Kinderen en student spelen>

Lerarenopleiding Basisonderwijs (Pabo)

Voltijd

Word leerkracht en lever een bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen. Leer hoe jij hun rots in de branding wordt.

In het kort

Lesgeven, observeren van gedrag, gesprekken voeren met ouders, een schoolkamp organiseren en nog veel meer! Geen dag is het hetzelfde in het basisonderwijs. Bij de Lerarenopleiding Basisonderwijs (Pabo) ontwikkel je je tot een kindgerichte, inspirerende en innovatieve leerkracht met een onderzoekende houding.

Lees meer over de opleiding

Borging kwaliteit

De opleiding werkt samen met een regiegroep van bestuurders en een platform van schoolopleiders van basisscholen in de regio. Samen zorgen we voor een goede integratie tussen de praktijk en de opleiding.

Lees meer over borging kwaliteit

Extra toelatingseisen

Vanaf 1 augustus 2015 gelden er aanvullende toelatingseisen voor de Pabo. Om toegelaten te worden dien je over voldoende kennis te beschikken van de vakken geschiedenis, aardrijkskunde en natuur & techniek. Deze kennis heb je aan het begin van de Pabo nodig om de opleiding met succes af te kunnen ronden.

Lees meer over de toelatingseisen

Teachers College in Almere voor ambitieuze studenten

Windesheim start in september 2015 met een kleinschalige opleiding voor ambitieuze studenten: het Teachers College in Almere. Je wordt breed opgeleid en leert creatief in te spelen op maatschappelijke, internationale en multimediale ontwikkelingen. Als de nieuwe leraar van de toekomst, als Teacher Artist, kun je een plek vinden in basis- én voortgezet onderwijs.

Lees meer op windesheimflevoland.nl