Onderzoek naar in hoeverre overgewicht en obesitas voorkomen, wat determinanten zijn van gezond gedrag, welke maatregelen prioriteit hebben.

Door onderzoek willen we overgewicht tegengaan. Een gezond gewicht draagt bij aan een gezond en gelukkig leven. Andersom is overgewicht soms voor kinderen een persoonlijk drama en vormt het op termijn een risico voor de gezondheid. Overgewicht bij kinderen is ook een maatschappelijk probleem omdat het de toekomstige productiviteit van burgers beïnvloedt. Bovendien verhoogt het de kosten van de gezondheidszorg.

Onderzoekscentrum Preventie Overgewicht Zwolle (OPOZ)

Windesheim heeft zijn onderzoek op het gebied van preventie overgewicht ondergebracht bij OPOZ. OPOZ is een initiatief van de Vrije Universiteit, het VU Medisch Centrum en Windesheim en ontwikkelt wetenschappelijke kennis om overgewicht bij 0 tot 19-jarigen te bestrijden.

Samenwerking

Onderzoek wordt verricht in samenwerking met de Vrije Universiteit en het VU medisch centrum. Het onderzoek vindt plaats in de regio Zwolle. De drie partners betrekken verschillende instellingen bij het onderzoek en bij de ontwikkeling van ‘evidence based’ programma’s.

ChecKid en CheckTeen

Om inzicht te krijgen in de factoren die een gezonde leefstijl bij kinderen en jongeren bevorderen, wordt het gedrag en gewicht van van hen jaarlijks getoetst. Hierbij wordt gekeken of de wijk, school, groep, leeftijd en het geslacht van invloed is. Ook de leefstijl-, sociodemografische- en omgevingsfactoren worden in kaart gebracht. Door het succes van het onderzoek bij kinderen (ChecKid), is het onderzoek uitgebreid naar ChecKid+ (speciaal onderwijs) en CheckTeen (voortgezet onderwijs).   

Naast monitoring worden ook maatregelen ontwikkeld door anderen, door ons geëvalueerd op bruikbaarheid, haalbaarheid en effectiviteit.

Publicaties
 1. Resultaten ChecKid 2012 21 juni 2013

  ChecKid is een grootschalig leefstijlonderzoek onder basisschoolleerlingen in Zwolle. Het brengt (on)gezond gedrag, leefstijl en de leefomgeving van kinderen in Zwolle in kaart. ChecKid werd in 2012 voor de derde keer uitgevoerd, na eerdere onderzoeken in 2006 en 2009.
  Download
 2. Resultaten CheckTeen 18 oktober 2011

  Monitoringsonderzoek naar het eet- en beweeggedrag van leerlingen van de 2e klas voortgezet onderwijs in Zwolle.
  Download
 3. Resultaten ChecKid 2009 18 oktober 2011

  Monitoringsonderzoek dat inzicht geeft in trends van de prevalentie van overgewicht en obesitas onder 4 – 13 jarige kinderen in Zwolle. De resultaten worden afgezet tegen die van 2006.
  Download
 4. Resultaten ChecKid 2006 18 oktober 2011

  Monitoringsonderzoek dat inzicht geeft in trends van de prevalentie van overgewicht en obesitas onder 4 – 13 jarige kinderen in Zwolle en in de determinanten die hieraan ten grondslag liggen.
  Download
 5. Gezond eet- en beweeggedrag volgens vmbo-leerlingen, hun ouders en docenten 4 oktober 2011

  In: Tijdschrift voor Sociale Geneeskunde, jaargang 86 (2), Nederlands Congres Volksgezondheid. Ridder, MAM (2008).
  Download
 6. "We are healthy, so we can behave unhealthily”. Benefits, barriers and strategies of healthy eating and physical activity according to Dutch lower vocational students, their parents and school staff. 4 oktober 2011

  Zie: European Congress on Obesity, May 6 – 9, 2009. Amsterdam. Posterpresentation. Ridder MAM, Visscher TLS, Seidell JC, Hirasing RA, & Renders CM. (2009).
  Download
 7. "We are healthy, so we can behave unhealthily": a qualitative study of the health behaviour of Dutch lower vocational students 4 oktober 2011

  In: Health Education, vol 110 (januari 2010). Ridder, MAM, Heuvelmans, MA, Visscher, TLS, Seidell, JC, & Renders, CM (2010).
  Download
Onderzoeksprojecten
 1. ChecKid 21 juni 2013

  Onderzoeksproject (lopend) - ChecKid is een leefstijlonderzoek/monitoringsonderzoek onder basisschoolleerlingen in Zwolle. Het onderzoek vindt elke drie jaar plaats. ChecKid is ontwikkeld om een beeld te krijgen van (on)gezond gedrag, de leefstijl en de leefomgeving van kinderen in Zwolle.
  Lees verder
 2. CheckTeen 15 november 2011

  Onderzoeksproject (lopend) – CheckTeen is een leefstijlonderzoek onder leerlingen van de 2e klas van het voortgezet onderwijs in Zwolle. Het brengt het eet- en beweeggedrag van jongeren in relatie tot hun gewicht in kaart. Wat verandert er in het eet- en beweeggedrag van jongeren als ze naar de middelbare school gaan? Hebben jongeren met overgewicht andere eetgewoonten dan jongeren met een gezond gewicht? Hoe groot is de invloed van ouders? En van de school? Op deze en andere vragen geeft CheckTeen een antwoord.
  Lees verder
 3. Preventie van overgewicht door het bevorderen van gezond eet- en beweeggedrag op het vmbo 11 oktober 2011

  Onderzoeksproject (lopend) – Bij een toenemende zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid blijken jongeren zich ongezonder te gaan gedragen. Het voortgezet onderwijs kan een belangrijke rol spelen bij het stimuleren van gezond eet- en beweeggedrag. Zo kunnen zij hieraan bijdragen door middel van educatie en door het creeëren van een gezonde omgeving voor adolescenten. Maar hoewel een aanbod aan interventies beschikbaar is, verloopt de implementatie ervan moeizaam. Hoe kan dat?
  Lees verder
 4. Gezinsopvoeding en de leefstijl van kinderen van 2 tot en met 6 jaar 3 oktober 2011

  Onderzoeksproject (lopend) - Overgewicht bij kinderen neemt toe en heeft vaak ernstige gevolgen voor hun gezondheid en hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Uit onderzoek is bovendien bekend dat een belangrijk deel van de kinderen overgewicht niet meer kwijt raken en volwassenen worden met ernstig overgewicht of obesitas. Het effectief behandelen van overgewicht blijkt nodig maar ook lastig. Hoe kunnen we dit voorkomen?
  Lees verder
Jaap Seidell

Prof. Dr. Jaap Seidell

Wetenschappelijk directeur Onderzoekscentrum Preventie Overgewicht Zwolle (OPOZ)

Contact opnemen?

020-598 69 85 j.c.seidell@vu.nl
Tommy Visscher

Dr. Tommy L.S. Visscher

Associate lector OPOZ

Contact opnemen?

088-469 78 96 tls.visscher@windesheim.nl
117x117

Dr. Carry Renders PhD

Associate lector De Gezonde Stad

Contact opnemen?

088-4697897 (donderdag) cm.renders@windesheim.nl

logo van ZGS

Zwolle Gezonde Stad is de Zwolse ‘Jongeren Op Gezond Gewicht’ (JOGG) aanpak. Het is de Zwolse beweging waarbij iedereen in de stad of wijk zich inzet om gezond eten en voldoende bewegen voor kinderen en jongeren gemakkelijk en aantrekkelijk te maken.

Lees meer