logo Windesheim op C
Sorteren

Filters

 • Onderzoeksthema

 • Onderwerp

 • Branche

 • Project

Filteren

Publicaties

Publicaties
 1. Research-based art: Een nieuwe grondslag voor een opleiding tot artist educator 11 januari 2016

  Publicatie (2015) - In dit opiniërend artikel (Cultuur+Educatie, jrg. 15, nr. 43) beschrijft Jeroen Lutters hoe docentopleidingen in de kunsten dreigen te verworden tot generieke educatieve opleidingen. Hij signaleert bedreiging van artistiek onderzoek en toename van onderwijskundig onderzoek. Als basis voor een alternatief schetst hij de ‘artist educator’, de kunstenaar die met ‘research-based art’ werkt in een educatieve setting.
  Download
 2. De kleren van Adam en Eva: Het belang van kunst in een theologieopleiding 21 september 2015

  Publicatie (2015) - Onderzoek van Harbert Booij naar rol en betekenis die kunst vervult in theologiestudies. Veel docenten hebben affiniteit met kunst, maar zijn huiverig om dit in hun vak te benutten. Jammer, omdat kunst en theologie verwant zijn aan elkaar. Historisch is de kunst in West-Europa ontstaan vanuit de kerk en ook nu nog gaat het zowel kunstenaar als theoloog om een hogere of andere werkelijkheid dan de reële.
  Download
 3. Creërend ontwerpen: een onderzoek naar het ontwerpproces van het Teachers College 16 september 2015

  Publicatie (2015) - Het ontwerpproces van het Teachers College is een verhaal over een groep mensen die een creërend ontwerpproces zijn aangegaan. Met dit als voorbeeld wordt beschreven wat dit inhoudt en wat de verschillen zijn met andere ontwerpvormen. Elk hoofdstuk wordt gedragen door een keyplayer in het Teachers College-ontwerpproces: H. Frantzen, J. Lutters, B. Meijer, K. Helsloot, M. Taks, G. van Soest.
  Download
 4. De creatieve professional 3 juni 2015

  Onderzoekspublicatie (2015) - Het betreft een (voor)onderzoek naar de stand van zaken rondom creativiteit en de specifieke situatie bij de opleiding SPH, om zo te komen tot een nieuw ontwerp van de opleiding SPH conform de beginselen van de creatieve professional. Daarmee sluit SPH aan bij de onderwijsvisie van Windesheim, waar 21e-eeuwse vaardigheden en waardevolle professionaliteit centraal staan.
  Download
 5. Meesterschap in de 21e eeuw A21: een hedendaagse scholingsweg aan de kunsten 30 april 2015

  Publicatie (ArtEZ Press 2015) - Het eerste deel geeft de tekst van de lectorale rede weer, zoals Lutters deze uitsprak op 23 januari 2015 in verband met het lectoraat Kunst- en cultuureducatie bij ArtEZ. Het tweede deel bestaat uit interviews met collega’s die aansluitend op de rede een masterclass hebben verzorgd. Zij blikken terug op de lectorale rede en maken verbinding met hun eigen praktijk in de kunsten en in het onderwijs.
  Download
 6. D21: Literatuurstudie 16 april 2015

  Literatuurstudie (februari 2015) - Een onderzoek naar 21e-eeuwse vaardigheden en cultuureducatie in het Nederlandse basisonderwijs. Het doel van deze literatuurstudie is een goed overzicht te scheppen van wat bekend is over cultuureducatie en 21e-eeuwse vaardigheden. Op grond hiervan is het mogelijk de nodige keuzes te maken en cultuureducatie en de 21e-eeuwse vaardigheden voor dit onderzoek te definiëren.
  Download
 7. D21: Kwantitatief onderzoek 16 april 2015

  Onderzoekspublicatie (maart 2015) - Een kwantitatief onderzoek naar 21e-eeuwse vaardigheden, cultuureducatie en schooltypen in het Nederlandse basisonderwijs. In deze kwantitatieve studie en de bijbehorende literatuurstudie in het kader van het project D21 leggen de onderzoekers een solide basis voor een uiteindelijk design. Het is een eerste opstap om te komen tot een betrouwbare keuze van ‘good practices’.
  Download
 8. Plato's voetafdruk. Liberal arts en bildung in het hoger onderwijs 1 oktober 2014

  Publicatie van deelonderzoeken van het Maestro Program: Core Curriculum Program (oktober 2014) - Hierin geeft men antwoord op de vragen: Wat is de plek van bildung en liberal arts in het hbo? Welke pedagogische visie en didactische aanpak maken deze educatieve tradities passend in het hbo van de 21e eeuw? Een moderne didactiek die valt of staat met passende inhoud, docenten, methodiek, techniek en omgeving?
  Download
 9. Kunst helpt theologie-student tradities opnieuw te vertolken 13 maart 2014

  Artikel in Christelijk Weekblad (2014) - Kan kunst een belangrijke rol spelen in de Theologie-opleiding? Drs. Harbert Booij, docent filosofie en docent homiletiek bij Windesheim, doet onderzoek naar een grotere rol van kunst als didactisch middel om religieuze taal beter te kunnen begrijpen. Rob den Boer sprak met hem voor dit artikel in het Christelijk weekblad. (Gepubliceerd met toestemming van het Christelijk Weekblad)
  Download
 10. De middelgrote stad heeft de toekomst 9 september 2013

