Op laptop in mediacentrum tekst: wijsheid en verwondering

Master Special Educational Needs

Tweejarige master in deeltijd

Wilt u zich verder ontwikkelen als professional in passend onderwijs en aan de slag met speciale onderwijsbehoeften? Kies dan een leerroute of een module van de master SEN.

In het kort

Iedere leerling in het (speciaal) primair of voortgezet onderwijs en in het beroepsonderwijs vraagt om 'nieuw meesterschap'. Dit meesterschap kenmerkt zich door de ambitie om voor iedere leerling of student de best denkbare leeromgeving te creëren. In de master Special Educational Needs (SEN) ontwikkelt u nieuw meesterschap vanuit verwondering en oprechte nieuwsgierigheid naar de ander.

Lees meer over de opleiding

Lesplaatsen, profielen en leerroutes

De master Special Educational Needs kent zes profielen. Elk profiel heeft één of meer leerroutes, waarvan u er één kiest. Zo kunt u zich specialiseren in de richting die het beste past bij uw werkveld en interesses. U kunt de master SEN – afhankelijk van de gekozen leerroute en bij voldoende aanmelding – volgen in Zwolle, Leeuwarden en Enschede. U maakt zelf een keuze voor de lesplaats.

Bekijk de profielen en leerroutes

NIEUW: Expert in Nieuwkomersonderwijs

In het onderwijs weten we niet altijd hoe we moeten omgaan met de opvang van de groeiende groep 'nieuwkomers' in ons land. Daarom bieden we vanaf september 2016 een nieuwe leerroute 'Expert in Nieuwkomersonderwijs'. Windesheim en Hogeschool Utrecht ontwikkelen deze leerroute samen met experts uit het werkveld.

Lees meer over deze leerroute

Goede en betrouwbare naam

De master SEN van Windesheim heeft een goede en betrouwbare naam opgebouwd. Dat blijkt uit evaluaties en tevredenheidsonderzoeken onder (oud-)studenten. Vooral de deskundigheid en de persoonlijke begeleiding door docenten worden zeer gewaardeerd.