Publicaties
 1. Kunst helpt theologie-student tradities opnieuw te vertolken 8 april 2014

  Artikel in Christelijk Weekblad (2014) - Kan kunst een belangrijke rol spelen in de Theologie-opleiding? Drs. Harbert Booij, docent Filosofie en docent Homiletiek bij Windesheim, doet onderzoek naar een grotere rol van kunst als didactisch middel om religieuze taal beter te kunnen begrijpen. Rob den Boer sprak met hem.(Gepubliceerd met toestemming van het Christelijk Weekblad)
  Download
 2. 'Kunst mag in hbo geen vak onder de streep zijn' 8 april 2014

  Interview met lector dr. Jeroen Lutters in hogeschoolkrant win' (mei 2012) - Aan kunst voor ieders ontplooiing essentieel. Hij onderzoekt hoe kunst als basis kan dienen van een kerncurriculum, dat geschikt is voor lerarenopleidingen maar ‘vertaald’ kan worden naar andere hbo-studies.
  Download
 3. De middelgrote stad heeft de toekomst 9 september 2013

  Artikel (opinie) in de Stentor (september 2013) - Door lector dr. Jeroen Lutters. Middelgrote steden, zoals Zwolle, hebben de toekomst. De middelgrote steden zijn de nieuwe ondernemende broedplaatsen. Ze hebben de mogelijkheid om een lokale kleur te ontwikkelen. Voorwaarde voor succes is wel een voortdurende stroom aan ‘human capital’. (Gepubliceerd met toestemming van de Stentor)
  Download
 4. Wat is creativiteit? 9 mei 2013

  Lezing (2013) - Op uitnodiging van de European Music School Union (EMU) hield Jeroen Lutters op 9 mei 2013 een lezing over het thema 'Wat Is Creativiteit?' in Polen. In de lezing gaat hij in op het belang van zelfvertrouwen voor het ontwikkelen van creativiteit, genialiteit en wijsheid. De lezing werd met veel enthousiasme ontvangen tijdens de conferentie 'EMU 1973-2013: 40 Years for Music Education - Talent & Creativity'. EMU is de overkoepelende organisatie van muziekscholen in Europa. Op dit moment zijn er muziekscholen uit 24 landen aangesloten bij EMU. (Engelstalige download)
  Download
 5. Kunst hoort in opleiding 19 april 2013

  Artikel in de Stentor (april 2013) - Door lector dr. Jeroen Lutters. Jonge mensen worden in ons hoger onderwijs veel te passief en te eenzijdig cognitief opgeleid. Ze leren vooral kennis te reproduceren en zich de precies omschreven competenties eigen te maken. Ze leren niet te experimenteren, hun verbeeldingskracht te gebruiken, fouten te mogen maken en zelf te creëren. Daardoor worden ze onvoldoende voorbereid op hun rol in de complexe samenleving waarin wij leven. Dat moet anders en vraagt om een didactiek van de 21ste eeuw waarin creativiteit centraal staat. (Gepubliceerd met toestemming van de Stentor)
  Download
 6. Toespraak Albert Cornelissen bij de installatie van lector Jeroen Lutters 8 maart 2013

  Toespraak van Albert Cornelissen, voorzitter van het College van Bestuur van Windesheim, bij de installatie van Jeroen Lutters als lector Didactiek en Inhoud van de Kunstvakken, op vrijdag 8 maart 2013.
  Download
 7. University 21: Creativiteit als noodzaak 8 maart 2013

  Publicatie (2013) - Lectorale rede van dr. Jeroen Lutters bij aanvaarding van het lectoraat Didactiek en Inhoud van de Kunstvakken op 8 maart 2013. De eenentwintigste eeuw is een doek dat we moeten leren vullen. Dat vraagt om creatieve vermogens. Nodig daarvoor zijn nieuwe vaardigheden: durven confronteren, associëren, fouten maken en je verbeeldingskracht gebruiken. Het hoger onderwijs kan bij het leren daarvan een belangrijke rol spelen. Het dient daarom ook een experimenteerplek te zijn voor deze essentiële 21st century skills.
  Download
 8. Meesterlijke momenten 1 maart 2013

  Artikel (2013) - Verantwoordelijk subjectief handelen leidt tot meesterlijke inzichten. Kun je als beeldend vakdocent verkopen dat er een bepaalde mate van subjectiviteit zit in je beoordelingen en je begeleiding van studenten? Waarom is volgens jou de ene 8 de andere niet? Moet deze student niet gewoon wat langer aanmodderen in het creatieve proces? Past het creatieve proces wel in zes lesweken? Waarom krijg je die collega wiskunde niet uitgelegd dat toetsmatrijzen voor jou niet werken? Een artikel van Marieke de Jong, Dick Kleingeld, Saskia Korsten en Claartje van Tongeren in het tijdschrift Kunstzone van maart 2013. (Gepubliceerd met toestemming van de uitgever)
  Download
 9. Een leven lang leren van kunst 12 september 2012

  Publicatie (2012) - Op 12 september 2012 promoveerde lector Jeroen Lutters op zijn onderzoek 'In de schaduw van het kunstwerk: Art-Based Learning in de praktijk.' Voorafgaand aan de promotieplechtigheid hield Lutters zijn 'lekenpraatje': een korte uiteenzetting van zijn werk in eenvoudige bewoordingen om de grote lijn van zijn onderzoek toe te lichten. Deze tekst kunt u hier downloaden.
  Download
 10. Op zoek naar excellente vakdidactiek 14 mei 2012

  Publicatie (maart 2012) - De educatieve faculteiten van Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Inholland, Hogeschool Utrecht en Windesheim hebben in het voorjaar van 2012 een magazine uitgebracht onder de titel 'Meesterschap - onderwijsprofessionals voor de toekomst'. Hierin is het interview 'lectoren op zoek naar excellente vakdidactiek' opgenomen. Het onderzoek naar en de innovatie van de vakdidactiek, de manier waarop lerenden kunnen worden geleid en ondersteund in hun leren in allerlei kennisgebieden, is de kern van de lerarenopleiding maar heeft de laatste decennia te weinig aandacht gekregen. Door lectoren voor didactiek van verschillende kennisgebieden aan te stellen en lerarenopleiders van de verschillende hogescholen aan hun kenniskringen te verbinden, willen de educatieve faculteiten een sterke impuls geven aan de ontwikkeling van dit onderzoek. Het interview leest u op pagina 8 tot en met 11.
  Download
 11. Paul Klee over Engelen 27 maart 2012

  Publicatie (maart 2012) - Uitwerking van de lezing van Jeroen Lutters voor pabo-studenten op 7 maart 2012, over de relatie tussen kunst en levensbeschouwing. Een essay over Paul Klee’s Engel vom Sterren (1939), te zien tot 22 april 2012 in het Cobra Museum in Amstelveen.
  Download
Sorteren