Een bijdrage leveren aan de (persoonlijke) ontwikkeling van kinderen. Dat wil jij! Jonge kinderen leren spelenderwijs. Bij oudere kinderen is onderzoekend leren belangrijk, omdat de nieuwsgierigheid naar de wereld om hen heen vaak groot is. Na de Lerarenopleiding Basisonderwijs (Pabo) kun je aan het werk als leerkracht in de groepen 1 tot en met 8 van de basisschool. Ook ben je bevoegd te werken in het speciaal basisonderwijs.

 • In het kort

  Lesgeven, observeren van gedrag, gesprekken voeren met ouders, een schoolkamp organiseren en nog veel meer! Geen dag is het hetzelfde in het basisonderwijs. Bij de Lerarenopleiding Basisonderwijs (Pabo) ontwikkel je je tot een kindgerichte, inspirerende en innovatieve leerkracht met een onderzoekende houding.

  Lees meer over de opleiding
 • Borging kwaliteit

  De opleiding werkt samen met een regiegroep van bestuurders en een platform van schoolopleiders van basisscholen in de regio. Samen zorgen we voor een goede integratie tussen de praktijk en de opleiding.

  Lees meer over borging kwaliteit
 • Extra toelatingseisen

  Vanaf 1 augustus 2015 gelden er aanvullende toelatingseisen voor de Pabo. Om toegelaten te worden dien je over voldoende kennis te beschikken van de vakken geschiedenis, aardrijkskunde en natuur & techniek. Deze kennis heb je aan het begin van de Pabo nodig om de opleiding met succes af te kunnen ronden.

  Lees meer over de toelatingseisen
 • Teachers College in Almere voor ambitieuze studenten

  Windesheim start in september 2015 met een kleinschalige opleiding voor ambitieuze studenten: het Teachers College in Almere. Je wordt breed opgeleid en leert creatief in te spelen op maatschappelijke, internationale en multimediale ontwikkelingen. Als de nieuwe leraar van de toekomst, als Teacher Artist, kun je een plek vinden in basis- én voortgezet onderwijs.

  Interesse? Bekijk de flyer