tarief).