C in de avond

Begeleiden van rouw en verlies

Iedereen heeft wel eens te maken gehad met een verlieservaring. Bijvoorbeeld een scheiding, het overlijden van een dierbare of werkloosheid. Maar hoe begeleid je iemand in zo'n situatie?

Rouw en verlies werpt je terug op vragen als: wie ben ik en wie ben ik in de ogen van een ander? Er is verlies van controle en overzicht. Het uitgangspunt tijdens de leergang is: hoe begeleid ik aandachtig en constructief medewerkers in dit proces? We gaan ervan uit dat je goed kunt leren begeleiden als je zicht hebt op je eigen wijze van omgaan met verlies.

Waar kunnen we je mee helpen?

Je team heeft bijvoorbeeld net een reorganisatie ondergaan en enkele medewerkers zijn vertrokken of veranderd van functie. Dit is voor hen een verliessituatie. Hoe jij hen kunt begeleiden hierin, is te leren in een op maat gemaakte leergang voor je organisatie. In de leergang wordt onder andere stilgestaan bij:

  • Hoe ervaar jij zelf verlieservaringen?
  • Fasen in rouw- en verliesverwerking.
  • De verliescirkel
  • Begeleiden van verlies in uw organisatie
  • Coping, verlies- en afweerreacties
  • Oefenen met gesprekken en inzetten van verliesprotocollen

Begeleiden van rouw en verlies' kan op allerlei manieren worden uitgevoerd. Je kunt denken aan een workshop van een paar uurtjes tot een leergang van drie dagen, en alle variaties die daartussen zitten, afhankelijk van de leervraag en de beschikbare tijd. Ons uitgangspunt is dat we aansluiten bij jouw behoefte en in overleg onze training daarop afstemmen.

Voorbeelden van situaties

Wij geven je graag een paar voorbeelden van verliessituaties die zich kunnen voordoen op de werkvloer.

Rouwverwerking

Een jonge manager heeft een vrouw op de afdeling van begin vijftig. Zij is in korte tijd beide ouders verloren. De moeder na een lang ziekbed, de vader totaal onverwacht binnen een jaar na het overlijden van zijn vrouw. De manager heeft de vrouw bij zich geroepen omdat hij signalen heeft opgepikt dat ze op haar werk minder geconcentreerd en productief is. Hoe moet hij het gesprek insteken? Wat kan hij met haar verhaal?

Achterblijvers na een reorganisatie

De afdeling post en archief van een organisatie is gereorganiseerd. Vroeger werd de post handmatig verwerkt, inmiddels zijn er computersystemen aangeschaft. De afdeling is daardoor afgebouwd; twee medewerkers die met pensioen zijn gegaan zijn niet meer vervangen. Een zittende medewerker kan maar moeilijk verkroppen dat er een takenpakket bij hem is weggenomen en dat de afdeling zo is uitgekleed. De leukste collega's die de sfeer positief bepaalden zijn ook nog eens weg. Zijn motivatie is erg weggezakt en hij is boos om iedere kleinigheid. De manager wil met hem in gesprek, hoe pakt hij dit aan?

Baanverlies bij reorganisatie

Een loopbaanadviseur heeft de opdracht gekregen van een bedrijf om mensen te begeleiden die door reorganisatie de organisatie moeten verlaten. Al gauw merkt ze dat de medewerkers erg verbonden zijn met het bedrijf, waar zij al meer dan twintig jaar hebben gewerkt. Aan het denken over de toekomst zijn ze nog niet toe. Welke stappen moet de loopbaancoach ondernemen?

Meer werken na het verliezen van partner

Een vrouw is drie maanden geleden, na een huwelijk van dertig jaar, weduwe geworden. Ze meldt zich bij de manager omdat ze graag wat meer uren wil werken. Voor de financiën hoeft ze het niet te doen, maar wat moet ze de hele dag thuis? De manager heeft op zich wel ruimte om haar meer in te zetten, maar kan hij zonder meer dit verzoek inwilligen?

Beperking na ernstig ongeluk

Een man van veertig heeft een ernstig ongeluk gehad. Hij heeft maanden gerevalideerd, maar kan zijn linkerbeen blijvend beperkt gebruiken. Dit betekent dat hij zijn grote hobby wielrennen niet meer, of in ieder geval niet meer op hetzelfde niveau, kan uitoefenen. Hij compenseerde het feit dat hij zijn werk niet uitdagend vond door zich op zijn hobby te storten. Het verlies van zijn fysieke vermogen hakt er dus flink in. Hoe kan de organisatie (leidinggevende, manager, loopbaanadviseur etc.) dit aanpakken?

Begeleiden van rouw en verlies op een school - voor docenten, mentoren, leraren, begeleiders en leidinggevenden

Ook op een school kun je te maken krijgen met verlieservaringen. Zo kun je bijvoorbeeld als leraar, mentor of begeleider te maken krijgen met een leerling die een ouder verliest. Hoe begeleid en ondersteun je leerlingen in zo'n situatie of wat doe je als een leerling zich anders gaat gedragen? Ook als je met dit soort vraagstukken te maken krijgt, kunnen we voor jou traject op maat maken.     

Contact

Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor een intakegesprek kun je contact opnemen met Silvia Scholten via scm.scholten@windesheim.nl Je kunt ook naar haar vragen via het Windesheim Informatiecentrum, tel 0900 - 8899 (lokaal tarief).