Naar cookie instellingen Hoofdinhoud Hoofdnavigatie
6 okt

NewBee Fest #2

 • Zwolle
 • 10.00 uur - 18.00 uur
 • Gratis
Banner image

Meld je aan

Voor het NewBee Fest!

Na de succesvolle eerste editie van het NewBee Fest in Rotterdam vindt de tweede editie plaats in Zwolle op de campus van Hogeschool Windesheim.  

Met het NewBee Fest brengen we docenten, studenten, opleidingsmanagers, ondersteuners, directieleden, onderzoekers en lectoren uit het hogere economische onderwijs samen, zodat we van en met elkaar kunnen leren. Voor internationale collega's en studenten organiseren we een Engelstalig programma. Wat is het NewBee Fest? Een festival waar we de noodzaak, het plezier en het geklooi rond de vernieuwing van business en economisch onderwijs met elkaar delen. 

 

Voor wie

Voor iedereen die bij wil dragen aan een duurzaam en toekomstbestendig hoger economisch onderwijs. Kom ervaringen delen, nieuwe dingen ontdekken, dilemma’s voorleggen en tools uitproberen. Verbreed je blik! 

Oproep!

Er is ruimte voor diverse workshops van 45 minuten rond het vernieuwend economisch onderwijs in zowel het Nederlands als het Engels. Wil jij graag een workshop leiden? Laat het ons weten via: newbeefest@gmail.com(opent in nieuw tabblad). We lezen graag wie je bent, wat jouw idee is voor een workshop, de voertaal en hoeveel tijd je nodig denkt te hebben. 

Programma

We openen samen het NewBee Fest om 10:00 uur met koffie/thee en wat lekkers. De dag staat in het teken van diverse workshops over vernieuwend business en economisch onderwijs voor een duurzame en inclusieve wereld. Binnenkort kan je je aanmelden voor deze workshops. Om 16:00 uur is er ook de mogelijkheid om aan te sluiten bij de lectorale rede van Liesbeth Rijsdijk (lector Netwerken in een Circulaire Economie). We sluiten samen het NewBee Fest af met een borrel rond 17:00 uur. 

Het definitieve programma en de mogelijkheid tot aanmelden volgt later.

Aanmelden

Via de aanmeldknop rechtsboven aan de pagina kan je je al aanmelden en wordt je op de hoogte gehouden van het programma en andere informatie!
 

Team New Bee Fest editie #2 

 • Liesbeth Rijsdijk (lector Netwerken in een Circulaire Economie, Hogeschool Windesheim) 
 • Peter Jan Poppen (docent en teamleider Economics & Logistics, NHL Stenden) 
 • Lineke Stobbe (directeur Windesheim Honours College, Hogeschool Windesheim) 
 • Evert Jan Velzing (lector Urban Innovation, Hogeschool Windesheim) 

Dit evenement wordt mede mogelijk gemaakt door Climate Campus.

Meer weten?

Voor vragen rondom de tweede editie van het NewBee Fest kun je contact opnemen met de organisatie via: newbeefest@gmail.com(opent in nieuw tabblad).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


After the successful first edition of the NewBee Fest in Rotterdam, the second edition will take place in Zwolle at the campus of Windesheim University of Applied Sciences.

With the NewBee Fest, we bring together teachers, students, program managers, support staff, executives, researchers, and lecturers from higher economic education to learn from and with each other. For international colleagues and students, we are organizing an English-language program. What is the NewBee Fest? It is a festival where we share the necessity, fun, and struggles of renewing business and economic education with each other.
 

Who is it for?


For everyone who wants to contribute to sustainable and future-proof higher economic education. Come and share experiences, discover new things, present dilemmas, and try out tools. Broaden your horizons!
 

Call for participation!


There is room for various 45-minute workshops on innovative economic education, both in Dutch and English. Would you like to lead a workshop? Let us know via: newbeefest@gmail.com(opent in nieuw tabblad). We would love to hear who you are, what your workshop idea is, the language you will use, and how much time you think you will need.
 

Program


We will open the NewBee Fest together at 10:00 AM with coffee/tea and some treats. The day will feature various workshops on innovative business and economic education for a sustainable and inclusive world. You will soon be able to sign up for these workshops. At 4:00 PM, there will also be an opportunity to attend the inaugural lecture by Liesbeth Rijsdijk (Professor of practise of Networks in a Circular Economy). We will conclude the NewBee Fest together with a drinks reception around 5:00 PM.

The final program and registration details will be provided later.
 

Registration


You can already register and stay informed about the program and other information by clicking the registration button at the top right of the page!

 

Team New Bee Fest Edition #2

 • Liesbeth Rijsdijk (Professor of Networks in a Circular Economy, Windesheim University of Applied Sciences)
 • Peter Jan Poppen (Teacher and Team Leader of Economics & Logistics, NHL Stenden)
 • Lineke Stobbe (Director of Windesheim Honours College, Windesheim University of Applied Sciences)
 • Evert Jan Velzing (Professor of Urban Innovation, Windesheim University of Applied Sciences)

This event is made possible in collaboration with Climate Campus.
 

Want to know more?


For questions regarding the second edition of the NewBee Fest, you can contact the organization via: newbeefest@gmail.com(opent in nieuw tabblad).

Privacystatement