Volwassenen en achtergrond op gele trap C

Veelgestelde vragen

Heeft u nog vragen over de lerarenopleidingen via afstandsleren? Kijk dan bij de veelgestelde vragen. Staat uw vraag of het antwoord er niet bij? Neem dan contact op met ons Windesheim Informatiecentrum. Wij zijn te bereiken via info@windesheim.nl en 0900 - 8899.

Lesgeven: iets voor u?

Ik heb geen onderwijservaring, hoe weet ik dat het onderwijs geschikt is voor mij?

Overweegt u een carrière in het onderwijs maar weet u nog niet zeker of lesgeven iets voor u is? Dan is de oriëntatietraining ‘Zin in lesgeven’ een goede investering. Wat zijn nu de uitdagingen en valkuilen van werken in het onderwijs? Tijdens deze driedaagse cursus krijgt u een goede indruk. Wanneer u zich aanmeldt voor deze opleiding en u bent niet werkzaam in het onderwijs, krijgt u een uitnodiging voor deze training. Lees meer over de training.

 

Stage

Hoeveel stage loop ik en wanneer?

In de eerste twee jaar loopt u gemiddeld één dag per week stage. In de verdere opleiding varieert dat per jaar. Met de stageschool overlegt u wanneer u stage loopt. Buiten de stages om zijn er opdrachten die op een school uitgevoerd moeten worden. In het afsluitende jaar loopt een stage van een half jaar.

Wie regelt de stageplek?

U regelt zelf uw stageplek. De stageschool moet voldoen aan een aantal criteria. Na aanmelding van uw stageschool sluit u met de school een overeenkomst af. Hierin zijn afspraken vastgelegd over de begeleiding en de mogelijkheden om de opdrachten die bij de stage horen uit te voeren.

Hoe meld ik mijn stageplek aan?

Via ons intranet. U krijgt toegang tot het intranet zodra uw inschrijving definitief is. U krijgt vervolgens een begeleider van Windesheim toegewezen.

Mag ik stage lopen op de school waar ik nu werk?

Bent u al werkzaam in het onderwijs? Dan kunt u uw werkplek als stageplek opgeven.

Moet ik de stageplek geregeld hebben voor ik aan de opleiding begin?

Nee, maar wel zo snel mogelijk. Dit doet u via ons intranet. U krijgt toegang tot het intranet zodra uw inschrijving definitief is.

 

Contactdagen

Wat zijn contactdagen?

Contactdagen zijn mondelinge lesdagen. Per opleiding verschilt het verplichte en facultatieve aantal. Aan het begin van het studiejaar is een overzicht van alle contactdagen beschikbaar. U schrijft zich hiervoor in.

Waar en wanneer zijn de contactdagen?

Voor de meeste opleidingen zijn de lesdagen op zaterdag in Utrecht. Als er speciale eisen aan de faciliteiten worden gesteld, bijvoorbeeld een practicumlokaal, theaterzaal of bijzondere ICT-faciliteiten, komt u naar Zwolle. De opleidingen natuurkunde, scheikunde, biologie en gezondheidszorg en welzijn hebben de dinsdag als contactdag.

Zijn de contactdagen verplicht?

Dit is per opleiding verschillend. Als u zich inschrijft voor een contactdag moet u ook aanwezig zijn. Het jaarrooster van de contactdagen is aan het begin van het cursusjaar bekend.

 

Buitenland

Kan ik ook studeren vanuit het buitenland?

Ja, alleen als u voor verplichte contactdagen en tentamens naar Nederland komt. Ook moet een groot deel van uw stage in Nederland gelopen worden. Houdt u rekening met de regelgeving van de overheid met betrekking tot een verhoogd collegegeld. Hierover kunt u meer informatie krijgen bij de Studentenadministratie via gsabalie@windesheim.nl. Bent u van plan om vanuit het buitenland te gaan studeren? Neem dan eerst contact op met het Bedrijfsbureau Afstandsleren, tel. 088 - 469 8700

 

Vrijstellingen

Kan ik vrijstellingen krijgen en hoe vraag ik ze aan?

U komt voor vrijstellingen in aanmerking als u over een relevante vooropleiding of werkervaring beschikt. De richtlijnen voor vrijstellingen kunt u per mail aanvragen bij de examencommissie Voortgezet Onderwijs via ExamencommissieVO@windesheim.nl Gebruik hiervoor het vrijstellingsformulier
Voor een aanvraag moeten gewaarmerkte kopieën van diploma’s, getuigschriften en cijferlijsten meegestuurd worden. De behandeling van een vrijstellingsverzoek neemt 8 tot 10 weken in beslag.

 

Collegegeld en stapelaars

Hoe hoog is het collegegeld?

