Deeltijd studies, duale opleidingen en post-hbo opleidingen. Coaching en Supervisie. Hogeschool Windesheim.

Coaching en Supervisie

Zoekt u een persoonlijk en professioneel coachingstraject voor uzelf, uw team of uw organisatie? Wij bieden maatwerktrajecten voor managers, leidinggevenden en medewerkers.

Coaching is een begeleid traject gericht op het verbeteren en/of ontwikkelen van uw professionele vaardigheden en kwaliteiten. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan een nieuwe uitdaging in uw carrière of knelpunten waar u frequent tegenaan loopt in uw functioneren. Wat uw reden ook is, de begeleiding is altijd gericht op de persoonlijke professionele ontwikkeling en het verbeteren van de prestaties in relatie tot de organisatiedoelen.

Van leidinggevende naar coach

Vele leidinggevende functies veranderen. Van een leidinggevende wordt verwacht dat hij niet alleen opdrachten kan geven en bewaken, maar ook dat hij talenten van medewerkers herkent en stimuleert hier meer mee te doen. Dit vraagt om een andere aanpak dan leidinggevenden over het algemeen gewend zijn. Een coach en/of teamcoach kan u hierbij helpen. Een coach richt zich met name op uw interactie met uw team en hoe u met uw kwaliteiten uw team kunt stimuleren om bijvoorbeeld beter te gaan presteren of beter met elkaar samen te gaan werken. Een teamcoach kan u helpen het team meer in hun kracht te zetten en begeleidt bijvoorbeeld een ontwikkelproces naar meer eigen regie op de opdracht of werkzaamheden.

Wilt u zich zelf bekwamen in het begeleiden van individuen of teams, dan kan coaching ook heel interessant voor u zijn als u al enige achtergrond in coaching hebt. U wilt zich bijvoorbeeld specialiseren tot teamcoach, loopbaan- en talentcoach of u wilt zich richten op het omgaan met rouw- en verlieservaringen van medewerkers. 

Voor wie

Coaching, of het nu een studie of een incompanytraining is, is geschikt voor zowel leidinggevenden als medewerkers, werkend op mbo-niveau of hoger. Het is belangrijk dat u gemotiveerd bent om naar uzelf te kijken. Of u nou werkzaam bent in de non-profit, bij de overheid, in de zorg- en welzijnssector, het onderwijs of in de profitsector, voor uw persoonlijke coaching op maat kunt u terecht bij Windesheim.

Een coachtraject op maat

Onze medewerkers willen graag uw gespreks- en opleidingspartner zijn. Wij helpen u uw organisatie te versterken. De deskundigheid en ervaringen die wij in huis hebben, delen we graag met u, zodat u dit weer kunt delen met anderen in uw organisatie. Graag kijken we samen met u naar de mogelijkheden om uw wensen te vertalen naar een op maat traject. Of u nu kiest voor een cursus, training of een incompanytraject; het is altijd afgestemd op de wensen van uw organisatie. Onderstaand ziet u de onderwerpen voor alle individuele studies. Deze studies geven een indicatie van de onderwerpen waarmee wij ook een incompanytraining kunnen verzorgen voor uw organisatie.  

Zelf een studie op het gebied van coaching volgen?

Klikt u door op een onderwerp, dan komt u in het individuele opleidingsaanbod terecht.  

Introductietraining coaching

De basisprincipes van coaching onder de knie krijgen of ervaren of coaching iets voor u is? Wij bieden u een introductietraining Coaching. In een driedaagse intensieve training ontwikkelt u onder professionele begeleiding uw coachingsvaardigheden (op foundationniveau) die u meteen in de praktijk kunt toepassen. Zo leert u uw medewerkers zich te ontwikkelen en hun doelen te bereiken.

Lees meer over de introductietraining Coaching

Opleiding tot Coach

Een vervolg op de introductietraining is de Opleiding tot Coach. U leert hoe u uw eigen talenten en die van anderen maximaal kunt benutten. De post-hbo-opleiding is NOBCO/EMCC geaccrediteerd en leidt u op tot een professioneel coach. U leert een op de persoon afgestemd resultaatgericht ontwikkeltraject uit te voeren, de gecoachte gedurende het leerproces aan te spreken op bewustzijn en verantwoordelijkheden voor leren en handelen, u kunt in de hier-en-nu-situatie werken en u kent uw eigen drijfveren.

