Volwassene in X

Studeren met een functiebeperking

Heeft u een functiebeperking? Belemmert dat uw studie? Wij hebben voor u voorzieningen. Collega’s van het Studiesuccescentrum adviseren u.

Studeren is voor iedereen

Wilt u graag op Windesheim studeren, maar heeft u een functiebeperking waarvan u denkt dat deze tijdens uw studie belemmeringen op kan leveren? Met de mensen van het Studiesuccescentrum kunt u bespreken van welke voorzieningen u eventueel gebruik zou kunnen maken.
Windesheim biedt verschillende voorzieningen om uw studie toegankelijker en studeerbaarder te maken. Denk bijvoorbeeld aan extra begeleiding, trainingen of extra tentamentijd. Geef bij aanmelding in studielink aan dat u een beperking hebt, zodat dit vanaf de start van uw studie bekend is. Eventuele voorzieningen kunnen we dan op tijd organiseren.

Heeft u een functiebeperking, maar heeft u geen voorzieningen nodig? Meld uw beperking dan toch. Misschien heeft u in een later stadium alsnog voorzieningen nodig.

Wat moet u doen om een functiebeperking te melden

 • Schrijf u in bij Studielink
 • Geef bij vraag 8 in Studielink aan dat u een functiebeperking hebt
 • Windesheim stuurt u informatie toe over studeren met een functiebeperking
 • Wanneer u de toegestuurde formulieren terugstuurt, nodigt Windesheim u uit voor een intakegesprek, mocht dat nodig zijn

Functiebeperkingen

Alle fysieke, mentale en cognitieve beperkingen die u kunnen belemmeren tijdens uw studie vallen onder ‘functiebeperkingen’.
Bijvoorbeeld als u:

 • een visuele of auditieve beperking hebt
 • een informatieverwerkingsstoornis hebt zoals autisme (ASS, Asperger, pdd nos)
 • een motorische beperking hebt zoals RSI, spasmes, een dwarsleasie, spierziekte
 • een leerstoornis hebt zoals dyslexie of dyscalculie
 • een geheugen- en concentratiestoornis zoals, ADD of ADHD
 • een chronische ziekte hebt zoals reuma, astma, de ziekte van Crohn, MS of CF
 • een psychische beperking zoals depressiviteit, Borderline, een fobie, autisme, ADHD.

Voorkom studievertraging!

Met de 'Wet Gelijke Behandeling' in ons achterhoofd werken wij hard om u te ondersteunen bij het volgen van uw studie. We willen voorkomen dat u straks onnodig studievertraging oploopt. Wij willen studenten met een functiebeperking, voor zover dat in onze mogelijkheden ligt, dezelfde kans op een succesvolle studie geven als studenten zonder een functiebeperking. Belangrijk is dan ook om ruim voor aanvang van uw studie al contact op te nemen met de studentendecaan.

Voorzieningen en aanpassingen

In een aantal gevallen zijn voorzieningen of aanpassingen nodig.

Lees hier meer over