logo Windesheim op C>
Sorteren

Filters

 • Onderzoeksthema

 • Onderwerp

 • Branche

 • Project

Filteren

Publicaties

Publicaties
 1. De creatieve professional 3 juni 2015

  Onderzoekspublicatie (2015) - Door Mieke Steenhuis, Han Dekker en Bruno Oldenboom, betreft een (voor)onderzoek naar de algemene stand van zaken rondom creativiteit en de specifieke situatie bij de opleiding SPH, om zo te komen tot een nieuw ontwerp van de opleiding SPH conform de beginselen van de creatieve professional. De eerstvolgende stap is het op basis van de uitkomsten gaandeweg ontwikkelen van een gemeenschappelijke, dragende visie op creativiteit. Daarmee sluit SPH aan bij de onderwijsvisie van Windesheim, waar 21e-eeuwse vaardigheden en waardevolle professionaliteit centraal staan.
  Download
 2. Meesterschap in de 21e eeuw 30 april 2015

  Meesterschap in de 21e eeuw A21: een hedendaagse scholingsweg aan de kunsten (ArtEZ Press 2015) - Het eerste deel geeft de tekst van de lectorale rede weer, zoals Jeroen Lutters deze heeft uitgesproken op 23 januari 2015 in verband met het lectoraat Kunst- en cultuureducatie bij ArtEZ. Het tweede deel bestaat uit interviews met collega’s verbonden aan ArtEZ als docent, opleidingshoofd, lector, directeur of visiting professor die aansluitend op de lectorale rede een masterclass hebben verzorgd. Zij blikken terug op de lectorale rede en maken verbinding met hun eigen praktijk in de kunsten en in het onderwijs.
  Download
 3. D21: Kwantitatief onderzoek 16 april 2015

  Onderzoekspublicatie (maart 2015) - Een kwantitatief onderzoek naar 21e-eeuwse vaardigheden, cultuureducatie en schooltypen in het Nederlandse basisonderwijs.
  Download
 4. D21: Literatuurstudie 16 april 2015

  Literatuurstudie (februari 2015) - Een onderzoek naar 21e-eeuwse vaardigheden en cultuureducatie in het Nederlandse basisonderwijs.
  Download
 5. Plato's voetafdruk. Liberal arts en bildung in het hoger onderwijs 1 oktober 2014

  Een publicatie van deelonderzoeken van het Maestro Program: Core Curriculum Program (oktober 2014) - Hierin wordt antwoord gegeven op de vragen: Wat is de plek van bildung en liberal arts in het hoger onderwijs? Welke pedagogische visie en didactische aanpak maken deze educatieve tradities passend in het hbo van de 21e eeuw? Een eigentijdse didactiek die valt of staat met een passende inhoud, docenten, methodiek, techniek en omgeving?
  Download
 6. Kunst helpt theologie-student tradities opnieuw te vertolken 13 maart 2014

  Artikel in Christelijk Weekblad (2014) - Kan kunst een belangrijke rol spelen in de Theologie-opleiding? Drs. Harbert Booij, docent Filosofie en docent Homiletiek bij Windesheim, doet onderzoek naar een grotere rol van kunst als didactisch middel om religieuze taal beter te kunnen begrijpen. Rob den Boer sprak met hem.(Gepubliceerd met toestemming van het Christelijk Weekblad)
  Download
 7. De middelgrote stad heeft de toekomst 9 september 2013

  Artikel (opinie) in de Stentor (september 2013) - Door lector dr. Jeroen Lutters. Middelgrote steden, zoals Zwolle, hebben de toekomst. De middelgrote steden zijn de nieuwe ondernemende broedplaatsen. Ze hebben de mogelijkheid om een lokale kleur te ontwikkelen. Voorwaarde voor succes is wel een voortdurende stroom aan ‘human capital’. (Gepubliceerd met toestemming van de Stentor)
  Download
 8. Wat is creativiteit? 9 mei 2013

  Lezing (2013) - Op uitnodiging van de European Music School Union (EMU) hield Jeroen Lutters op 9 mei 2013 een lezing over het thema 'Wat Is Creativiteit?' in Polen. In de lezing gaat hij in op het belang van zelfvertrouwen voor het ontwikkelen van creativiteit, genialiteit en wijsheid. De lezing werd met veel enthousiasme ontvangen tijdens de conferentie 'EMU 1973-2013: 40 Years for Music Education - Talent & Creativity'. EMU is de overkoepelende organisatie van muziekscholen in Europa. Op dit moment zijn er muziekscholen uit 24 landen aangesloten bij EMU. (Engelstalige download)
  Download
 9. Kunst hoort in opleiding 19 april 2013