De hoogte van het wettelijke collegegeld wordt jaarlijks door de overheid vastgesteld en bedraagt voor het cursusjaar 2014-2015 € 1.906,-.
Hiervoor dient u wel aan enkele criteria te voldoen. Voldoet u daar niet aan, dan betaalt u het instellingscollegegeld. Bekijk de hoogte van uw collegegeld

Wat houdt de stapelaarsregeling in?

Studenten die een tweede bachelor- of masteropleiding volgen, betalen flink meer collegegeld omdat de overheid dit niet meer bekostigt. Deze studenten zijn zogenaamde ‘stapelaars’. Voor deze stapelaarsregeling bestaat een uitzondering voor studenten die nog niet eerder een eindgetuigschrift hebben behaald voor een bacheloropleiding in de domeinen Onderwijs en/of Gezondheidszorg en die zich nu voor het eerst gaan inschrijving voor een opleiding in het domein Onderwijs of Gezondheidszorg. Bekijk de hoogte van uw collegegeld. Of neem voor vragen over uw specifieke situatie contact op met de Studentenadministratie van Windesheim via gsabalie@windesheim.nl  

Zijn er nog andere kosten aan de opleiding verbonden?

Voor het volgen van een hbo-opleiding zijn de gebruikelijke kosten van toepassing voor boeken, readers, excursies, reiskosten, etc. Voor het volgen van een opleiding op afstand is een PC met internetverbinding noodzakelijk.

Kan ik de lerarenbeurs aanvragen wanneer ik met afstandsleren begin?

 
Ja, dat is mogelijk. Neem hiervoor contact op met DUO via www.duo.nl Zij verstrekken de beurs en kunnen de voorwaarden aangeven, ook voor wanneer de aanvraag ingediend moet worden.

 

Studietempo en bindend studieadvies

Kan ik volledig mijn eigen studietempo bepalen?

Nee, u studeert in alle studiejaren volgens een vast rooster in een vastgesteld tempo. Het is wel mogelijk om vooruit te werken. U kunt een aantal vakken zelfstandig zonder begeleiding bestuderen.

Wat is een bindend studieadvies (BSA)?

Aan het einde van het eerste jaar van inschrijving moet u minimaal 45 studiepunten hebben behaald. Daarmee voldoet u aan de kwantitatieve eis van het Bindend Studieadvies. Naast deze kwantitatieve eis, moet u ook specifiek omschreven vakken met een voldoende hebben afgerond. Aan het einde van het tweede jaar van inschrijving moet u alle propedeuseonderdelen met succes hebben afgerond. Is dit niet het geval, dan ontvangt u een negatief bindend studieadvies. Dit betekent dat u de studie niet kunt voortzetten.

 

Tentamens

Hoeveel tentamens zijn er?

Per opleiding verschilt het aantal tentamens van 4 tot 10 per jaar.

Wanneer heb ik tentamens?

Een studiejaar bestaat uit vier perioden, die u afsluit met twee tentamenweken. Schriftelijke tentamens worden in die tentamenweken aangeboden. Niet elk vak wordt met een schriftelijk tentamen afgesloten. U kunt vakken ook afronden met opdrachten, scripties en/of presentaties. U krijgt per jaar twee kansen om een vak af te sluiten met een voldoende.
Het tentamenrooster is aan het begin van elk studiejaar beschikbaar.

Waar en op welke dag zijn de tentamens?

Schriftelijke tentamens worden in Zwolle, Den Haag en Vlissingen op hetzelfde moment afgenomen. De mondelinge toetsen zijn in Zwolle. Deze vinden op doordeweekse dagen plaats, zowel overdag als vroeg in de avond.

Moet ik mij aanmelden voor tentamens?

U moet zich voor een tentamen altijd aanmelden, digitaal via ons intranet.

Wat is de kennisbasistoets?

Voor alle lerarenopleidingen in Nederland geldt dat er halverwege het vierde jaar van het studieprogramma een digitale landelijke kennisbasistoets wordt afgenomen. Deze toets moet voldoende worden afgesloten. 

 

Studiebelasting

Hoeveel tijd besteed ik aan de studie?

Bij een gemiddelde studiebelasting van 30 à 40 uur per week kunt u de volledige opleiding in vier jaar afronden. Afhankelijk van het aantal verkregen vrijstellingen kunt u de duur van de opleiding verkorten.

 

Intake

Wat houdt een intake in?

Voordat u met de opleiding kunt starten, houden we met u een uitgebreide intake. Doel hiervan is om inzicht te krijgen in uw mogelijkheden om de opleiding met succes af te ronden. Want afstandsleren vraagt nogal wat van u. Het is niet alleen thuis studeren volgens een vast tempo en rooster. De uitslag van deze verplichte intake is bepalend of u tot de afstandsvariant van de opleiding wordt toegelaten.