Meer informatie over de Opleiding tot Coach

Leergang Teamcoaching

Wilt u groepen of teams leren coachen? De leergang Teamcoaching richt zich op actuele ontwikkelingen zoals zelfsturende teams en systemisch werken. Maar ook diversiteit, conflictcoaching en werken in netwerkteams komt aan bod. Na afronding van de leergang Teamcoaching bent u in staat om dynamieken in groepen te herkennen en te duiden, een ontwikkeltraject voor een team vorm te geven, weet u wanneer en dat er interventies ingezet kunnen worden om het team naar een hoger plan te tillen én weet u zichzelf op een persoonlijke en professionele manier in te zetten als teamcoach.

Lees meer over Leergang Teamcoaching

Leergang Loopbaan- en Talentcoaching

Wilt u leren hoe u medewerkers en klanten kunt ondersteunen en begeleiden bij vragen over loopbaanontwikkeling? Bij Loopbaan- en Talentcoaching leert u welke fasen en processen zich afspelen bij loopbaanvragen. U weet na afronding meer over het begeleiden van vraagstukken over loopbaanontwikkeling, talentmanagement en de bevlogenheid binnen organisaties.

Ontdek alles over de leergang Loopbaan- en Talentcoaching

Intervisor

Wilt u samen reflecteren en zodoende leren van en met collega’s die eenzelfde taak of functie uitoefenen? Door het leren van elkaar en het uitwisselen van deskundigheid ontstaat er meer verbinding in een team. Medewerkers functioneren steeds vaker zelfstandig, voornamelijk door de maatschappelijke en professionele ontwikkelingen. Zij moeten vaker en sneller besluiten nemen waarvoor een autonome en zelfstandige beroepshouding nodig is. Het is gebruikelijk om uitdagingen in het werk met collega's te bespreken en om van elkaars expertise gebruik te maken. Intervisie is een mogelijkheid om uitdagingen in het werk structureel en systematisch door te nemen. In de leergang Intervisor wordt dit leren door middel van verschillende methoden in gang gezet.

Lees meer over de leergang Intervisor

Supervisie

Wilt u leren hoe u een uitvoerend professional kunt begeleiden bij het reflecteren op eigen werkervaringen? Leer ze antwoord vinden op ethische dilemma’s die ze tegenkomen in hun werk, met als doel inzichten op te doen en beter te functioneren. U krijgt instrumenten aangereikt om anderen op maat te begeleiden. Identiteit, spiritualiteit en betrokkenheid zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. U bent na afronding in staat om zelfstandig en professioneel supervisie te geven. U laat de supervisant zien hoe hij zijn handelen kan sturen en reflecteert daarbij op uw eigen functioneren. 

Lees alles over de Supervisorenopleiding

Begeleiden van rouw en verlies in organisaties

Wilt u leren hoe u om kunt gaan met medewerkers die te maken hebben met rouw- en verlieservaringen? Of het nu gaat om het overlijden van een dierbare, een scheiding, het verlies van een baan of om gezondheidsklachten, verlies is vaak een moeilijk onderwerp op de werkvloer. Bij Begeleiden van rouw en verlies in organisaties leert u hoe u uw medewerkers kunt begeleiden in zo’n proces. De verschillende fasen in verliesverwerking, coping en het organiseren van zelfzorg én het begeleiden van verliesreacties door transitie en organisatieverandering zijn punten die aan bod komen. Ook is er aandacht voor persoonlijke vragen. We gaan er namelijk van uit dat u goed kunt leren begeleiden als u zicht hebt op uw eigen wijze van omgaan met verlies.  Daarom staan we stil bij hoe u zelf omgaat met een verlieservaring en hoe u daar in het verleden mee om bent gegaan.

Lees alles over Begeleiden van rouw en verlies in organisaties

Persoonlijk Leiderschap

Wilt u uzelf ontwikkelen, uzelf (beter) leren kennen én managen om effectiever, efficiënter, bewuster en met meer plezier te werken? Heeft u nu het gevoel dat u niet het optimale uit uw werkvermogen haalt? Krijg zicht op belemmeringen die u ervaart om hier verandering in te brengen met Persoonlijk Leiderschap. U ontdekt wat u drijft, welke belemmeringen en weerstanden u ervaart en hoe u hiermee om kunt gaan. Vergroot uw zelfkennis en zicht in uw normen, waarden en authenticiteit en handel daar vanuit.

Lees meer over Persoonlijk Leiderschap

Contact

Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor een intakegesprek, kunt u contact opnemen met Linda Hendriksen via l.hendriksen@windesheim.nl of met Silvia Scholten via scm.scholten@windesheim.nl U kunt ook naar hen vragen via het Windesheim Informatiecentrum, tel 0900 - 8899 (lokaal tarief).