  Artikel in de Stentor (april 2013) - Door lector dr. Jeroen Lutters. Jonge mensen worden in ons hoger onderwijs veel te passief en te eenzijdig cognitief opgeleid. Ze leren vooral kennis te reproduceren en zich de precies omschreven competenties eigen te maken. Ze leren niet te experimenteren, hun verbeeldingskracht te gebruiken, fouten te mogen maken en zelf te creëren. Daardoor worden ze onvoldoende voorbereid op hun rol in de complexe samenleving waarin wij leven. Dat moet anders en vraagt om een didactiek van de 21ste eeuw waarin creativiteit centraal staat. (Gepubliceerd met toestemming van de Stentor)
  Download
 10. Toespraak Albert Cornelissen bij de installatie van lector Jeroen Lutters 8 maart 2013

  Toespraak van Albert Cornelissen, voorzitter van het College van Bestuur van Windesheim, bij de installatie van Jeroen Lutters als lector Didactiek en Inhoud van de Kunstvakken, op vrijdag 8 maart 2013.
  Download
 11. University 21: Creativiteit als noodzaak 8 maart 2013

  Publicatie (2013) - Lectorale rede van dr. Jeroen Lutters bij aanvaarding van het lectoraat Didactiek en Inhoud van de Kunstvakken op 8 maart 2013. De eenentwintigste eeuw is een doek dat we moeten leren vullen. Dat vraagt om creatieve vermogens. Nodig daarvoor zijn nieuwe vaardigheden: durven confronteren, associëren, fouten maken en je verbeeldingskracht gebruiken. Het hoger onderwijs kan bij het leren daarvan een belangrijke rol spelen. Het dient daarom ook een experimenteerplek te zijn voor deze essentiële 21st century skills.
  Download
 12. Meesterlijke momenten 1 maart 2013

  Artikel (2013) - Verantwoordelijk subjectief handelen leidt tot meesterlijke inzichten. Kun je als beeldend vakdocent verkopen dat er een bepaalde mate van subjectiviteit zit in je beoordelingen en je begeleiding van studenten? Waarom is volgens jou de ene 8 de andere niet? Moet deze student niet gewoon wat langer aanmodderen in het creatieve proces? Past het creatieve proces wel in zes lesweken? Waarom krijg je die collega wiskunde niet uitgelegd dat toetsmatrijzen voor jou niet werken? Een artikel van Marieke de Jong, Dick Kleingeld, Saskia Korsten en Claartje van Tongeren in het tijdschrift Kunstzone van maart 2013. (Gepubliceerd met toestemming van de uitgever)
  Download
 13. Een leven lang leren van kunst 12 september 2012

  Publicatie (2012) - Op 12 september 2012 promoveerde lector Jeroen Lutters op zijn onderzoek 'In de schaduw van het kunstwerk: Art-Based Learning in de praktijk.' Voorafgaand aan de promotieplechtigheid hield Lutters zijn 'lekenpraatje': een korte uiteenzetting van zijn werk in eenvoudige bewoordingen om de grote lijn van zijn onderzoek toe te lichten. Deze tekst kunt u hier downloaden.
  Download
 14. 'Kunst mag in hbo geen vak onder de streep zijn' 31 mei 2012

  Interview met lector dr. Jeroen Lutters in hogeschoolkrant win' (mei 2012) - Aan kunst voor ieders ontplooiing essentieel. Hij onderzoekt hoe kunst als basis kan dienen van een kerncurriculum, dat geschikt is voor lerarenopleidingen maar ‘vertaald’ kan worden naar andere hbo-studies.
  Download
 15. Paul Klee over Engelen 12 maart 2012

  Publicatie (maart 2012) - Uitwerking van de lezing van Jeroen Lutters voor pabo-studenten op 7 maart 2012, over de relatie tussen kunst en levensbeschouwing. Een essay over Paul Klee’s Engel vom Sterren (1939), te zien tot 22 april 2012 in het Cobra Museum in Amstelveen.
  Download
 16. Op zoek naar excellente vakdidactiek 1 maart 2012

  Publicatie (maart 2012) - Een interview met lectoren van de educatieve faculteiten van Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Inholland, Hogeschool Utrecht en Windesheim in het magazine 'Meesterschap - onderwijsprofessionals voor de toekomst'. De lectoren willen een sterke impuls geven aan het onderzoek Innovatie vakdidactiek, de manier waarop lerenden kunnen worden geleid en ondersteund in hun leren in allerlei kennisgebieden. Dat is de kern van de lerarenopleiding, maar heeft de laatste decennia te weinig aandacht gekregen. Het interview leest u op pagina 8 tot en met 11.
  Download