  Artikel (opinie) in de Stentor (september 2013) - Door lector dr. Jeroen Lutters. Middelgrote steden, zoals Zwolle, hebben de toekomst. De middelgrote steden zijn de nieuwe ondernemende broedplaatsen. Ze hebben namelijk de mogelijkheid om een lokale kleur te ontwikkelen. Voorwaarde voor een toekomstig succes is wel een voortdurende stroom aan ‘human capital’. (Gepubliceerd met toestemming van de Stentor)
  Download
 11. Wat is creativiteit? 9 mei 2013

  Lezing (2013) - Op uitnodiging van de European Music School Union (EMU) hield Lutters op 9 mei 2013 zijn lezing Wat Is Creativiteit? in Polen. In de lezing gaat hij in op het belang van zelfvertrouwen voor het ontwikkelen van creativiteit, genialiteit en wijsheid. De lezing werd met enthousiasme ontvangen tijdens de conferentie EMU 1973 - 2013: 40 Years for Music Education - Talent & Creativity. (Engelstalige download)
  Download
 12. Kunst hoort in opleiding 19 april 2013

  Artikel in de Stentor (april 2013) - Door Jeroen Lutters. Jonge mensen worden in ons hoger onderwijs veel te passief en eenzijdig cognitief opgeleid. Ze leren vooral kennis te reproduceren, zonder hun verbeeldingskracht te gebruiken. Hierdoor worden ze niet voorbereid op hun rol in de samenleving. Dat moet anders en vraagt om didactiek van de 21e eeuw waarin creativiteit centraal staat. (Gepubliceerd met toestemming van de Stentor)
  Download
 13. Toespraak Albert Cornelissen bij de installatie van lector Jeroen Lutters 8 maart 2013

  Toespraak (2013) - Albert Cornelissen, CvB-voorzitter, bij de installatie van Jeroen Lutters als lector Didactiek en Inhoud van de Kunstvakken, op 8 maart 2013. Het lectoraat richt zich op de belangrijke rol die kunst kan spelen in het opbouwen van kennis. Door cultuur in te bedden in het hoger onderwijs, kunnen studenten van nu nieuwe talenten ontwikkelen voor de veranderde samenleving van morgen, aldus Cornelissen.
  Download
 14. University 21: Creativiteit als noodzaak 8 maart 2013

  Publicatie (2013) - Lectorale rede van dr. Jeroen Lutters bij aanvaarding van het lectoraat Didactiek en Inhoud van de Kunstvakken op 8 maart 2013. De 21e eeuw is een doek dat we moeten leren vullen. Dat vraagt om creatieve vermogens. Nodig daarvoor zijn nieuwe vaardigheden. Het hoger onderwijs kan bij het leren daarvan een belangrijke rol spelen. Het dient daarom ook een experimenteerplek te zijn voor 21st century skills.
  Download
 15. Meesterlijke momenten 1 maart 2013

  Artikel (2013) - Verantwoordelijk subjectief handelen leidt tot meesterlijke inzichten. Kun je als beeldend vakdocent verkopen dat er een bepaalde mate van subjectiviteit zit in je beoordelingen? Waarom is volgens jou de ene 8 de andere niet? Moet deze student niet gewoon wat langer aanmodderen in het creatieve proces? Een artikel in het tijdschrift Kunstzone van maart 2013. (Gepubliceerd met toestemming van de uitgever)
  Download
 16. Een leven lang leren van kunst 12 september 2012

  Publicatie (2012) - Op 12 september 2012 promoveerde lector Jeroen Lutters op zijn onderzoek In de schaduw van het kunstwerk: Art-Based Learning in de praktijk. Voorafgaand aan de promotieplechtigheid hield Jeroen Lutters zijn 'lekenpraatje': een korte uiteenzetting van zijn onderzoekswerk in eenvoudige bewoordingen om de grote lijn van zijn onderzoek toe te lichten. De tekst die hij uitsprak, kunt u hier downloaden.
  Download
 17. 'Kunst mag in hbo geen vak onder de streep zijn' 31 mei 2012

  Interview met lector dr. Jeroen Lutters in hogeschoolkrant win' (mei 2012) - Blootstelling aan kunst is volgens Lutters, sinds 2011 bij het domein Educatie actief als lector Didactiek en Inhoud van de Kunstvakken, voor ieders ontplooiing essentieel. Hij onderzoekt hoe kunst als basis kan dienen voor een kerncurriculum, dat geschikt is voor lerarenopleidingen en dat daarnaast ‘vertaald’ kan worden naar andere hbo-studies.
  Download
 18. Paul Klee over Engelen 12 maart 2012

  Publicatie (maart 2012) - Uitwerking van de lezing van Jeroen Lutters tijdens de conferentie Kunst-Zinnig voor pabostudenten op 7 maart 2012, over de relatie tussen kunst en levensbeschouwing. Een essay over Paul Klee’s Engel vom Sterren (1939). In het Cobra Museum in Amstelveen waren kort daarvoor in het kader van een tentoonstelling een collectie tekeningen en schilderijen van deze Zwitserse kunstenaar te zien.
  Download
 19. Op zoek naar excellente vakdidactiek 1 maart 2012

  Publicatie (maart 2012) - Interview (p. 8 t/m 11) met lectoren van de educatieve faculteiten van Hogeschool van Amsterdam, Inholland, Hogeschool Utrecht en Windesheim in Meesterschap: onderwijsprofessionals voor de toekomst. De lectoren willen een sterke impuls geven aan het onderzoek Innovatie vakdidactiek. Dat is de kern van de lerarenopleiding, maar dit heeft de laatste decennia te weinig aandacht gekregen.
  Download